DRONNINGEAVL


BLIV EN BEDRE BIAVLER – bliv testvært

Vi søger altid testbigårdsværter
At være testbigårdsvært er en af vores mest spændende aktiviteter. Læs artiklen ”Danmarks Bedste dronninger” på dette link: https://www.biavl.dk/medlemmer/videnbank/dronningeavl/testresultat/. Vi bruger hvert år 10-15 testbigårdsværter. Mange af dem har været værter i mange år og gør et vigtigt stykke arbejde i forhold til at teste de brugsdronninger, der sættes til salg. Vi siger gerne, at vi tester disse dronninger på biavlerens præmisser. Hvert år skal vi bruge 1–2 nye værter. Måske er det dig? Du kan blive skrevet op på vores liste og så kontakter vi dig, når der er en vært, der holder op.

LÆS MERE

Årets Test af Brugsdronninger

"Test af brugsdronninger" er en vigtig test for dig, der vil købe dronninger. Forbrugertesten gennemføres af dygtige testværter i Danmarks Biavlerforening.

LÆS MERE

DRONNINGER TIL HUSBEHOV

At lave dronninger til husbehov er ikke svært, det bør enhver biavler prøve. Bare for at vide noget om hvordan man gør, men så sandelig også fordi det styrker din biavl, at have dronninger ved hånden.

LÆS MERE

CLOAKE’S METODE TIL DRONNINGEPRODUKTION

Cloake’s metode benytter sig også af starter/finisher metoden, men der flyttes ikke rundt på rammerne. Alt forgår i samme enhed. Det sker ved at have en stærk bifamilie, hvor dronningen sættes i nederste kasse med et dronningegitter over

LÆS MERE

TEST AF BRUGSDRONNINGER 2016

Test af brugsdronninger er et tilbud til danske dronningeavlere om at få testet de dronninger, som de udbyder til salg. Testen sker hos Danmarks Biavlerforenings testpanel, som består af 10 dygtige biavlere, der i løbet af sæsonen udtager prøver og tester biernes brugsegenskaber.

LÆS MERE

GODKENDTE RENPARRINGSSTATIONER I DANMARK

LÆS MERE

ÆNDRET FRYSETEST

I uge 21 foretages der landet over udrensningstest af død yngel med frysetestmetoden. Bifamiliens evne til at rense død yngel ud er en indikation af bifamiliens evne til faktisk at rense sygdom ud af bifamilien.

LÆS MERE

VEJLEDNING TIL TEST AF BRUGSDRONNINGER

Vejledningen er skrevet for at give værterne nogle retningslinjer og et indtryk af, hvad der forventes af dem, således at testen kommer til at foregå så ensartet som muligt.

LÆS MERE

KARAKTERSKALA

Karakterskalaen er udarbejdet i samarbejde med de danske dronningavlere. Karakterskalen er et vigtigt arbejdsredskab i bedømmelse af bifamilier i avlsarbejdet.

LÆS MERE

NOSEMATEST

Nosema er en af de mest oversete sygdomme i dansk biavl. Tidligere var nosema, økonomisk set, den mest alvorlige sygdom herhjemme.

LÆS MERE

UDRENSNINGSTEST

Udrensning af frysedræbt yngel er en anerkendt avlsparameter for honningbiers sygdomstolerance. Danmarks Biavlerforening har siden 1999 i samarbejde med danske dronningeavlere og avlerforeninger arbejdet med at systematisere brugen af denne avlsparameter.

LÆS MERE

STADEKORT

Danmarks Biavlerforenings stadekort

LÆS MERE

DET ELEKTRONISKE STADEKORT

Som en del af Danmarks Biavlerforenings projekter i EU-honningprogrammet har vi udviklet et simpelt stadekortsprogram, der kan anvendes på smartphones, iPhones, iPads, og computer.

LÆS MERE

TOLERANTE BIER

Tolerance betegner det forhold, at en vært (her: bi) kan "tåle" at være angrebet af en parasit (her: varroa) uden at skades synderligt. Der forekommer altså en tilpasning mellem vært og parasit som gør, at parasitten ikke udvikler sig så kraftigt som hos ikke-tolerante værter.

LÆS MERE