Avlskursus – Videregående Uddannelse i Biavl modul 3

Kurset afholdes den 2.-4. februar 2024 på Dalum Landbrugsskole og indgår som et element i Danmarks Biavlerforenings samlede uddannelsesprogram. Modul 3 afholdes i samarbejde med Dronningavlerforeningen.

Målgruppe
Erfarne biavlere med erfaring i dronningeproduktion og interesse i at fordybe sig dronningeavl.

Adgangskrav
Solid praktisk erfaring med biavl, og teoretisk indsigt svarende til at have gennemført videregående uddannelse i biavl modul 1 og 2, samt Danmarks Biavlerforenings kursus i dronningeproduktion eller erfaring svarende til dette.

Læringsmål
Med udgangspunkt i at deltagerne allerede har opnået viden og erfaring med produktion af dronninger er det målet, at deltagerne tilegner sig teoretisk grundviden og praksisnære eksempler. Så deltagerne kan påbegynde arbejdet med at opnå praktisk erfaring og indsamle yderligere viden. Dette med henblik på at deltageren kan påbegynde eller videreudvikle deres egen avl og produktion af kvalitetsdronninger.

Undervisningsform
Kursets indhold er en blanding af teoretisk grundviden og oplæg fra erfarne dronningeavlere, således deltagerne både møder teori og praksis. Samtidig vil kurset byde på en kombination af forskellige undervisningsformer, øvelser og indlæg af mere uformel karakter.

Kursusleder
Rolf Theuerkauf, Danmarks Biavlerforening

Sted
Dalum Landbrugsskole

Pris og tilmelding
Deltagelse koster 3200 kr. og dækker undervisning, forplejning samt indkvartering på enkeltværelse. Ønsker man ikke overnatning er prisen 2500 kr. Du kan tilmelde dig kurset her

 

Program

Fredag den 2. februar 2024: DET GENETISKE GRUNDLAG
kl. 9.30 Velkommen v. kursusleder Rolf Theuerkauf, konsulent, Danmarks Biavlerforening

 • Ankomst, indkvartering og kaffe ved lokalet
 • Kort information om stedet og praktiske oplysninger om nøgler, værelser, måltider mv.

Kl. 10.00 Præsentation af kurset og af deltagerne v. kursusleder Rolf Theuerkauf, konsulent, Danmarks Biavlerforening

 • Præsentation af kursusindhold
 • Formål
 • Gennemgang af programmet

Kl. 10.15 Genetik, avl, selektion v. Rolf Theuerkauf, konsulent, Danmarks Biavlerforening

 • DNA, gener, kromosomer
 • Alleler (dominant/recessiv/codominant/additive)
 • Kønsbestemmelse hos bier
 • Mendels 1. og 2. lov
 • Mutationer
 • Indavl
 • Arvbarhed (heritabilitet). Arv og miljø

Kl. 11.30 Frokost

Kl. 12.30 Genetik, avl, selektion (fortsat)

Kl. 13.30 Genetik i praksis v. Per Kryger, seniorforsker, Aarhus Universitet

 • Hvordan defineres underarter?
 • Hvilken rolle spiller underarter?
 • Hvilken rolle spiller underarter i avlsarbejde?
 • Hvilke underarter har vi i Danmark
 • Påvirkning af biers egenskaber gennem avlsarbejde
 • Sygdomme, resistensgener, genetisk forarmning og smittespredning

Kl. 14.45 Kaffe

Kl. 15.00 Lovgivning v. Per Kryger, seniorforsker, Aarhus Universitet

 • Sporbarhed ved dronningavl
 • Ø-parringsstationer
 • Import/eksport

Kl. 16.00 Parringsbiologi v. Rolf Theuerkauf, konsulent, Danmarks Biavlerforening

 • Droner & dronningers ”forberedelse”
 • Parringsbetingelser (vejr og tidspunkt)
 • Dronesamlingspladser

Kl. 17.00 Middag

Kl. 18.30 Socialt samvær med fagligt indhold

 • Dronningavlens historie v. Poul Larsen, biavler

 

Lørdag den 3. februar 2024: DET PRAKTISKE AVLSARBEJDE

Kl. 8.00 Morgenmad

Kl. 8.30 Avlsmetoder og strategien v. Ivan Nielsen, dronningavler

 • Forskellen mellem avl og produktion
 • Åben og lukket genpulje
 • Avlsmål
 • Etablering af linje
 • Vedligeholdelse af linje
 • Krydsning og selektion
 • Søskendegrupper (størrelse af grupper)
 • Vedligeholdelse, tilbagekrydsning (indavl og udavl)
 • Beskrivelse af 4-5 avlsstrategier

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 Registrering og administration v. Bo Knudsen, dronningavler

 • Notatføring
 • Pedigree/Stamtræ
 • Dataopsamling og -behandling (regneark)
 • Øvelse: Aflæsning af stamtræ

Kl. 14.45 Kaffe

Kl. 15.00 Parring og planlægning v. Jakob Germundsson, dronningavler

 • Øparring
 • Friparing
 • Inseminering
 • Praktiske forhold (klargøring, pakkebier, pakning af kassetter, pasning, dronegivere, drift af ø osv.)
 • Planlægning for det kommende år (hvilke linjer skal parres og hvor)

Kl. 17.00 Middag

Kl. 18.00 Parring og planlægning (fortsat)

Kl. 19.00 Afslappende indlæg fra den praktiske dronningavl

 • 2-3 dronningavlere fortæller 20 minutter om deres hjemlige drift efterfulgt af 10 min. spørgsmål.

 

Søndag den 4. februar 2024: DEN PRAKTISKE DRONNINGPRODUKTION

Kl. 8.00 Morgenmad

Kl. 8.30 Produktion og afsætning af dronninger v. Bo Knudsen og Jakob Germundsson, dronningavlere

 • Omlarvning
 • Starter/finisher
 • Rugemaskine
 • Celler, parret og uparret dronninger
 • Indretning af friparringsstation
 • Dronningebank
 • Opbevaring indtil salg
 • Afsætning og markedsføring, økonomi

Kl. 11.15 Praktiske værktøjer v. Ole Kilpinen, konsulent, Danmarks Biavlerforening

 • Test af brugsdronninger
 • Avlsprogrammer i Europa
 • Stadekortsprogram

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 Gruppearbejde: “Hjem og hvad så?” v. Ole Kilpinen, konsulent, Danmarks Biavlerforening

 • Der arbejdes i grupper med fem spørgsmål, der skal igangsætte planer for eget avlsarbejde, samt skabe mulighed for efterfølgende samarbejde
 • Dronningavlerforeningen
 • Mentorforløb (Mulighed og proces)

Kl. 14.45 Kaffe

Kl. 15.00 Afslutning v. kursusleder

 • Evaluering
 • Efterfølgende kontakt