DANSK BIAVLSKONFERENCE 2022

Weekenden den 12. – 13. marts blev der afholdt Dansk Biavlskonference på Vingsted Centret.

Mere end 300 biavlere oplevede de mange foredrag, workshops og den store udstilling.

 

DET STORE LOTTERI

Lørdag aften blev afholdt det store lotteri med sponsorpræmier.

Følgende præmier blev ikke afhentet ved lodtrækningen lørdag aften. Har du vundet, så kontakt Danmarks Biavlerforening på tlf.: 57 86 54 70 eller dansk@biavl.dk.

Gul 130              Honningmanden v Søren Grøn                          Propolissalve

Gul 146              Danmarks Biavlerforening      Honningkvalitetsanalyse

Gul 250              Hedenhus        Lav selv løbepomade

Grøn 253           Honningmanden v Søren Grøn                          Propolissalve

Gul 284              Danmarks Biavlerforening      Poloshirt

Grøn 350           Danmarks Biavlerforening      Honningkvalitetsanalyse

Gul 446              Ivan Nielsen, Hobro                   1 uparret dronning

Grøn 581           Honningmanden v Søren Grøn                          Propolissalve

Gul 606              Palle L T Kristensen, Silkeborg                           1 parret dronning

Gul 608              Willy Svendsen, Gærum, Frederikshavn        1 uparret dronning

Gul 643              Danmarks Biavlerforening      Honningkvalitetsanalyse

Gul 857              Bihuset              Nordic Beekeeping ventilations handsker

Gul 888              Ivan Nielsen, Hobro                   1 parret dronning

Gul 888              Swienty             1 sæt Swienty Supreme Handsker samt en original Dadant røgpuster str. 7

Gul 903              Bihuset              Nordic Beekeeping ventilations dragt

 

Her kan du læse mere om indholdet i den afholdte konference:

 

PROGRAM

Lørdag 12/3

Foredrag

Sal 1 Sal 2
10.00 Per Kryger/ Yoko Dupont -Landskab, polleforsyning og varroa, -hvad har vi lært? Jesper Christensen. Opfindelser fra en eksperimenterende biavler
11.00 Kirsten Traynor -Medie stormen- hvordan nyhedsmedier spiller honningbierne ud mod de vilde bier Lars Fischer og Zofuz Knudsen -Mine bier sværmer, hvad gør jeg?
14.00 Markus Sydenham -Fascination vilde bier Naboskab – Analyse af den danske honningforbruger.
15.00 Kirsten Traynor – Honning en overlevelsesstrategi for Apis mellifera? Katrine Klinken -Danmarks første honningbutik!


Workshops

Hvis du under konferencen vil deltage i en eller flere workshops, skal du ud over din tilmelding til konferencen også registrere hvilke(n) workshop du vil deltage i her (klik her).

Kl. 10.00 – 12.00
Sven Hultin – Dronningeavl/dronningeproduktion
Kaia Albin – Kosmetik
Paul Boyle – Gør din honning klar til konkurrence

Kl. 14.00 – 16.00
Naturvejleder – Formidling i bigården
Lars Fischer & Poul Larsen – Dagligdags biavlsspørgsmål
Niels Hvenegaard – Honningbiens anatomi (Hold 1)

(Se yderligere omtale af foredrag og workshops nederst på siden)

16.30 Kåring af Danmarks bedste vokslys og honningkage

Som deltager har du mulighed for at deltage i konkurrencen. Læs mere længere nede på siden.

 

18.00 – 20.00 Konferencemiddag

20.00 Lotteri og foredrag med Peter Aalbæk Jensen

Om aftenen har vi det store biavlerlotteri samt et spændende foredrag af Peter Aalbæk Jensen. De fleste kender Peter Aalbæk som filmproducent og medstifter af Zentropa. Men Peter er også biavler gennem mange år og han har desuden etableret det familiedrevne forsamlingshus LilleSyd. Forsamlingshuset er hjertet i en kommende økolandsby, hvor det er ambitionen at skabe det gode, bæredygtige liv i pagt med natur og mennesker. Peter Aalbæk vil give et inspirerende oplæg om LilleSyd og selvfølgelig sin biavl, samt fokusset på bæredygtighed og selvforsyning.

 

Søndag 13/3

Foredrag

Sal 1 Sal 2
10.00 Jess Johannesen -Deutsches Bienenmonitoring (DeBiMo) Per Kryger -Varroamider og offentlig bisygdomsbekæmpelse
11.00 Michael von Bülow – Markedsføring for biavlere Flemming Vejsnæs /Ole Kilpinen -Danmarks Biavlerforenings projekter
14.00 Paul Boyle -At være Apimondia dommer! Lars Bo Christensen/Kaia Albin-Hvordan får vi mere ud af biernes produkter?
15.00 Jess Johannesen -Biavl i Tyskland Lars Fischer og Zofuz Knudsen -Verdens bedste honningbehandling!

 

Workshops (Kræver særskilt tilmelding)

Hvis du under konferencen vil deltage i en eller flere workshops, skal du ud over din tilmelding til konferencen også registrere hvilke(n) workshop du vil deltage i her (klik her).

Kl. 10.00-12.00
Lene Kiel Jensen, Bistad – Lav dine egne vokslys
Zofuz Knudsen, Lone Valentin & Camilla Foldager – Honningsmagning
Niels Hvenegaard – Honningbiens anatomi  (Hold 2)

Kl. 14.00-16.00
Michael von Bülow – Markedsføring af biavlsprodukter
Jesper Christensen – Flowhive
Mjødbrygning

(Se yderligere omtale af foredrag og workshops nederst på siden)

 

DELTAGELSE I VOKSLYS- OG HONNINGKAGEKONKURRENCEN

Sidst på eftermiddagen lørdag vil der være bedømmelse og præmieoverrækkelse i vokslys- og honningkagekonkurrencen.

Der vil blive konkurreret i seks forskellige klasser:

Klasse 1. To ens støbte lys.

Klasse 2. Åben klasse. Flotte støbte lys efter eget valg. Farver må gerne indgå.

Klasse 3. To ens rullede lys.

Klasse 4. Åben klasse. Flotte rullede vokslys. Farver må gerne indgå.

Klasse 5. To ens dyppede vokslys.

Klasse 6. Flotteste honningkage.

Alle vokslys bedømmes ud fra udseende, ensartethed, renhed af voks og en afbrændingstest.

Honningkagerne bedømmes primært efter den typiske honningkagesmag, men også efter udseende. Sammen med kagen skal leveres en opskrift og der skal indgå honning i kagen.

Poul Boyle fra Irland vil bedømme lysene sammen med vores danske dommerteam. Poul Boyle er en erfaren dommer ved de konkurrencer, der afholdes ved Apimondia-kongresserne og ved The National Honeyshow. Poul Boyle vil også medvirke ved bedømmelsen af honningkagerne. Her får han selskab Kathrine Klinken, som er en kendt kogebogsforfatter og indehaver af Danmarks første honningbutik, og et dansk dommerpanel.

Formålet med konkurrencerne er at udvikle dansk ekspertise omkring produktion af vokslys og honningkager. Samtidig skal vi vise omverdenen vores mange spændende produkter. Og sidst men ikke mindst, så er det for at have en festlig begivenhed sammen.

Lysene og kagerne skal være indleveret senest lørdag den 12. marts kl. 12.00 ved vokslys/kageudstillingen på Biavlskonferencen. Det er også muligt at indlevere lys og kager på Danmarks Biavlerforenings sekretariat i Sorø senest fredag den 11. marts kl. 12.00. Det er også muligt at sende lysene til sekretariatet.

For at deltage i konkurrencen skal du enten deltage i konferencen, eller have mulighed for gå online via et zoom-link ved præmieoverrækkelsen.

 

OMTALE AF FOREDRAG

Per Kryger og Yoko Dupont, Aarhus Universitet. Landskab, pollenforsyning og varroa, hvad har vi lært?  Honningbier har behov for pollen for at producere fodersaft til at ernære deres yngel, men stoffer i pollen har betydning for at hele skader fra varroa og virus. Hvilke planter bierne besøger afhænger både af hvad det lokale landskab tilbyder og hvordan forhold som vejr spiller ind. Danske biavlere har hjulpet med at indsamle data de to sidste år, som vi præsenterer.

Jesper Christensen kommer og viser os sine opfindelser fra sin biavl. Jesper er en spændende biavler fra Aarhus, som er god til at finde sine egne løsninger på store og små udfordringer. Han arbejder bl.a. med flowhivestader og er optaget af udviklingen af udstyr, så biavlen bliver en endnu større fornøjelse og  bedring af biernes forhold, især mindske vintertab og fodre bierne med deres eget pollen.

Kirsten Traynor, en kendt amerikansk biolog med tyske rødder. Kirsten har rejst verden tynd for at blive klog på biavlen. Hun har universitetsgrad i biernes adfærd, genetik og evolution. Hun arbejder også med avl og inseminering. Hun var for år tilbage en gæst i Danmark, for at studere hvordan vi i Danmark, men også Europa, håndterer bekæmpelsen af varroa. Kirsten er en dygtig foredragsholder, som forholder sig til de kritiske røster der er omkring konkurrence mellem honningbier og vilde insekter.

Lars Fischer, Mine Bier sværmer, hvad gør jeg. Bisværmen, en fest for bierne og en spændende udfordring for biavleren. Det kan være en overvældende situation at stå i som ny biavler, hvis en bifamilie sværmer. Lars Fischer fortæller om, hvad der sker i en bisværm og hvordan man kan indfange den og give den et nyt hjem.

Markus Sydenham, Det norske institut for naturforskning i Oslo. Markus er dansk, men har boet i Norge gennem en del år, hvor han forsker i vilde bier og hvordan vi kan forbedre forholdene for dem. Markus vil føre os ind i den fascinerende verden af vilde bier og hvordan de har tilpasset sig et liv sammen med blomsterne.

Naboskab har gennemført en undersøgelse af kendskab og holdninger til honning hos en gruppe danskere med meget forskellig baggrund. I foredraget vil de vigtigst pointer blive præsenteret, så vi kan blive bedre til at forstå vores kunder.

Katrine Klinken åbnede for et par år siden Danmarks første deciderede honningbutik i København. Her sælger hun et bredt udvalg af honninger og biavlsprodukter fra hele Danmark, samt et mindre udvalg af specialiteter fra udlandet. Katrine vil fortælle os historien om butikken og de erfaringer hun har gjort sig med at sælge kvalitetsprodukter til en oplevelsesorienteret kundegruppe.

Per Kryger, seniorforsker i biavl ved Aarhus Universitet, Flakkebjerg og ankermand for den offentlige bisygdomsbekæmpelse.  Per vil fortælle om den nyeste viden omkring varroamiden og om arbejdet på Flakkebjerg. Han vil også komme ind på Kyndigt Biavlerkursus.

Jess Johannesen arbejder med det tyske Deutsches Bienen Monitoring (DeBiMo), som er et mangeårige spændende projekt, hvor man har fulgt over 100 bigårde og biavlere siden 2011. Der er i bigårdene blevet registreret alt mellem himmel og jord. Jess, som er dansker og tilknyttet projektet fremlægger de mangeårige spændende resultater som klarlægger hvorfor honningbier dør.

Firmaet von Bülow+ har været en vigtig medspiller i Danmarks Biavlerforenings markedsføringsprojekt ”Verdens bedste biavlsprodukter”. I projektet har de hjulpet en stribe danske biavlere, som gerne vil videreudvikle deres biavl, med at blive klarere på hvad det er de vil og hvordan de skal komme dertil. Her vil vi høre om nogle af de vigtigste ting at forholde sig til når du gerne vil udvide dit salg.

Poul Boyle er yderst erfaren irsk dommer, som har dømt både nationale konkurrencer og internationalt på de store Apimondia konferencer. Konkurrencer indenfor biavlsprodukter er ikke noget vi kender så meget til i Danmark, men det er meget fascinerende og noget som vi skal lære af. Poul kan helt sikkert levere mange gode historier om såvel det at være dommer, såvel som gode råd om hvordan man deltager i konkurrencer.

Danmarks Biavlerforenings konsulentgruppe fortæller om foreningens projekter. Her er der mulighed for at høre nyt om hvad vi arbejder med, hvad vi har lært og nye værktøjer for biavlere.

Lars Bo Christensen og Kaia Albin Pedersen. Hvordan får vi mere ud af biernes produkter?
Lars og Kaia fortæller om, hvordan de fremstiller og sælger flydende & presset honning, tavlehonning, vin, mjød, pollen, propolis, creme, helseprodukter og mange andre spændende ting.

Lars Fischer og Zofuz Knudsen, biavlere med stor erfaring indenfor honningbehandling og honning-verdensmestre i 2017. Zofuz og Lars fortæller om honningbehandling af både presset og slynget honning; røring, tapning og temperaturens betydning for modningsprocessen. Vi kommer også ind på forskellige honningtyper.

Karin Slot. En af Danmarks førende mjødbryggere, kommer og afsløre hendes mjødbrygger hemmeligheder på en spændende værkshop, hvor du kommer med honning og går derfra med en velsmagende mjød.

 

OMTALE AF WORKSHOPS

Dronningeavl og dronningeproduktion med Sven Hultin. Sven er dansk og har tidligere arbejdet for ByBi i København, men bor nu i Sverige hvor han driver sin biavl. Sven har mange gode ideer og holdninger til både dronningeavl og dronningeproduktion.  Workshoppen arrangeres i samarbejde med dronningeavleforeningen.

Oplæg og lidt praktisk med Kaia Albin Pedersen. Kaia fortæller om sine erfaringer med at fremstille produkter af bivoks, bipollen og honning. Der bliver mulighed for at se, smage og prøve de forskellige produkter og så kan man producere sin helt egen unikke læbebalsam.

Gør din honning klar til konkurrence med Poul Boyle. Her er der mulighed for at nørde ned i detaljerne om hvordan man gør honning og andre biavlsprodukter klar til konkurrence. Poul er international ekspert på området.

Formidling i bigården. Vi får besøg af en naturvejleder som vil fortælle om hvordan vi bedst kan formidle interessen for biernes forunderlige verden til andre end biavlere. Der vil være fokus på børn og unge.

Workshop med dommerteamet fra DM i honning. Medbring din honning og lad os sammen smage, røre, dufte, nyde og bedømme den, både med biavlerøjne og honningdommerblik.
Vi vil også træne at kunne genkende forskellige markante smage i dansk honnings mangfoldige smagsunivers.

Honningbiens anatomi med Niels Hvenegaard holdes både lørdag eftermiddag og søndag formiddag, da der er begrænset plads. Her får du virkelig muligheden for at undersøge honningbier i detaljer under mikroskopet. Når vi ser bierne helt tæt på, kan vi bedre forstå hvordan de fungerer i det daglige.

Spørgetid med Lars Fischer & Poul Larsen- Erfaringsudveksling og spørgetid. Her kan man stille alle sine spørgsmål og få vendt alt det, man kan gå og være i tvivl om som nyere biavler. Vi har tid til at dykke ned i det, du undrer dig over eller kæmper med i din biavl.
Alle spørgsmål er gode spørgsmål!

Produktion af vokslys med Lene Kiel Jensen. Lene er leder af Bistad i Aarhus som er en socialøkonomisk virksomhed. Bistad har er ret stor produktion af vokslys og på denne workshop vil Lene dele ud af sine erfaringer med kunsten at lave vokslys.

Flowhive Workshop – samt høst af flowhonning fra ombyggede opstablingsstader. I denne workshop skal vi dykke helt ned i driften af flowhives under danske forhold. Jesper Christensen, en erfaren flow-biavler vil komme og fortælle om hans driftsform og de særlige erfaringer, der er gældende ved flowhives. Der vil være masser af tid til snak og erfaringsudveksling.

Oplæg og lidt praktisk med Kaia Albin Pedersen. Kaia fortæller om sine erfaringer med at fremstille produkter af bivoks, bipollen og honning. Der bliver mulighed for at se, smage og prøve de forskellige produkter og så kan man producere sin helt egen unikke læbebalsam.

 

UDSTILLERE

På udstillingen ved Dansk Biavlskonference kan du blandt andet møde følgende: