RIBE & OMEGNS B.F.
Begynderkursus i biavl 2019

Dato: 01. april 2019

Tid: 19.00-21.00

Sted: Jedstedmøllevej 3, Gredstedbro (teoriaftener)

Kurset består af 4 teoriaftener og efterfølgende praktikaftener i skolebigården. Teorien består bl.a. af en gennemgang af biernes forskellige arbejdsopgaver gennem livet, lidt om bisygdomme, fordele og ulemper ved de forskellige rammemål og stadetyper, gennemgang af forskelligt udstyr, indretning af en bigård, årets arbejde i bigården samt lidt praktiske gøremål inden sæsonen. Praktikken i skolebigården lærer dig bl.a. at omgås bierne og tyde deres signaler, at finde dronningen, at forebygge at bierne sværmer, at bekæmpe varroamider, at høste og slynge honning samt at fodre og klargøre bierne til vinteren. Hver gang gennemgås et par af skolebigårdens familier, hvorefter du ser til din egen familie. Der vil altid være mindst to undervisere til at hjælpe og vejlede. Teori: mandag 1., 8., 22. og 29. april kl. 19-21 hos Jens Svendsen, Jedstedmøllevej 3, Gredstedbro. Praktik: Hver mandag fra 6. maj kl. 19.00 i skolebigården, Toldgårdsvej 12, Jernved. Slutter i august. Pris: 1200 kr. som inkluderer undervisning af kyndige biavlere, en bifamilie som du selv laver og får med hjem efter sommeren, samt 1 års medlemskab af Danmarks Biavlerforening og Ribe og Omegns Biavlerforening. Tilmelding: senest 25. marts til Leif Skov Pedersen, tlf. 27 50 03 20, porsholt@hotmail.com. Jens Svendsen, tlf. 24 24 18 54, kongeaabiavl@hotmail.com.

RIBE & OMEGNS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER