Arrangementer


02. juni 2020

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Besøg i skolebigården

Vi fylder de første hold parrekassetter. De bedste muligheder for en god parring, er i juni måned. Vi gennemgår proceduren i, hvordan vi forbereder os til at modtage en parret dronning om 3 uger. Vi ser om det er ved tiden der skal slynges. Vi laver en ny familie ved at tilsætte en celle eller dronning

LÆS MERE

02. juni 2020

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Skolebigården

Opfølgning. skal bierne have mere plads? Nye familier? Er dronetavlen brugt?

LÆS MERE

03. juni 2020

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben skolebigård med gennemgang af bifamilierne

Vi ser til nogle af skolebigårdens bifamilier, hvor vi får en snak om, hvad der sker lige nu. Der er rig lejlighed til at få besvaret dine spørgsmål af en af foreningens erfarne biavlere. Bagefter er der hygge med udveksling af erfaring og ideer.

LÆS MERE

08. juni 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Loppe og bytte marked

Efter at vi har set til bierne afholder vi loppe og byttemarked med biavls-udstyr mm.

LÆS MERE

08. juni 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 9)

Skole-bigården er åben for nybegynderholdet fra kl. 18.00 til 21.00 hver mandag i sommeren. Vi afholder loppe / byttemarked og auktion denne aften.

LÆS MERE

10. juni 2020

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben skolebigård med undervisning: Mærkning og vingeklip af dronninger

Efter undervisningen ser vi til nogle af skolebigårdens bifamilier, hvor vi får en snak om, hvad der sker lige nu. Bagefter er der hygge med udveksling af erfaring og ideer.

LÆS MERE

15. juni 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Der slynges honning.

Forårs-honning fratages og slynges. Kom og vær med til årets første slyngning.

LÆS MERE

15. juni 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 10)

De første af nybegynderholdet kan måske modtage deres nye bifamilie

LÆS MERE

16. juni 2020

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Skolebigården

Har bierne samlet noget? Skal der slynges?

LÆS MERE

17. juni 2020

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben bigård

Keld fortæller om sin driftsform med Segeberg opstabling på Lavnomal rammer og Carnica-bier og baggrunden herfor. Kig til produktionsfamilier og aflæggere. Efterfølgende hygge med medbragt kaffe og bisnak.

LÆS MERE

20. juni 2020

DANMARKS BIAVLERFORENING
Honning og jordbærdag

Honning og jordbærdag 2020

LÆS MERE

20. juni 2020

DANMARKS BIAVLERFORENING
Honning&Jordbærdag

Landsdækkende arrangement

LÆS MERE

22. juni 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Grillaften

Vi starter grillen og får både grillet kød og pølser. Der vil være et stort salatbord mm. Medbring selv service og drikkevarer. Betaling 100 kr. pr. person, børn under 12 år gratis adgang. Tilmelding nødvendigt senest onsdag den 17. juni

LÆS MERE

23. juni 2020

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Besøg i skolebigården, afhentning af parringskassetter

Hente dronninger. Vi ser med spænding resultatet af parringer. Forhåbentlig er alle dronninger blevet parret. Vi ser til evnt. aflægger i skolebigården. Under kaffen vil vi forvisse os om, at alle har gjort klar til at modtage dronningen.

LÆS MERE

24. juni 2020

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben skolebigård med undervisning: Lær at lave en solvokssmelter

Efter undervisningen ser vi til nogle af skolebigårdens bifamilier, hvor vi får en snak om, hvad der sker lige nu. Bagefter er der hygge med udveksling af erfaring og ideer.

LÆS MERE

29. juni 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi ser om til bierne.

Vi ser om småfamilierne udvikler sig.

LÆS MERE

30. juni 2020

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Skolebigården

Vi siger GOD SOMMER med grillen tændt

LÆS MERE

01. juli 2020

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben bigård

Bente og Bent fortæller om deres biavl i trugstader og viser rundt. Kig til bierne. Derefter kaffe og bisnak. Medbring selv kaffe. Bente og Bent sørger for kage. Vi kan sidde ude eller inde alt efter vejret.

LÆS MERE

02. juli 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi deltager på Landsskuet i Herning

Vi fortæller de besøgende om biavl mm. Salg af foreningens honning.

LÆS MERE

06. juli 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bigårdsbesøg

Vi ser til bierne og nyder naturen der. Nærmere følger pr. mail.

LÆS MERE

08. juli 2020

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben skolebigård med undervisning: Lave vinterleje

Hvordan og hvornår laver jeg et godt vinterleje? Bytte kasser om, flytte dronninggitter. Vi ser også til nogle af skolebigårdens bifamilier, hvor vi får en snak om, hvad der sker lige nu. Bagefter er der hygge med udveksling af erfaring og ideer.

LÆS MERE

13. juli 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi ser til bierne.

Vi ser til bierne.

LÆS MERE

15. juli 2020

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben skolebigård: Gennemgang af bifamilierne

Vi ser til nogle af skolebigårdens bifamilier, hvor vi får en snak om, hvad der sker lige nu. Der er rig lejlighed til at få besvaret dine spørgsmål af en af foreningens erfarne biavlere. Bagefter er der hygge med udveksling af erfaring og ideer.

LÆS MERE

22. juli 2020

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben skolebigård med undervisning: Slyngning

Behandling af honningtavler, sining, mv. Vi ser også til nogle af skolebigårdens bifamilier, hvor vi får en snak om, hvad der sker lige nu. Bagefter er der hygge med udveksling af erfaring og ideer.

LÆS MERE

27. juli 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi fratager honning og slynger.

Vi slynger sommerhonningen fra vore bier i skolebigården. Kom og vær med til at skrælle og slynge.

LÆS MERE

29. juli 2020

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben skolebigård med gennemgang af bifamilierne

Vi ser til nogle af skolebigårdens bifamilier, hvor vi får en snak om, hvad der sker lige nu. Der er rig lejlighed til at få besvaret dine spørgsmål af en af foreningens erfarne biavlere. Bagefter er der hygge med udveksling af erfaring og ideer.

LÆS MERE

03. august 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bierne sættes på lyng.

Når bierne er kommet hjem ved mørkets frembrud køres der nogle stader på lyng.

LÆS MERE

05. august 2020

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben skolebigård med undervisning: Varroa behandling

Gennemgang af forskellige metoder med myresyre. Behandling af skolebigårdens bifamilier, hvor vi også får en snak om, hvad der ellers sker lige nu. Bagefter er der hygge med udveksling af erfaring og ideer.

LÆS MERE

11. august 2020

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Grill og hyggeaften

Grill- og hyggeaften. for hele familien

LÆS MERE

12. august 2020

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben skolebigård med gennemgang af bifamilierne

Vi ser til nogle af skolebigårdens bifamilier, hvor vi får en snak om, hvad der sker lige nu. Der er rig lejlighed til at få besvaret dine spørgsmål af en af foreningens erfarne biavlere. Bagefter er der hygge med udveksling af erfaring og ideer.

LÆS MERE

17. august 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi kører en tur på heden.

Vi ser til bierne der har stået på lyng i 2 uger. Vi får os en snak om lynghonning mm.

LÆS MERE

24. august 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varoa behandling

Vi varoa behandler bierne i Skolebigården med myresyre.

LÆS MERE

07. september 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bierne fodres.

Bierne fodres med flydende foder.

LÆS MERE

27. september 2020

RIBE & OMEGNS B.F.
Arbejdsdag i skolebigården

Vi skal lukke ned for vinteren og klargøre til den nye sæson. Der vil blive serveret mad og selvfølgelig skal der hygges.

LÆS MERE

06. oktober 2020

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Generalforsamling Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Honningbedømmelse: Medbring din bedste honning (uden etiket). Nyt Nyt. Bestyrelsen vil fremover selv bedømme honningen. vinderen vil så blive offentliggjort til vores årsafslutning, eller ved henvendelse efter årsafslutningen.

LÆS MERE

26. oktober 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling og bagefter er foreningen vært med smørrebrød og kaffe. Gerne tilmelding for rigtig indkøb af maden.

LÆS MERE

30. oktober 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
!50 års jubilæum.

Herning og Omegns Biavlerforening har 150 års jubilæum. Det skal fejres med en lille fest og nærmere følger pr. mail.

LÆS MERE

09. november 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Honningbedømmelse

Honningbedømmelse. Indlevering af prøver fra Kl. 18.30. 20 kr. pr. prøve - max. 2 pr. medlem.

LÆS MERE

17. november 2020

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Årsafslutning/ Julehygge

Julehygge/årsafslutning Julehygge er for hele familien. Bestyrelsen laver et arrangement til aftenen. Se indbydelse når den udsendes først i november. Der vil være en eller anden form for underholdning. Øl, vand og vin til rimelige priser.

LÆS MERE

05. december 2020

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Oxalsyreudlevering og demonstration i skolebigården

Oxalsyredemonstration kl. 10.00-12.00. Som noget nyt vil der være kaffe og rundstykke når du henter din oxalsyre Vi blander en passende mængde oxalsyre. Vi viser nede i skolebigården, hvordan man behandler med oxalsyre. Der bliver mulighed for (uden beregning) at få oxalsyre med hjem til behandling af dine egne bier. Medbring en dertil egnet flaske eller et glas

LÆS MERE

07. december 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Årsafslutning

Årsafslutning med gløgg og æbleskiver samt underholdning. Husk pakke til pakkespil til en pris af max. kr. 25.00 Bindende tilmelding pr. mail til formanden.

LÆS MERE

12. december 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varoa behandling.

Vi varoa behandler bierne i Skolebigården med Oxalsyre. Oxalsyre-blanding kan købes til privat brug.

LÆS MERE

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept.