SALG OG FLYTNING AF BIER

For at begrænse spredning af sygdomme og skadegørere hos honningbier, gælder der en række regler for flytning, salg og overdragelse af bier.

De pågældende regler afhænger af, om der er tale om aktivitet indenfor landets grænser eller om flytning over landegrænser.


REGLER FOR IMPORT OG EKSPORT AF HONNINGBIER OG HUMLEBIER

Regler for import/eksport af honningbier og humlebier

LÆS MERE

REGLER FOR FLYTNING AF BIER

Regler for flytning og salg af bier i Danmark

LÆS MERE