VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I BIAVL

Kurset ”Videregående uddannelse i biavl” er for dig, der overvejer at udvikle din biavl, eller ønsker mere viden om biavl. Kurset henvender sig særligt til biavlere med nogle års erfaring, og som er kommet godt i gang med biavl, men nu har lyst til mere. Kurset er udviklet i samarbejde mellem Danmarks Biavlerforening og Dalum Landbrugsskole.

Kursets første del, der strækker sig over to weekender, indeholder bl.a. følgende:

 • Biavlen i Danmark
 • Hvad må man og hvad skal man?
 • Årets gang i bigården
 • Bistader og bigårde m.m.
 • Biernes naturhistorie
 • Dissekering af honningbier
 • Hvordan skaber jeg en sund drift i min biavl?
 • Sygdomme og skadedyr, forebyggelse og bekæmpelse
 • Regler om sygdomme
 • Varroa – biologi og bekæmpelse indpasset i driftsformen.

Du opnår således en omfattende viden om biavlsdrift, sygdom og hygiejne, biernes anatomi, biavlsjura, biavlens historie og meget mere. Samtidig får du et værdifuldt netværk og mellem modulerne arbejdes med en hjemmeopgave, hvor du får mulighed for at forholde dig til din egen biavl. Du kan hente det detaljerede program for del 1 her.

Kursets anden del løber over en forlænget weekend, fra fredag formiddag til søndag eftermiddag. Her vil du blandt andet lære mere om biernes produkter, biernes fødegrundlag, udvidelse af biavlen, dronninger, økonomi og drift.

Tid:
Kurset omfatter ca. 50 timer og er delt op i to dele.

Del 1 løber over to weekender, fra lørdag formiddag til søndag eftermiddag:

 • Del I – A: Lørdag, d. 22. januar 2022 til søndag, d. 23. januar 2022
 • Del I – B: Lørdag, d. 19. marts 2022 til søndag, d. 20. marts 2022

Del 2 løber over en forlænget weekend, fra fredag formiddag til søndag eftermiddag. Del 2 vil blive udbudt i efteråret 2022.

Sted:
Kurset holdes på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.

Pris:
Del I A + B koster 4.375 kr. Prisen omfatter undervisning, fuld forplejning og overnatning på enkeltværelser i skolens kursusafdeling.  Ønsker man ikke overnatning er prisen 3.405 kr.

Yderligere information og tilmelding:
Du kan få yderligere oplysninger samt tilmelde dig ved at kontakte Majken Helsgaard på mail mh@dalumls.dk eller på telefon 63 13 27 11.

Du kan hente det detaljerede program for del 1 her.