GENERALFORSAMLINGER

Danmarks Biavlerforening er stiftet 5. juli 1866. Danmarks Biavlerforenings formål er at samle Danmarks biavlere i en organisation, der varetager dansk biavls interesser og virker for biavlens fremme.

Danmarks Biavlerforening er en sammenslutning af selvstændige foreninger. En forening optaget i Danmarks Biavlerforening kan både være en lokal biavlerforening og en specialforening med særlige interesser inden for biavl.

Medlemskab i Danmarks Biavlerforening for den enkelte biavler opnås alene gennem medlemskab af en forening, optaget i Danmarks Biavlerforening.  Enhver forening, som anerkender nærværende vedtægter kan optages i Danmarks Biavlerforening. Optagelse af en forening skal godkendes af Danmarks Biavlerforenings bestyrelse. En sådan forening skal være på mindst 5 medlemmer. Afslås optagelse, kan afslaget indankes til afgørelse på Danmarks Biavlerforenings generalforsamling.

Generalforsamlingen er Danmarks Biavlerforenings øverste myndighed. Den afholdes 1 gang årligt i forårsmånederne.

Foreningens vedtægter kan ses her.

Ud over generalforsamlingen afholdes et formandsmøde i efteråret, hvor bestyrelsen og foreningerne mødes til en mere uformel snak om foreningens virke.


ODENSE 2024

Danmarks Biavlerforenings generalforsamling 2024 blev afholdt på Dalum Landbrugsskole lørdag den 20. april 2024.

LÆS MERE

ODENSE 2023

Danmarks Biavlerforenings generalforsamling 2023 afholdes på Dalum Landbrugsskole lørdag den 22. april 2023 kl. 10:00.

LÆS MERE

ODENSE 2022

Danmarks Biavlerforenings generalforsamling 2022 blev afholdt på Dalum Landbrugsskole lørdag den 23. april 2022 kl. 10:00.

LÆS MERE

VIRTUEL 2021

Danmarks Biavlerforenings generalforsamling 2021 afholdes virtuel lørdag den 17. april 2021 kl. 10:00.

LÆS MERE

MIDDELFART 2020

Danmarks Biavlerforenings generalforsamling 2020 fandt sted lørdag den 19. september 2020 kl. 10:00 i HUSET i Middelfart.

LÆS MERE

EJBY 2019

Danmarks Biavlerforenings generalforsamling 2019 finder sted lørdag den 6. april 2019 kl. 10:00 i Ejby Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby.

LÆS MERE

SLAGELSE 2018

Danmarks Biavlerforenings generalforsamling 2018 finder sted på Hotel Frederik II i Slagelse lørdag den 14. april.

LÆS MERE

ODENSE 2017

Danmarks Biavlerforenings generalforsamling 2017 finder sted på Dalum Landbrugsskole lørdag den 22. april.

LÆS MERE

ODENSE 2016

Danmarks Biavlerforenings generalforsamling 2016 fandt sted på Dalum Landbrugsskole lørdag den 9. april.

LÆS MERE

ODENSE 2015

Danmarks Biavlerforenings generalforsamling 2015 fandt sted på Dalum Landbrugsskole lørdag den 11. april.

LÆS MERE

ODENSE 2014

Danmarks Biavlerforenings generalforsamling 2014 finder sted på Dalum Landbrugsskole søndag den 16. marts.

LÆS MERE

ODENSE 2013

LÆS MERE

ODENSE 2012

LÆS MERE

ODENSE 2011

LÆS MERE

ODENSE 2010

LÆS MERE

ODENSE 2009

LÆS MERE

MIDDELFART 2008

LÆS MERE

MIDDELFART 2007

LÆS MERE