BIAVL OG DAGPENGE

Biavl betragtes som erhvervsaktivitet. Men det er i henhold til “Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet” tilladt at have op til 20 bistader som fritidsbeskæftigelse. Derved er man også berettiget til dagpenge, samtidig med at man driver sin hobbybiavl. Du skal dog stadig modregne de timer du bruger på biavlen i dagpengene, og man skal selvfølgelig stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Hvis man har biavl med CVR.nr. kan man drive sin erhvervsaktivitet og samtidig få dagpenge op til 30 uger og timerne forbrugt på erhvervsaktiviteten modregnes i dagpengene. Hvis ledighedsperioden overstiger 30 uger, må man lukke aktiviteten, afmelde CVR.nr. eller sandsynliggøre at man arbejder mindre end 5 timer om måneden, for fortsat at kunne opretholde dagpenge.

Hvis du som biavler kommer i en situation, hvor du modtager dagpenge, skal du være opmærksom på denne regel, og det anbefales at man kontakter sin A-kasse, så hurtigt som muligt, når man er blevet ledig, for at få den bedste vejledning.

Du vil typisk blive bedt om at beregne dit tidsforbrug i biavlen. Danmarks Biavlerforening har udarbejdet nedenstående regneeksempel, der viser det gennemsnitlige årlige timeforbrug pr. bistade. Generelt vurderes det, at den årlige tidsforbrug på en bifamilie er omkring 4 timer, men variation kan naturligvis forekomme.


EKSEMPEL PÅ TIMEOPGØRELSE VED BIHOLD

Tidsforbruget pr. bifamilie er sat til 4,16 timer pr år.

Timeopgørelse

* Beregning af kørselstid: Bistaderne er placeret i 6 forskellige bigårde. En bigård er på hjemadressen. De øvrige 5 er placeret i lokalområdet. Der er beregnet 15 min kørsel fra hjem til bigård 1 og derefter 15 min. kørsel mellem de enkelte bigårde og til slut 15 min. kørsel tilbage til hjemadressen. Det betyder 6 x 15 min.: ialt 90 min. kørselstid pr. “runde”.

TABEL2

Tidsforbrug pr. bistade pr. år i timer

TABEL3