Information om retningslinjer i forbindelse med COVID19

Foreningsaktiviteter for maksimalt 100 personer kan gennemføres, så længe man tager hensyn til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I Storkøbenhavns kommuner og Odense Kommune er der dog pr. 7. september og foreløbig frem til 22. september indført forbud mod at samles mere en 50 personer.

Først på sommeren genåbnede Sundhedsstyrelsen muligheden for foreningsaktiviteter. Fra den 8. juli er begrænsningen for hvor mange der må samles hævet til maksimalt 100 personer.

I Kæbenhavnsområdet og i Odense Kommune er der dog pr. 7. september og foreløbig frem til 22. september indført forbud mod at samles mere en 50 personer. Endvidere opfordres til øget fokus på afstand, og der opfordres til, at flest mulige aktiviteter afholdes udendørs. Du kan læse mere om udbrudshåndtering i Københavnsområdet og Odense Kommune her.

Se de gældende retningslinjer herunder.

 

Udendørsaktiviteter:

For de lokalforeninger, der finder det forsvarligt, er det således muligt med forsigtighed og under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at gennemføre udendørsaktiviteter for maksimalt 100 personer i de lokale biavlerforeninger, herunder aktiviteter i skolebigårdene.

Vejledningen til udendørsaktiviteter med maksimalt 100 personer (bemærk maksimalt 50 personer i Københavnsområdet og i Odense) er som følger:

 • Bliv hjemme hvis du har symptomer på luftvejsinfektioner
 • Hold afstand og undgå kontakt. Overvej om du kan lave andre øvelser i stedet
 • Undgå at dele mad med andre
 • Hav god håndhygiejne – vask hænder når du møder op, og inden du går hjem
 • Brug dine egne redskaber og remedier – rengør dem ofte og del ikke med andre

I den forbindelse skal man i skolebigården også være opmærksom på ikke at dele handsker og bidragt. Men samtidig undgå smitteoverførsel af bisygdomme hos bierne. Det kan lokalforeningerne eksempelvis håndtere på følgende måder:

 • Kursisterne må kun medbringe rene bidragter
 • Kursisterne har deres egen bidragt i skolebigården
 • Kursisten har et sæt nye handsker, der kun anvendes i skolebigården
 • Der anvendes engangshandsker eller gummihandsker
 • Kursistens egne handsker rengøres grundigt i desinfektionsmiddel før de anvendes i bigården

Bidragter kan dog deles, hvis de mellem anvendelse får lov til at hænge tørt i minimum 72 timer.

Husk generelt god hygiejne og gode muligheder for rengøring af hænder.

Du kan hente Sundhedsstyrelsens plakat til ophængning ved udendørsaktiviteter her.

Du kan læse Sundhedsstyrelsens vejledning til udendørsaktiviteter her.

 

Indendørs aktiviteter:

Genåbningen medfører at foreninger også må genåbne indendørs aktiviteter. Der er kun tale om aktiviteter og ikke socialt samvær. Aktiviteterne kan eksempelvis være undervisning, men må ikke være aktiviteter og andet, der medfører nærkontakt.

 • Der gælder fortsat at højst 100 personer må være samlet (bemærk maksimalt 50 personer i Københavnsområdet og i Odense).
 • Der må under alle omstændigheder maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal.
 • Der skal i lighed med udendørs aktiviteter sikres god afstand og god hygiejne, samt at der er håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt.
 • Foreningen skal sikre, at vejledninger vedrørende afstandskrav for den enkelte, hygiejne m.v. er på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater.

Du kan læse Sundhedsstyrelsens vejledning til udendørsaktiviteter her.

 

Uddeling af smagsprøver:

Mange biavlere deltager løbende i forskellige arrangementer med uddeling af smagsprøver.

Danmarks Biavlerforening har været i kontakt med Fødevarestyrelsen om udlevering af smagsprøver. På trods af situationen omkring COVID19 er det muligt at udlevere smagsprøver. For sådanne aktiviteter gælder følgende:

 • Vigtigste forholdsregel er at holde afstand. Det anbefales derfor at opsætte afstandsmærker.
 • Det anbefales at anvende handsker ved udlevering af smagsprøver.
 • Undgå at der foregår selvbetjening med smagsprøver.
 • Placer en skraldespand så man selv kan smide smagepinde m.m. væk straks efter brug.

 

Opdateret: 10. september 2020

 

 

 

 

 

 Cookie Box Indstillinger