SKJERN EGVAD B.F.

6950 Ringkøbing

Skjern Egvad Biavlerforening blev startet den 15. august 1908 og foreningens formål er: at samle biavlere og andre med interesse for biavl i en lokalforening, der skal virke for biavlens fremme med det formål at udbrede kendskab til moderne biavl ved møder, kurser og lignende arrangementer indenfor Skjern-Egvad kommune (Nu den sydlige del af Ringkøbing Skjern Kommune). Foreningen er ejer af en skolebigård og hver anden tirsdag kl. 19.00, i lige uger fra uge 16 til ca. uge 34, mødes vi i skolebigården og ser på hvordan bierne har det og udveksler erfaringer om hvad der bør gøres. Foreningen arbejder tæt sammen med Ringkøbing Skjern Museum og skolebigården er placeret ved Bundsbæk Mølle på vejen ud til Rakkerhuset (Bundsbækvej 27, Dejbjerg, 6900 Skjern). Alle er velkomne i skolebigården

Formand: Lottie Holm
Telefon: 61356615
Email: lottie@jubii.dk

 

Kontakt os

11 + 4 =