Information om retningslinjer i forbindelse med COVID19

24. november 2020

Uge 44 trådte nye skærpede retningslinjer i kraft, for at mindske udbredelsen af COVID-19. Disse skærpede retningslinjer påvirker også aktiviteter i de lokale biavlerforeninger.

Frem til søndag den 13. december 2020 gælder at antallet af personer, der må forsamles til foreningsaktiviteter højst må udgøre 10 personer. Dette gælder både udendørs aktiviteter og indendørs aktiviteter.

Derudover er der indført krav om mundbind på alle indendørs offentligt tilgængelige steder. Kravet om mundbind gælder fra den 29. oktober til den 2. januar 2021.

Undtaget fra forsamlingsforbuddet er aktiviteter for børn og unge under 21, hvor antallet af deltagere fortsat må udgøre optil 50 personer.

Undtaget fra forsamlingsforbuddet er også konferencer og møder hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod f.eks. en scene eller et podium. Her kan der være op til 500 personer til stede samtidig, men langt hovedparten af de tilstedeværende skal sidde ned under hele arrangementet bortset fra, når man f.eks. skal på toilettet, når man ankommer til eller går fra sin faste plads.

 

Særligt ved udendørsaktiviteter:

For de lokalforeninger, der finder det forsvarligt, er det således muligt med forsigtighed og under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at gennemføre udendørsaktiviteter for maksimalt 10 personer i de lokale biavlerforeninger, herunder aktiviteter i skolebigårdene.

Vejledningen til udendørsaktiviteter med maksimalt 10 personer er som følger:

 • Hold afstand og undgå kontakt. Overvej om du kan lave andre øvelser i stedet.
 • Undgå at dele mad med andre.
 • Hav god håndhygiejne – vask hænder når du møder op, og inden du går hjem, samt at der er håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt.
 • Brug dine egne redskaber og remedier – rengør dem ofte og del ikke med andre

I den forbindelse skal man i skolebigården også være opmærksom på ikke at dele handsker og bidragt. Men samtidig undgå smitteoverførsel af bisygdomme hos bierne. Det kan lokalforeningerne eksempelvis håndtere på følgende måder:

 • Kursisterne må kun medbringe rene bidragter.
 • Kursisterne har deres egen bidragt i skolebigården.
 • Kursisten har et sæt nye handsker, der kun anvendes i skolebigården.
 • Der anvendes engangshandsker eller gummihandsker.
 • Kursistens egne handsker rengøres grundigt i desinfektionsmiddel før de anvendes i bigården.
 • Bidragter kan dog deles, hvis de mellem anvendelse får lov til at hænge tørt i minimum 72 timer.
 • Husk generelt god hygiejne og gode muligheder for rengøring af hænder.

Du kan hente Sundhedsstyrelsens plakat til ophængning ved udendørsaktiviteter her.

 

Særligt ved indendørs aktiviteter:

For de lokalforeninger, der finder det forsvarligt, er det således muligt med forsigtighed og under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at gennemføre indendørsaktiviteter for maksimalt 10 personer i de lokale biavlerforeninger.

 • Der må under alle omstændigheder maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal.
 • Der skal i lighed med udendørs aktiviteter sikres god afstand og god hygiejne, samt at der er håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt.
 • Foreningen skal sikre, at vejledninger vedrørende afstandskrav for den enkelte, hygiejne m.v. er på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater.

Du kan printe Sundhedsstyrelsens plakat om forebyggelse af smitte her.

 

Særligt om generalforsamlinger:

En del lokale biavlerforeninger afholder i løbet af efteråret generalforsamlinger, der som udgangspunkt også er omfattet af forbuddet mod at afholde eller deltage i arrangementer, hvor flere end 10 personer er til stede på samme sted samtidig. Hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod f.eks. en scene eller et podium, kan der dog være op til 500 personer til stede samtidig.

Hvis lokalforeninger finder det forsvarligt at gøre brug af denne bestemmelse ved generalforsamlinger skal man være opmærksom på følgende:

 • Langt hovedparten af de tilstedeværende skal sidde ned under hele arrangementet bortset fra, når man f.eks. skal på toilettet, når man ankommer til eller går fra sin faste plads.
 • Deltagerne skal sidde ned med mindst 1 meters afstand mellem hver person.
 • Der skal være mindst 2 m2 gulvareal pr. deltager.
 • Materialer, der udleveres, skal håndteres tilstrækkelig sikkert.
 • Foreningen skal sikre, at vejledninger vedrørende afstandskrav for den enkelte, hygiejne m.v. er på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater.
 • Der skal i lighed med aktiviteter sikres god afstand og god hygiejne, samt at der er håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt.
 • Husk at vedtægternes bestemmelser om varsling af generalforsamling og generalforsamlingens gennemførelse fortsat er gældende. Bestyrelsen kan dog med henvisning til den ekstraordinære situation og myndighedernes anbefalinger udskyde generalforsamlingen af flere omgange.

Du kan printe Sundhedsstyrelsens plakat om forebyggelse af smitte her.

Læs mere om myndighedernes retningslinjer ved forsamlinger og arrangementer her.

 

Særligt ved uddeling af smagsprøver:

Mange biavlere deltager løbende i forskellige arrangementer med uddeling af smagsprøver.

Danmarks Biavlerforening har været i kontakt med Fødevarestyrelsen om udlevering af smagsprøver. På trods af situationen omkring COVID19 er det muligt at udlevere smagsprøver. For sådanne aktiviteter gælder følgende:

 • Vigtigste forholdsregel er at holde afstand. Det anbefales derfor at opsætte afstandsmærker.
 • Det anbefales at anvende handsker ved udlevering af smagsprøver.
 • Undgå at der foregår selvbetjening med smagsprøver.
 • Placer en skraldespand så man selv kan smide smagepinde m.m. væk straks efter brug.

 

Opdateret: 24. november 2020

 

 

 

 

 

 

 

 


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen