Forebyg sprøjteskader

Bierne er nødvendige for tilstrækkelig frø- og frugtsætning i en lang række af landbrugets afgrøder og naturens planter. Det betyder også, at en tilstrækkelig bestand af bier kan være med til at øge udbyttet på dine landbrugsarealer. Derfor er det også af største vigtighed, at man er yderst påpasselig ved anvendelse af pesticider i de tilfælde, hvor de kan have skadelige effekter på bier.

 

Desværre har det både i Danmark og i andre lande vist sig, at pesticider kan forekomme i honning. Desværre også i mængder, der kan medføre at biavleren ikke må sælge sin honning. Dette kan få store økonomiske konsekvenser for såvel biavleren, som for den der har forårsaget skaden. Derfor er det af stor vigtighed at tage de forholdsregler, der sikrer at honningproduktionen ikke forurenes af pesticider, således at biavleren stadig kan sælge honningen som et rent naturprodukt.

 

I hæftet ”Bier og sprøjteskader – pas på bierne, honningen og bestøvningen” kan du læse om, hvorfor det er vigtigt at tage forholdsregler for såvel honningbierne som de mange arter af humlebier og enlige bier, samt hvilke forholdsregler man kan tage. Du kan læse hæftet som bladre-pdf eller downloade hæftet nedenfor.

 

Når uheldet er ude, så er det rart at vide, hvordan man skal forholde sig. Du kan læse om håndtering af biforgiftning her