BISYGDOM


Håndtering af biforgiftning

I dag er vi heldigvis sluppet af med de værste plantebeskyttelsesmidler, som tidligere var skyld i store tab af bifamilier. Alligevel forekommer årligt et antal tilfælde, hvor bifamilier er blevet forgiftet. Her kan du læse om, hvordan sådanne tilfælde skal håndteres.

LÆS MERE

Forebyg sprøjteskader

Bierne er nødvendige for tilstrækkelig frø- og frugtsætning i en lang række af landbrugets afgrøder og naturens planter. Derfor er det også af største vigtighed, at man er yderst påpasselig ved anvendelse af pesticider i de tilfælde, hvor de kan have skadelige effekter på bier.

LÆS MERE

BISYGDOMME

Temahæftet om bisygdomme og skadevoldere giver et overblik over de fleste sygdomme, parasitter og trusler mod danske honningbier. Hovedvægten er lagt på, hvordan problemerne forebygges i den praktiske biavl. Hæftet er tænkt som en praktisk felthåndbog, der kan bruges direkte i bigården som hjælp til at stille den rigtige diagnose.

LÆS MERE

BISYGDOM.DK

Link til Danmarks Biavlerforenings bisygdoms-app

LÆS MERE

SYGDOMSKATALOG

Der er mange forskellige sygdomme inden for biavl. Her ligger et kartotek af artikler om biavlssygdomme og behandling/forebyggelse af dem.

LÆS MERE