BISYGDOM


h

Håndtering af biforgiftning

I dag er vi heldigvis sluppet af med de værste plantebeskyttelsesmidler, som tidligere var skyld i store tab af bifamilier. Alligevel forekommer årligt et antal tilfælde, hvor bifamilier er blevet forgiftet. Her kan du læse om, hvordan sådanne tilfælde skal håndteres.

LÆS MERE
h

Forebyg sprøjteskader

Bierne er nødvendige for tilstrækkelig frø- og frugtsætning i en lang række af landbrugets afgrøder og naturens planter. Derfor er det også af største vigtighed, at man er yderst påpasselig ved anvendelse af pesticider i de tilfælde, hvor de kan have skadelige effekter på bier.

LÆS MERE
h

BISYGDOMME

Temahæftet om bisygdomme og skadevoldere giver et overblik over de fleste sygdomme, parasitter og trusler mod danske honningbier. Hovedvægten er lagt på, hvordan problemerne forebygges i den praktiske biavl. Hæftet er tænkt som en praktisk felthåndbog, der kan bruges direkte i bigården som hjælp til at stille den rigtige diagnose.

LÆS MERE
h

BISYGDOM.DK

Link til Danmarks Biavlerforenings bisygdoms-app

LÆS MERE
h

SYGDOMSKATALOG

Der er mange forskellige sygdomme inden for biavl. Her ligger et kartotek af artikler om biavlssygdomme og behandling/forebyggelse af dem.

LÆS MERE