Nationalpark Vadehavets BF Vestbien
Begynderkursus i Esbjerg

Dato: 20. marts 2024

Tid: 19.00

Sted: Midtgård, Ravnabjergved 6, 6710 Esbjerg

Vort kursus starter onsdag 20.3.2024 kl 19:00 og strækker sig over de følgende 5 onsdage (minus 27.3.  som er dagen før skærtorsdag..- det aftales med kursisterne om det er en 'aften’ eller om den udskydes en uge..) Kurset omfatter 5 teoriaftener efterfulgt af praktik i skolebigård frem til første slyngning ca. Skt. Hans. Nationalpark Vadehavets biavlerforening Vestbien, Esbjerg

Nationalpark Vadehavets BF Vestbien

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER