ARRANGEMENTER


04. juli 2022

HERNING OG OMEGNS B.F.
Besøg hos en biavler

Vi besøger en biavler og ser til bierne og nyder naturen der.

LÆS MERE

04. juli 2022

RIBE & OMEGNS B.F.
Pasning af bifamilier i Skolebigården

Hver mandag aften kl. 19.00 En gruppe frivillige vil passe Skolebigårdens bier. Alle medlemmer er velkomne til at møde op og få sine spørgsmål om bier besvaret eller ”bare” til samvær og hyggelig snak om bier og alt muligt….

LÆS MERE

04. juli 2022

NORDFYNS B.F.
Besøg i Lars Hugos bigård og oplæg om salg og afsætning af honning ved Klaus Hviid Petersen

Månedens møde begynder ved Lars Hugo Sørensen i Nislev. Her vil han vise os sin bigård, og han vil fortælle om sine bier. Herefter er der kaffe på Otterup Geværfabrik, Fabriksvej 5, 5450 Otterup, hvorefter årets skribent i Tidsskrift for Biavl, Klaus Hviid Petersen vil fortælle om sin honning, og hvordan han får den afsat Klaus Hviid har otte bigårde i og omkring Sønderborg og Gråsten. Klaus er meget optaget af, at smagen af honning er bevaret bedst muligt, men til-sætter også gerne smage til honningen, så den bliver unik. Klaus får hjælp af familien, når der skal slynges og tappes.

LÆS MERE

11. juli 2022

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi ser til bierne.

Vi ser til bierne og følger familiernes udvikling.

LÆS MERE

13. juli 2022

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæson-aktiviteter i skolebigården

LÆS MERE

16. juli 2022

RIBE & OMEGNS B.F.
Honning fratagning

Være med til en fælles arbejdsdag, hvor vi hjælper hinanden med at få slynget skolebigårdens honning.

LÆS MERE

18. juli 2022

HERNING OG OMEGNS B.F.
Honning – slyngning

Vi fratager honning og slynger. Kom gerne og hjælpe til.

LÆS MERE

26. juli 2022

GRINDSTED OG OMEGNS B.F.
Vi fodrer bier og snakker om lyngbestøvning

Vi begynder at gøre bierne klar til vinter og fodrer for første gang. Hvad gør vi hvis bierne er på lyng?

LÆS MERE

30. juli 2022

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæson-aktiviteter i skolebigården

LÆS MERE

30. juli 2022

B.F. FOR HADERSLEV OG OMEGN
Åben Bigård hos Ole Olesen

Åben Bigård hos Ole Olesen, kom og se og hør hvordan din biavlskollega driver sin biavl, og få en hyggelig bi-snak med de andre biavlere. HUSK! Deltagere medbringer selv kaffe og kage til eftermiddagskaffen

LÆS MERE

01. august 2022

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bierne sættes på lyng

Vi sætter 4 af vore familier på lyng, og håber at lyngen blomster, så vi kan få os noget lynghonning

LÆS MERE

02. august 2022

GRINDSTED OG OMEGNS B.F.
Behandling af bierne inden vinter

Gode råd om indvintring og behandling af varroamider

LÆS MERE

08. august 2022

NORDFYNS B.F.
Dallund Slot – rundvisning i park og på slot og besøg i Christian Jørgensens bigård i parken

Vi får en rundvisning på slottet og i parken af en naturvejleder, der også vil fortælle spændende historier fra slottets fortid. Desuden vil Christian kort fortælle om sine bier, der står i slottets park. Derefter følger kaffe og kage i slottets gemakker. Tilmelding senest den 1. august på mailen tilmelding@nordfynbiavl.dk eller ved indbetaling af 50 kr. på mobilepay, nummer 208080.

LÆS MERE

09. august 2022

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Gril og hyggeaften

Tirsdag d. 9. august Grill- og hyggeaften. Bestyrelsen er mødt ind i god tid så grillen er klar når i kommer kl. 19,00. Efter velkomst er vi klar til at grille og hygge os. Bestyrelsen sørger for tilbehøret til grillaftenen. Du/i medbringer selv grillkød og pølser, bestik og drikkevarer. For et beskedent beløb, fremskaffer vi diverse tilbehør. Såsom kartoffelsalat, blandet salat, dressing og flutes, og også kaffe/the. Pris vil fremgå af indbydelsen. Der vil være tilmelding. Ps. Tilmelding senest 4. august. til Knud på mail: hks.kongehojen45@gmail.com Ps. Husk det er for hele familien

LÆS MERE

13. august 2022

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæson-aktiviteter i skolebigården

LÆS MERE

13. august 2022

B.F. FOR HADERSLEV OG OMEGN
Åben bigård hos Vagn Aarøe

Åben Bigård hos Vagn Aarøe, kom og se og hør hvordan din biavlskollega driver sin biavl, og få en hyggelig bi-snak med de andre biavlere. HUSK! Deltagere medbringer selv kaffe og kage til eftermiddagskaffen

LÆS MERE

15. august 2022

HERNING OG OMEGNS B.F.
En tur på heden

Vi kører en tur på heden, hvor vi ser til bierne, og får os en snak om lynghonning mm.

LÆS MERE

22. august 2022

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varoa behandling

Vi varoa behandler bierne i skolebigården med myresyre. (Myresyre kan købes til privat brug)

LÆS MERE

23. august 2022

BRANDE OG OMEGNS B.F.
myresyrebehandling

Vi myresyrebehandler bierne og får en snak om de forskellige metoder at gøre det på.

LÆS MERE

24. august 2022

LOLLAND-FALSTER B.F.
Økonomi i biavlen

Kurt Jensen fortæller, hvordan man kan få økonomien i biavlen til at hænge sammen.

LÆS MERE

27. august 2022

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæson-aktiviteter i skolebigården - muligvis med vafler :-)

LÆS MERE

05. september 2022

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bierne fodres

Bierne fodres med flydende foder første gang.

LÆS MERE

06. september 2022

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Slutter sæson

Vi slutter sæsonen og laver status på hvordan det er gået

LÆS MERE

17. september 2022

NORDFYNS B.F.
Udflugt til Randbøl Hede – med fokus på lyngbiavl

Vi mødes kl. ved Naturrum Kirstinelyst, hvor vi begynder med kaffe og rundstykker. Derefter vil naturvejleder Gert Hougaard Rasmussen fortælle om stedet og om Randbøl Hede. Kl. 12 serveres sandwich og drikkevarer. Kl. 12.30 vil Kjær Lundø, formand for Grindsted og Omegns Biavlerforening og for Pollen-Propolisforeningen, og hans kone, Annemarie Munk, give os en introduktion til lyngbiavl. Derefter kører vi ud og ser bigården. Udflugten slutter i Bindeballe Købmandsgaard, hvor der er mulighed for på egen regning at købe kaffe, at se stedet og/eller gå en tur i området. Tilmelding senest den 10. september på mailen tilmelding@nordfynbiavl.dk eller ved indbetaling af 50 kr. på mobile pay nummer 208080.

LÆS MERE

11. oktober 2022

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Greneralforsamling

Generalforsamling 11. oktober 2022 Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Honningbedømmelse: Medbring din bedste honning (uden etiket). Bestyrelsen vil fremover selv bedømme honningen. vinderen vil så blive offentliggjort til vores årsafslutning, eller ved henvendelse efter årsafslutning

LÆS MERE

24. oktober 2022

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Vi afholder årets generalforsamling og honningbedømmelse.

LÆS MERE

02. november 2022

FREDERICIA & OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Generalforsamling i henhold til foreningens love. Dagsorden fremsendes direkte til medlemmerne på mail.

LÆS MERE

07. november 2022

HERNING OG OMEGNS B.F.
Honningbedømmelse

Honningbedømmelse. (indlevering af prøver fra kl. 18.30. pris 20.00 kr. pr. prøve - max 2 pr. medlem.

LÆS MERE

26. november 2022

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæson-aktiviteter i skolebigården - muligvis med oxalsyre-behandling

LÆS MERE

05. december 2022

HERNING OG OMEGNS B.F.
Årsafslutning

Årsafslutning med gløgg og æbleskiver og underholdning. (husk pakke til pakkespil til en pris af max. kr. 25.00) Gerne med tilmelding.

LÆS MERE

10. december 2022

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varoa behandling

Vi varoa behandler vore bier med Oxalsyre. ( Oxal blanding kan købes til privat brug)

LÆS MERE

22. februar 2023

LOLLAND-FALSTER B.F.
Generalforsamling

Generalforsamling for medlemmer af Lolland-Falster Biavlerforening

LÆS MERE

01. juli 2022

BIAVLERFORENINGEN SØNDERJYLLAND
Begynderkursus

Biavlerforeningen Sønderjylland afholder igen i år begynderkursus

LÆS MERE