MISSION/VISION

Strategi 2016-2020

Strategien fastsætter hvor Danmarks Biavlerforening skal være i 2020, samt hvordan vi kommer derhen. Hvert år udarbejder bestyrelsen årsplan, indeholdende de aktiviteter foreningen vil gennemføre det pågældende år. På generalforsamlingen fremlægger bestyrelsen sine planer for det kommende år, og i beretningen kan man orientere sig om, hvad der er gennemført. På den måde bliver strategien skridt for skridt gjort til virkelighed. Vi håber at rigtig mange vil følge os på denne spændende rejse.

Missionen

Missionen fortæller, hvorfor Danmarks Biavlerforening er sat i verden. Vores mission er ikke en hemmelig mission, men en mission, som vi alle kender. Det er nemlig foreningens formålsparagraf.

”Danmarks Biavlerforenings formål
er at samle Danmarks biavlere i en
organisation, der varetager dansk
biavls interesser og virker for
biavlens fremme.”

Visionen

Visionen er det, vi stiler efter. Det er fremtidscenariet, som vi gerne vil nå frem til.

”Danmarks Biavlerforenings
vision er at være dansk biavls
kraftcenter, som hver dag giver
værdi til landets biavlere,
der sikrer bestøvningen
i Danmark.”

Et kraftcenter fordi… Vi har ved flere lejligheder konstateret, at vi kommer længst gennem samarbejde. Vi vil derfor arbejde for at være en anerkendt og foretrukken partner, der byder ind til samarbejde, når det kan give værdi for biavlen.

Værdi for biavleren fordi… Danmarks Biavlerforening skal være en naturlig del af biavlerens hverdag, og medlemskabet skal give værdi for den enkelte biavler.

Sikre bestøvningen fordi… Bestøvningens betydning skal være kendt og anerkendt. Vi skal som biavlere være kendt for at sikre den vigtige bestøvning i Danmark.

Strategi2016-2020

Download og læs hele foreningens strategi:


< TILBAGE


Cookie Box Indstillinger