Information om retningslinjer i forbindelse med COVID19

Foreningsaktiviteter for maksimalt 50 personer kan gennemføres, så længe man tager hensyn til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Ligeledes kan der med forsigtighed uddeles smagsprøver.

Sundhedsstyrelsen har åbnet for foreningsaktiviteter. Generelt gælder et forsamlingsforbud på maksimalt 50 personer. Der forventes en yderligere åbning den 8. juli og den 8. august, hvor det tilladte deltagerantal forventes at blive øget yderligere.

Se de gældende retningslinjer herunder.

 

Udendørsaktiviteter:

For de lokalforeninger, der finder det forsvarligt, er det således muligt med forsigtighed og under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at gennemføre udendørsaktiviteter for maksimalt 50 personer i de lokale biavlerforeninger, herunder aktiviteter i skolebigårdene.

Vejledningen til udendørsaktiviteter med maksimalt 50 personer er som følger:

 • Bliv hjemme hvis du har symptomer på luftvejsinfektioner
 • Hold afstand og undgå kontakt. Overvej om du kan lave andre øvelser i stedet
 • Undgå at dele mad med andre
 • Hav god håndhygiejne – vask hænder når du møder op, og inden du går hjem
 • Brug dine egne redskaber og remedier – rengør dem ofte og del ikke med andre

I den forbindelse skal man i skolebigården også være opmærksom på ikke at dele handsker og bidragt. Men samtidig undgå smitteoverførsel af bisygdomme hos bierne. Det kan lokalforeningerne eksempelvis håndtere på følgende måder:

 • Kursisterne må kun medbringe rene bidragter
 • Kursisterne har deres egen bidragt i skolebigården
 • Kursisten har et sæt nye handsker, der kun anvendes i skolebigården
 • Der anvendes engangshandsker eller gummihandsker
 • Kursistens egne handsker rengøres grundigt i desinfektionsmiddel før de anvendes i bigården

Bidragter kan dog deles, hvis de mellem anvendelse får lov til at hænge tørt i minimum 72 timer.

Husk generelt god hygiejne og gode muligheder for rengøring af hænder.

Du kan hente Sundhedsstyrelsens plakat til ophængning ved udendørsaktiviteter her.

Du kan læse Sundhedsstyrelsens vejledning til udendørsaktiviteter her.

 

Indendørs aktiviteter:

Genåbningen medfører at foreninger også må genåbne indendørs aktiviteter. Der er kun tale om aktiviteter og ikke socialt samvær. Aktiviteterne kan eksempelvis være undervisning, men må ikke være aktiviteter og andet, der medfører nærkontakt.

 • Der gælder fortsat at højst 50 personer (inklusiv instruktør) må være samlet.
 • Der må under alle omstændigheder maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal.
 • Der skal i lighed med udendørs aktiviteter sikres god afstand og god hygiejne, samt at der er håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt.
 • Foreningen skal sikre, at vejledninger vedrørende afstandskrav for den enkelte, hygiejne m.v. er på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater.

Du kan læse Sundhedsstyrelsens vejledning til udendørsaktiviteter her.

 

Honning og Jordbærdagen:

Den 20. juni afholder en del biavlere og lokalforeninger Honning- og Jordbærdag, hvor der ved boder rundt i landet udleveres smagsprøver af nyslynget honning. Ligeledes deltager biavlere løbende i forskellige arrangementer med uddeling af smagsprøver.

Danmarks Biavlerforening har været i kontakt med Fødevarestyrelsen om udlevering af smagsprøver i forbindelse med Honning- og Jordbærdag. På trods af situationen omkring COVID19 er det muligt at udlevere smagsprøver. For sådanne aktiviteter gælder følgende:

 • Vigtigste forholdsregel er at holde afstand
 • Det anbefales at anvende handsker ved udlevering af smagsprøver.
 • Undgå at der foregår selvbetjening med smagsprøver.
 • Placer en skraldespand så man selv kan smide smagepinde m.m. væk straks efter brug.

For at dette kan opfyldes, vil der være vedlagt afstandsmærker og gummihandsker i det materiale, der udsendes til årets Honning- og Jordbærdag.

 

 

Opdateret: 8. juni 2020

 

 

 

 

 

 

 Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept.