POLITIK – HØRINGSVAR


FORSLAG TIL LOV OM GØDNING OG PLANTEDÆKKE 6. NOVEMBER 2014

LÆS MERE

BEMÆRKNING TIL UDKAST TIL BIAVLSSTRATEGI 19. OKTOBER 2014

LÆS MERE

BEMÆRKNING TIL UDKAST TIL BIAVLSSTRATEGI 16. SEPTEMBER 2014

LÆS MERE

BEMÆRKNING TIL UDKAST TIL BIAVLSSTRATEGI 27. AUGUST 2014

LÆS MERE

HØRING OVER UDKAST TIL BEKENDTGØRELSE OM TILSKUD TIL LANDSKABS- OG BIOTOPFORBEDRENDE BEPLANTNINGER – 29. JULI 2014

LÆS MERE

HØRING OVER UDKAST TIL RANDZONEBEKENDTGØRELSE – 18. JULI 2014

LÆS MERE

RANDZONELOVEN OG MILJØMÅLSLOVEN – 28. APRIL 2014

LÆS MERE

TILSKUD TIL PLEJE AF GRÆS- OG NATURAREALER – 20. MARTS 2014

LÆS MERE

LANDDISTRIKTSPROGRAMMET FOR PERIODEN 2014-2020 – 14. FEBRUAR 2014

LÆS MERE

HØRING OVER FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM ÆNDRING GMO – 5 MAJ 2015

LÆS MERE

HØRING VEDR BEKENDTGØRELSE OM HONNING – 20 MAJ 2015

LÆS MERE

HØRING VEDR AUTORISATIONSBEKENDTGØRELSEN – 5 JUNI 2015

LÆS MERE