DET ELEKTRONISKE STADEKORT

Som en del af Danmarks Biavlerforenings projekter i EU-honningprogrammet har vi udviklet et simpelt stadekortsprogram, der kan anvendes på smartphones, iPhones, iPads, og computer. På den måde vil du altid have dine stadekortsnoter lige ved hånden. Du kan hurtigt og nemt se en oversigt over dine bifamilier. Du bliver bedre til at planlægge din biavl. Du får nemt oversigt over dine dronninger. Du opsamler erfaringer, som kan bruges i kommende sæsoner og meget mere som sikrer kvalitet i din biavl.

Målet har været at udvikle et stadekortprogram, som opfylder de vigtigste behov og som kan anvendes i praktisk biavl.

DSC00417

FORUDSÆTNINGER
Der er nogle få forudsætninger for at programmet virker optimalt i en biavl. Alle stader skal være mærket med et unikt nummer. Du skal kende dine dronningers herkomst, f.eks. bør du notere indkøbte dronningers dronningenummer eller afstamning. Spørg din dronningeavler om dette og lidt om dronningens baggrund. Lav i programmet nogle noter om hvad du ved om dronningen.

HJÆLP TIL BEDØMMELSE AF BIFAMILIEN
Programmet kan også bruges til at bedømme bifamiliens adfærd, såsom temperament, tavlefasthed, yngellejets udseende, propolisproduktion osv. Programmet er et godt redskab til at skabe forståelse for hvad der er gode og dårlige egenskaber ved dronningerne. Det giver et hurtigt overblik over hvilke dronninger man som biavler selv kunne avle på.

SYGDOMME
I programmet kan du registrere de sygdomme, som vi mener, at du som biavler skal kunne genkende ved et gennemsyn. Der findes selvfølgelig også sygdomme, hvor der skal udtages en laboratorieprøve og som vi umiddelbart ikke kan genkende. Vi håber programmet kan gøre os bedre til at holde øje med de mest gængse sygdomme.

RAMMER
I programmet registrerer du hvor mange rammer du sætter til og tager fra. På den måde har du altid fuldt overblik over, hvor mange magasiner der er på dine familier. Det samme gøres med bedømmelse af familiens styrke og antallet af yngelrammer.

VARROA
Varroa har sin egen plads i programmet, da opsamling af erfaringer med varroabekæmpelse er centralt for en sund biavl. Det gælder både metoder og behandlingstidspunkter. Vi lægger også op til at der bør tælles/vurderes mideangrebsgrad i familierne (monitering). Derfor er det nemt at indføre disse tællinger.

HUSKELISTEN/KOMMENTAR
Der er altid mulighed for at knytte en kommentar til hvert bistade, såsom „Husk at gøre“ listen.

DSC00355

SORTER DINE BISTADER
For at optimere indtastningen, bør man gennemgå bifamilierne i samme rækkefølge hver gang (starte med samme bistade). Derfor har vi lavet en sorteringsfunktion, således at du kan sortere bifamiliernes rækkefølge direkte i bigården. Når du har den rette rækkefølge af dine bifamilier, trykker du på „Start indtastning“ knappen og hver gang du er færdig med en bifamilie, trykker du blot på knappen „Næste“, så kan du indtaste data for næste bifamilie.

UDFØR FOR ALLE
Skal du lave rutineindgreb, så har vi lavet en fin lille funktion hvor der trykkes på knappen: „Udfør for alle“, hvorefter opgaven bliver udført for alle bifamilier. Det kunne f.eks. være at fodre alle familier med 5 kg foder, rense alle stadebunde, myresyrebehandle osv. Det betyder at en rutine opgave kan noteres for alle familier ved ganske få tastetryk.

PERSONLIG TILPASNING
Stadekortet kan tilpasses personlige behov, således at overflødige funktioner kan skjules. Det kunne f.eks. være at man ikke ønsker at gøre brug af alle de varroa bekæmpelsesmetoder der foreslås. Så klikker man dem blot væk, således at disse ikke forstyrrer under arbejdet med programmet.

UDSKRIV OVERSIGT
Du udskriver nemt en oversigt med dine bifamilier. Den kan være god at have. Det kunne være til dig der egentligt helst vil have papir med i bigården og lave dine noter her og så indtaste data når du kommer hjem til din computer. Vi anbefaler dog at bruge mobiltelefonen direkte, så er data inde i systemet med det samme.

UHA, BLIVER MIN TELEFON IKKE KLISTRET
Der findes flere måder at håndtere en telefon i bigården. Du kan f.eks. beklæde den med vita-wrap eller gøre som vi har gjort: bruge en touch-pen. Endnu bedre er at montere en mobiltelefonholder på din værktøjskasse. Så står værktøjskassen med telefon på taget af nabobikassen.

MANGE SPÆNDENDE INFORMATIONER
Mange tror at programmet er en app, men det er en hjemmeside. At det er en hjemmeside gør at programmet virker på alle typer af platforme med internetopkobling. En af programmets store styrker er at det også virker offline. Når mobiltelefonen kommer indenfor internetkontakt, synkroniserer den med vores database. Derfor kan man efterfølgende sidde og arbejde med programmet på sin pc.

lysere-billede

WWW.STADEKORT.DK
Man kan finde programmet på hjemmesiden www.stadekort.dk. Herfra klikkes videre til selve stadekortsprogrammet. Det direkte link til programmet er: www.hivelog.dk

På stadekort.dk findes der mange gode baggrundsinformationer for programmet og især er der en række instruktionsvideoer, som er gode at se igennem