SILKEBORG OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus

Dato: 09. marts 2024

Tid: 9.00-16.00

Sted: Skolebigården i Gødvad ved Silkeborg

Kursus for begyndere i biavl afholdes i 2024 med en teoretisk del over to lørdage: den 9. og 16. marts, begge dage kl. 9 – 16 med lidt forplejning. Anden del af kurset er med praktisk arbejde i bistader og bliver to tirsdag aftener i skolebigården i Gødvad ved Silkeborg, formentlig 2. og 9. april fra kl. 19.00.

Den teoretiske del giver dig viden om biernes liv, biavl, redskaber, stadestørrelser, samt hvad der er nødvendigt for at starte som biavler.

I den praktiske del bliver der arbejdet i skolebigården med bidragter på. Deltagerne er her med til at undersøge bierne i bistaderne. Der forklares undervejs, hvad der foregår og hvad man kan se i bistaderne.

Efter kurset kan deltagerne sammen med andre af foreningens medlemmer være med til at passe bierne gennem sæsonen og blive mere fortrolige med arbejdet.

Tilmelding senest uge 7 til Bjarne Strandby, mail: bjstby@mail.dk. Bjarne vil også være underviser.

Tilmeldte deltagere vil fra underviseren modtage nødvendige oplysninger før kursusstart, også kursusadressen.

Pris for kurset er 450 kr., som betales efter aftale med Bjarne Strandby.

SILKEBORG OG OMEGNS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER