ODENSE 2016

Generalforsamling-2016

Du kan her downloade materialet, som blev behandlet på mødet:

Dagsorden
Bestyrelsens skriftlige beretning 2015
Årsrapport 2015
Forslag til strategi 2016-2020
Indkomne forslag fra foreninger
Forslag til Budget 2017
Forslag til kontingent 2017
Referat 2016

For yderligere information om generalforsamlingen henvises til Danmarks Biavlerforenings vedtægter § 5.