DOWNLOADS


Stadekort

Her kan du hente og selv printe stadekort i A4-format

LÆS MERE

Biernes fødegrundlag

LÆS MERE

Branchekode for honningproduktion

LÆS MERE

Bisygdomme i praktisk biavl (2006)

LÆS MERE

Bivoks (2006)

LÆS MERE

Honning og dens behandling (2013)

LÆS MERE

Biplantekalenderen (2013)

LÆS MERE

Vejledning i god praksis ved fodring (2014)

LÆS MERE

Produktion af sortshonning (2016)

LÆS MERE

Allergi og bistik

LÆS MERE

Sensorik for biavlere

Her finder du diverse sensoriske bedømmelsesskemaer og et faktaark med trin-for-trin guide til gennemførelse af en sensorisk bedømmelse.

LÆS MERE

BIAVLSKONFERENCE 2017

LÆS MERE

FODERVEJLEDNING

LÆS MERE

SKABELON TIL PRINT-SELV LÅGETIKETTER

Program og skabeloner til print-selv lågetiketter fra bishoppen.

LÆS MERE

ANNONCE 2007

LÆS MERE

ANNONCE SKABELON 1 SPALTE

LÆS MERE

BEDØMMELSESSKEMAER

LÆS MERE

BESTØVNING

LÆS MERE

BIAVL

LÆS MERE

BIMATERIELTEGNINGER

LÆS MERE

DRONNINGEAVL

LÆS MERE

ENGLISH DOWNLOADS

LÆS MERE

HONNINGDAGEN

LÆS MERE

HONNINGDEKLARATIONER

LÆS MERE

SYGDOM OG SNYLTER

LÆS MERE

DEN BRUNE BI PÅ LÆSØ

LÆS MERE

ANDET

LÆS MERE

POLITIK – HØRINGSVAR

LÆS MERE

POLITIK – FORMANDSMØDE 31.10.2009. DALUM LANDBRUGSKOLE

LÆS MERE

KAPITEL 7 – RESERVEFAMILIER OG DRONNINGEAVL

LÆS MERE

KAPITEL 2 – INDE I BISTADET

LÆS MERE

KAPITEL 3 – BI I STEREOLUP

LÆS MERE

KAPITEL 4 – SVÆRME OG BESTØVNING

LÆS MERE

KAPITEL 5 – STADEKORT OG SYGDOMME

LÆS MERE

KAPITEL 6 – HONNINGHØSTEN

LÆS MERE

KAPITEL 1 – BIERNES BOLIG

LÆS MERE

KAPITEL 8 – BEKÆMPELSE AF VARROA

LÆS MERE

POWERPOINTRENPARRING 2015

LÆS MERE

KURSUS I BIAVL A1 MBW 2016

LÆS MERE

KURSUS I BIAVL B2 MBW 2016

LÆS MERE

KURSUS I BIAVL C3 MBW 2016

LÆS MERE

BIERNE OG SAMFUNDET

LÆS MERE

ANNONCESKABELON 2 SPLATER

LÆS MERE

BEGYNDERKURSER 2010

LÆS MERE

BEGYNDERKURSER 2010 HM OKTOBER

LÆS MERE

BIAVL SOM HOBBY 2009

LÆS MERE

BREV TIL KOMMENDE BIAVLERE

LÆS MERE

DBF BEGYNDERKURSER & KOMMUNIKATION

LÆS MERE

ANNONCESKABELON 3 SPLATER

LÆS MERE

1A – BIERNE OG SAMFUNDET

LÆS MERE

1B – BIAVLSREDSKABER

LÆS MERE

2A – ÅRETS GANG (JAN-MAJ)

LÆS MERE

2B – DE FØRSTE OPGAVER OM FORÅRET

LÆS MERE

2C – INDRETNING AF EN BIGÅRD

LÆS MERE

3A – ÅRETS GANG (MAJ-JULI)

LÆS MERE

3B – REPETITION 2 AFTEN

LÆS MERE

3C – MÆLKEBØTTERNE BLOMSTRER

LÆS MERE

3D – PÅSÆTNING AF FLERE MAGASINER

LÆS MERE

3E – EN DRONNING BLIVER TIL

LÆS MERE

4B – REPETITION 3 AFTEN

LÆS MERE

4A – ÅRETS GANG (JUNI-AUGUST)

LÆS MERE

4C – HONNINGHØSTEN

LÆS MERE

4D – ETABLERING AF VINTERLEJE

LÆS MERE

4E – BRANCHEKODEN FOR HONNINGPRODUKTION

LÆS MERE

5A – ÅRETS GANG (MAJ-DEC)

LÆS MERE

5B – REPETITION AF 4 AFTEN

LÆS MERE

5C – FODRING TIL VINTER

LÆS MERE

5D – HVOR FÅR MAN EN BIFAMILIE FRA

LÆS MERE

DEMONSTRATIONSKASSE VARROABEKÆMPELSE

LÆS MERE

INTERNET

LÆS MERE

OPSKRIFTER

LÆS MERE

PRESSEFOTO

LÆS MERE

REGISTRERING

LÆS MERE