BISYGDOM


h

BISYGDOMME

Temahæftet om bisygdomme og skadevoldere giver et overblik over de fleste sygdomme, parasitter og trusler mod danske honningbier. Hovedvægten er lagt på, hvordan problemerne forebygges i den praktiske biavl. Hæftet er tænkt som en praktisk felthåndbog, der kan bruges direkte i bigården som hjælp til at stille den rigtige diagnose.

LÆS MERE
h

BISYGDOM.DK

Link til Danmarks Biavlerforenings bisygdoms-app

LÆS MERE
h

SYGDOMSKATALOG

Der er mange forskellige sygdomme inden for biavl. Her ligger et kartotek af artikler om biavlssygdomme og behandling/forebyggelse af dem.

LÆS MERE