BIAVL OG EFTERLØN

Som efterlønsmodtager skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis du er biavler.

Den generelle regel siger, at fritidsbeskæftigelsen ikke må være på et niveau, hvor man skal have CVR-nr. Derfor må omsætningen på fritidsbeskæftigelsen højst være kr. 50.000,-, da dette er grænsen for, hvornår man skal lade sig registrere med CVR-nr. Arbejdstimerne, som anvendes på fritidsbeskæftigelsen, skal naturligvis modregnes i efterlønnen.

Reglerne siger at biavl med optil 20 bistader er defineret som en erhvervsaktivitet, der kan drives som fritidsbeskæftigelse, medfører at man som biavler kan få lov til, at have en højere omsætning og dermed også have et CVR-nr. Det såkaldte dækningsbidrag 1 (nettoomsætningen minus vareforbrug) – må udgøre optil kr. 80.629,- (i 2019) pr. regnskabsår. De arbejdstimer, som anvendes på biavlen modregnes i efterlønnen.

Hvad enten man driver en biavl med en omsætning over eller under kr. 50.000,- og dermed om man har et CVR-nr. eller ej, så skal man overfor sin A-kasse godtgøre at den samlede arbejdstid i virksomheden højst er på 400 timer pr. år. Man skal derfor sandsynliggøre dette overfor sin A-kasse. Nedenfor ser du et eksempel på dette. Generelt vurderer Danmarks Biavlerforening at den årlige tidsforbrug på en bifamilie er omkring 4 timer, men variation kan naturligvis forekomme.

Man bør som biavler altid kontakte sin A-kasse for at aftale de præcises forhold når man er på efterløn.

 

EKSEMPEL PÅ TIMEOPGØRELSE VED ANSØGNING AF BIHOLD VED EFTERLØN
Tidsforbruget pr. bifamilie er sat til 4,16 timer pr år.

Timeopgørelse

* Beregning af kørselstid: Bistaderne er placeret i 6 forskellige bigårde. En bigård er på hjemadressen. De øvrige 5 er placeret i lokalområdet. Der er beregnet 15 min kørsel fra hjem til bigård 1 og derefter 15 min. kørsel mellem de enkelte bigårde og til slut 15 min. kørsel tilbage til hjemadressen. Det betyder 6 x 15 min.: ialt 90 min. kørselstid pr. “runde”.

TABEL2

Tidsforbrug pr. bistade pr. år i timer

TABEL3