OVERSIGT OVER KYNDIGE BIAVLERE

Kyndige biavlere, er biavlere der har taget et 3 dages kursus hos Offentlig Bisygdomsbekæmpelse. Kurset giver deltagerne kompetance indenfor bisygdomme og de danske biavlslove. Som en del af uddannelsen bemyndiges man til bl.a. at kunne udstede sundhedsattester, som skal udstedes når bifamilier flyttes, sælges m.m.

Denne liste er en interaktiv liste, hvor kyndige biavlere selv kan melde sig på og fra listen. Det er frivilligt at stå på listen. Alle kyndige biavlere på nedenstående liste er medlemmer af Danmarks Biavlerforening. Det vil sige at der findes væsentligt flere kyndige biavlere i Danmark.
Er du kyndig biavler, men står ikke på listen, kan du gå til MIN SIDE, logge dig ind og krydse dig af til Kyndig biavlerlisten, hvorefter du vil være på listen den første efterfølgende arbejdsdag.

Skal man have synet bier, kan man henvende sig til nedenstående og mod betaling bede om at få lavet syn på egne bifamilier.  Bemærk at kyndige biavlere på listen ikke forpligtiget til at foretage et syn ved henvendelse.

Bemærk der findes ca. 900 kyndige biavlere i Danmark, hvorfor listen bestemt ikke er fyldestgørende.
Klik her for liste over kyndige biavlere. Kyndige biavlerliste