HØJE-TAASTRUP BILAUG
Begynderkursus

Dato: 27. marts 2019

Tid: 18.00 - 19:30

Sted: Andelsbigården

Der er kun 8 pladser på holdet, så undervisningen giver plads til at alle kan få masser af praktisk erfaring med støtte i hele sæsonen fra ultimo marts til september + 1 møde i december. Kursusdeltagerne kastes direkte ud i pasningen af bierne med vejledning gennem hele sæsonen og høster også i fællesskab honningen, der deles så deltagerne af kurset og underviserne får en ”andel” hver. Hidtil har hver deltager fået 10-30 kg, men det svinger fra år til år. Foreningen sørger for bidragter og alt øvrige udstyr. Kurset koster 800 kr. pr. medlemskab og undervisningen foregår hver onsdag i perioden kl. 18 – ca. 19.30. Hvert medlem kan tage et medlem fra husstanden med til pasningsaftenerne. Der forudsættes samtidig medlemskab af Høje-Taastrup Bilaug via bishoppen på biavl.dk. vælg kreds 2. Foreningskontingentet for 2019 er på 810,- og følger kalenderåret. Læs mere om begynderkurset på http://bilaug.dk/default.asp?Dok=474 Henrik Ruø Jensen Høje-Taastrup Bilaug

HØJE-TAASTRUP BILAUG

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER