KALØVIG-EGNENS B.F.
Generalforsamling 2019

Dato: 20. november 2019

Tid: 19.00

Sted: A-Huset, Hovedgaden 69F, 8410 Rønde

Generalforsamling med dagsorden iht. vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning og planer, kontingentfastsættelse
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget
  4. Forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1.oktober
  5. Valg af a) formand (ikke på valg i år) b) valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er: Søren Klinge (villig til genvalg) Michael Frederiksen (ønsker ikke genvalg) valg af suppleanter: på valg er: Ken Hansen c) valg af revisor på valg er Poul Jessen og Vagn Christensen
  6. Valg af delegeret (jf. DBF's vedtægter)
  7. Eventuelt
Der serveres kaffe med brød Tilmelding er ikke nødvendigt. Efter generalforsamlingen får vi besøg af Kim Lykke Jensen, der er formand for Udvalget for natur, teknik og miljø i Syddjurs kommune. Syddjurs kommune blev i 2018 Bivenlig kommune og Kim vil fortælle om kommunens indsats for at styrke biodiversiteten i Syddjurs Kommune

KALØVIG-EGNENS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER