HONNINGKVALITET


ENGBRANDBÆGER OG HONNING

Pyrrolizidin alkaloider findes i en lang række planter, bl.a. flere biplanter. I den forbindelse er det særligt engbrandbæger, som pga. sin kraftigt stigende udbredelse, der kan være en kilde til PA i honning. Engbrandbæger er ikke en specielt god trækplante, og bierne foretrækker andre trækkilder, hvis sådanne er til stede.
Der eksisterer ingen grænseværdier for indholdet af PA i honning, og en betydelig andel af PAerne i honning nedbrydes indenfor kort tid. En akut forgiftning som følge af indtagelse af honning med et højt PA-indhold anses ikke for realistisk.

LÆS MERE

HONNINGBEHANDLING

Om de processer, der indgår i honningens vej fra blomsternes nektar, der indsamles af bierne og omdannes til honning i bistadet. Honnings fysiske og kemiske egenskaber, samt forskellige metoder til høst, behandling og emballering af honningen.

LÆS MERE

HONNINGANALYSE

Du har som medlem af Danmarks Biavlerforening mulighed for at få lavet vigtige analyser af din honning i Danmarks Biavlerforenings laboratorium.

LÆS MERE

BRANCHEKODE FOR HONNINGPRODUKTION

Danmarks Biavlerforening har udarbejdet en såkaldt "Branchekode for honningproduktion". I den forbindelse refereres til forskellige love, bekendtgørelser og vejledninger. Vi har nedenfor samlet de mest relevante links.

LÆS MERE

BRANCHEKODE FOR POLLENPRODUKTION

Danmarks Biavlerforening har udarbejdet en såkaldt "Branchekode for pollenproduktion". I den forbindelse refereres til forskellige love, bekendtgørelser og vejledninger. Vi har nedenfor samlet de mest relevante links.

LÆS MERE