DRONNINGEAVL


h

DRONNINGER TIL HUSBEHOV

At lave dronninger til husbehov er ikke svært, det bør enhver biavler prøve. Bare for at vide noget om hvordan man gør, men så sandelig også fordi det styrker din biavl, at have dronninger ved hånden.

LÆS MERE
h

CLOAKE’S METODE TIL DRONNINGEPRODUKTION

Cloake’s metode benytter sig også af starter/finisher metoden, men der flyttes ikke rundt på rammerne. Alt forgår i samme enhed. Det sker ved at have en stærk bifamilie, hvor dronningen sættes i nederste kasse med et dronningegitter over

LÆS MERE
h

TEST AF BRUGSDRONNINGER 2016

Test af brugsdronninger er et tilbud til danske dronningeavlere om at få testet de dronninger, som de udbyder til salg. Testen sker hos Danmarks Biavlerforenings testpanel, som består af 10 dygtige biavlere, der i løbet af sæsonen udtager prøver og tester biernes brugsegenskaber.

LÆS MERE
h

GODKENDTE RENPARRINGSSTATIONER I DANMARK

LÆS MERE
h

ÆNDRET FRYSETEST

I uge 21 foretages der landet over udrensningstest af død yngel med frysetestmetoden. Bifamiliens evne til at rense død yngel ud er en indikation af bifamiliens evne til faktisk at rense sygdom ud af bifamilien.

LÆS MERE
h

VEJLEDNING TIL TEST AF BRUGSDRONNINGER

Vejledningen er skrevet for at give værterne nogle retningslinjer og et indtryk af, hvad der forventes af dem, således at testen kommer til at foregå så ensartet som muligt.

LÆS MERE
h

KARAKTERSKALA

Karakterskalaen er udarbejdet i samarbejde med de danske dronningavlere. Karakterskalen er et vigtigt arbejdsredskab i bedømmelse af bifamilier i avlsarbejdet.

LÆS MERE
h

NOSEMATEST

Nosema er en af de mest oversete sygdomme i dansk biavl. Tidligere var nosema, økonomisk set, den mest alvorlige sygdom herhjemme.

LÆS MERE
h

UDRENSNINGSTEST

Udrensning af frysedræbt yngel er en anerkendt avlsparameter for honningbiers sygdomstolerance. Danmarks Biavlerforening har siden 1999 i samarbejde med danske dronningeavlere og avlerforeninger arbejdet med at systematisere brugen af denne avlsparameter.

LÆS MERE
h

STADEKORT

Danmarks Biavlerforenings stadekort

LÆS MERE
h

DET ELEKTRONISKE STADEKORT

Som en del af Danmarks Biavlerforenings projekter i EU-honningprogrammet har vi udviklet et simpelt stadekortsprogram, der kan anvendes på smartphones, iPhones, iPads, og computer.

LÆS MERE
h

TOLERANTE BIER

Tolerance betegner det forhold, at en vært (her: bi) kan "tåle" at være angrebet af en parasit (her: varroa) uden at skades synderligt. Der forekommer altså en tilpasning mellem vært og parasit som gør, at parasitten ikke udvikler sig så kraftigt som hos ikke-tolerante værter.

LÆS MERE