Arrangementer


15. december 2019

RINGE OG OMEGNS B.F.
Julekaffebord

Oxalsyrebehandling af skolebigårdens bier. Om bruge og produktion af gele `Royal

LÆS MERE

21. december 2019

VINDINGE HERREDS B.F.
Oxalsyrebehandling af skolebigårdens bier

Kom og vær med til at give skolebigårdens bier oxalsyre . Oxalsyrebehandlingen afsluttes med gløgg og æbleskiver i klublokalet. Medlemmers forudbestilte oxalsyre udleveres den dag.

LÆS MERE

04. januar 2020

ØSTSJÆLLAND B.F.
Nytårskur

Nytårskur for medlemmer med familie. ØBF giver kransekage og bobler.

LÆS MERE

04. januar 2020

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Nytårskur og oxalsyrebehandling

LÆS MERE

07. januar 2020

BJERRINGBRO B.F.
Bisløjd i Bjerringbro BF

Lav dit eget bimateriel

LÆS MERE

20. januar 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Foredrag om biavl

Lars Bo Christensen kommer og fortæller om hvad han går og tumler med i det Nordjyske. Der vil være gratis adgang og der vil blive serveret kaffe og kage.

LÆS MERE

20. januar 2020

RANDERS OG OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Randers og Omegns B.F. afholder ordinær generalforsamling mandag d. 20.1. kl 19 på Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, 8920 Randers NV. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen vil der være honningbedømmelse, så de fremmødte opfordres til at medbringe et glas/bæger honning uden etiket. Som sædvanligt vil der være præmier til de tre bedste honninger. Foreningen er ved dette arrangement vært ved et let traktement af ost og rødvin. Med håb om stort fremmøde Bestyrelsen

LÆS MERE

20. januar 2020

RIBE & OMEGNS B.F.
Honningbehandling

Ivan Nielsen er en erfaren og dygtig biavler. Han vil fortælle om sin biavl med vægt på den gode honningbehandling, podningens kunst og andre praktiske tips, som kan forbedre din egen honningbehandling. Entre: 100,- inklusiv kaffe og snitter (kun kontant betaling). Der kan købes øl/vand.

LÆS MERE

21. januar 2020

NORDDJURS BIAVLERFORENING
Madaften.

21. januar 2020. kl. 17.00 i Skolekøkkenet på Ørum Skole. Denne aften skal vi lave en vegetarisk menu, som Ebbe Lund og Linda Poulsen har komponeret. Prisen for dette arrangement er 90 kr. Der afregnes ved indgangen. Drikkevarer medbringer vi selv. Tilmelding til formanden enten på mail. norddjurs.biavlerforening@gmail.com eller via SMS til 23 35 52 98 senest den 7. januar.

LÆS MERE

22. januar 2020

VINDINGE HERREDS B.F.
Hvad sker der i Danmarks Biavlerforening

LÆS MERE

25. januar 2020

RIBE & OMEGNS B.F.
Tag med RoOBF til den store biavlsudstilling i Celle, Tyskland

Stor spændende udstilling med biavlsudstyr vi ikke ser herhjemme. Foredrag og workshops. I prisen vil der være 1 overnatning på hotel med morgenmad og entre til messen både lørdag og søndag. Kørsel i private biler. Tilmelding senest 10. december. Se mere på biavl.dk under arrangementer.

LÆS MERE

25. januar 2020

VINDINGE HERREDS B.F.
Bryg din egen mjød

LÆS MERE

29. januar 2020

HAMMEL OG OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Dagsorden I henhold til vedtægterne, ser således ud: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab og budget 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingent fastsættelse 5. Forslag fra medlemmerne 6. Valg af formand 7. Valg af bestyrelse og suppleant 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Kom og gør din indflydelse gældende. Uden din medvirken mangler der et tandhjul til at drive foreningshjulet rundt.

LÆS MERE

30. januar 2020

ØSTSJÆLLAND B.F.
Generalforsamling m. fællesspisning

Generalforsamling og fælles spisning med lotteri. Genralforsamlingen starter kl. 19.30

LÆS MERE

18. februar 2020

NORDDJURS BIAVLERFORENING
Fællesmøde med naboforeningerne på Gl. Estrup.

Fællesmøde på Gl. Estrup. 18. februar 2020 kl. 19.00. I Den gamle Stald. Vores foredragsholder Lilli Gruwier taler om, hvordan vi som haveejere kan blive mere insektvenlige. Kaffe og kringle koster 55 kr. som betales derude. Vi udsender en liste med tilmeldte, så du kan aftale kørelejlighed med de andre, som skal derud. Tilmelding til formanden senest 11. februar 2020. sms 2335 5298 eller mail norddjurs.biavlerforening@gmail.com

LÆS MERE

18. februar 2020

KALØVIG-EGNENS B.F.
Honningbier, vilde insekter og biodiversitet

Biolog Lilli Gruwier vil gøre os klogere på hvad der er op og ned i debatten om honningbier og vilde insekter, hvad siger forskningen og hvilke tiltag kan vi gøre i private haver for at øge biodiversiteten.

LÆS MERE

18. februar 2020

VINDINGE HERREDS B.F.
Honningens biologiske aktiviteter og sensoriske egenskaber

LÆS MERE

19. februar 2020

MØN-LANGEBÆK B.F.
Generalforsamling

Onsdag den 19. februar kl. 18.30 afholdes ordinær generalforsamling på Thorsvang i Stege. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. P.b.v. Jens Stampe

LÆS MERE

19. februar 2020

RIBE & OMEGNS B.F.
Dronningeavl og produktion af de uundværlige småfamilier

Tonny Tychsen driver Ellum Biavl ved Løgumkloster. Han fortæller bl.a. om hvordan han avler Buckfastdronninger og producerer småfamilier, som kan være med til at nedsætte varroamidetrykket. Entre: 100,- inklusiv kaffe og snitter (kun kontant betaling). Der kan købes øl/vand.

LÆS MERE

25. februar 2020

NORDDJURS BIAVLERFORENING
Begynderkursus

Begynderkursus. Start 25.februar 2020 kl. 19.00. Vi holder begynderkursus på følgende datoer. 25/2-3/3-17/3-31/3-14/4. Efter teoridelen har du afgang til vores skolebigård hele sommeren. Karen Bredahl er underviser. Jakob Schausen står for teknik. Ebbe Lund står for kaffe og brød. Tilmelding til formanden gerne inden 18. februar. Pris for kurset er 350 kr. Er du medlem af foreningen, men du har ikke deltaget i vores begynderkursus tidligere, så er prisen 200 kr.

LÆS MERE

27. februar 2020

KALØVIG-EGNENS B.F.
Kaløvig-egnens Biavlerforening – kursus for nye biavlere 2020 – 1. aften

Vores kursus består i år af 5 teoriaftener - de øvrige datoer er: 12/3, 26/3, 8/4 og 23/4 Læs mere om kurset og hvordan du tilmelder dig på vores hjemmeside: www.kalovig-egnensbiavlerforening.dk

LÆS MERE

03. marts 2020

BJERRINGBRO B.F.
Begynderkursus

Bjerringbro og Omegns Biavlerforening afholder begynderkursus i biavl 2020.

LÆS MERE

05. marts 2020

KALØVIG-EGNENS B.F.
Erfaring med Flowhive stadet samt høst, anvendelse og salg af pollen

Lars Bo Christensen fra Gjøl Bigård i Nordjylland gæster os og deler ud af sine erfaringer både med stadetypen Flowhive og med biernes pollen

LÆS MERE

12. marts 2020

KALØVIG-EGNENS B.F.
Kaløvig-egnens Biavlerforening – kursus for nye biavlere 2020 – 2. aften

Vores kursus består i år af 5 teoriaftener - de øvrige datoer er 27/2, 26/3, 8/4 og 23/4. Læs mere om kurset og hvordan du tilmelder dig på vores hjemmeside: www.kalovig-egnensbiavlerforening.dk

LÆS MERE

16. marts 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Foredrag om biavl. Nærmere følger pr. mail

Der vil pr. mail blive meddelt hvem der kommer og holder et foredrag for os. Der vil være gratis adgang og der vil blive serveret kaffe og kage.

LÆS MERE

17. marts 2020

RIBE & OMEGNS B.F.
Ny, spændende biprodukter – pollen og propolis

Denne aften vil Flemming Vejsnæs fortælle om, hvordan vi selv kan starte en bæredygtig produktion af pollen og propolis. Hvordan det kan indsamles fra bierne, hvordan det kan behandles og pakkes - samt gode råd til hvordan disse ny produkter kan afsættes. Entre: 100,- inklusiv kaffe og snitter (kun kontant betaling). Der kan købes øl/vand.

LÆS MERE

18. marts 2020

VINDINGE HERREDS B.F.
Et forsøg på simpel biavl

LÆS MERE

26. marts 2020

KALØVIG-EGNENS B.F.
Kaløvig-egnens Biavlerforening – kursus for nye biavlere 2020 – 3. aften

Vores kursus består i år af 5 teoriaftener - de øvrige datoer er: 27/2, 12/3, 8/4 og 23/4. Læs mere om kurset og hvordan du tilmelder dig på vores hjemmeside: www.kalovig-egnensbiavlerforening.dk

LÆS MERE

01. april 2020

MØN-LANGEBÆK B.F.
Begynderkursus

Møn-Langebæk Biavlerforenings begynderkursus i biavl 2020

LÆS MERE

01. april 2020

VINDINGE HERREDS B.F.
begynderkursus

Begynderkurset starter den 1. april 2020, og den teoretiske del af kurset varer de næste 4 onsdage. Derefter fortsætter undervisningen i praktisk biavl i vores skolebigård. Prisen er 600 kr, som dækker undervisning samt et ½ års medlemsskab af Danmarks Biavlerforening og Vindinge Herreds Biavlerforening

LÆS MERE

01. april 2020

VINDINGE HERREDS B.F.
begynderkursus

Begynderkurset starter den 1. april 2020, og den teoretiske del af kurset varer i alt 5 onsdage. Derefter fortsætter undervisningen i praktisk biavl i vores skolebigård. Prisen er 600 kr, som dækker undervisning samt et ½ års medlemsskab af Danmarks Biavlerforening og Vindinge Herreds Biavlerforening

LÆS MERE

04. april 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Rengørings dag

Vi starter lørdagen med kaffe og rundstykker. Herefter skal bi-gårdens materiel rengøres og klargøres til den nye sæson. Vi slutter omkring middagstid med en portion gule ærter med hvad der hører til.

LÆS MERE

07. april 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Start af årets begynderkursus (Lektion 1)

Start af årets begynderkursus. Velkomst og opstart. Præsentation af bestyrelse, undervisere, programmet mv. Lidt om bien, udvikling, anatomi, familien og bigården. NB: Der serveres kaffe og kage den første aften.

LÆS MERE

08. april 2020

KALØVIG-EGNENS B.F.
Kaløvig-egnens Biavlerforening – kursus for nye biavlere 2020 – 4. aften

Vores kursus består i år af 5 teoriaftener - de øvrige datoer er: 27/2, 12/3, 26/3 og 23/4. Læs mere om kurset og hvordan du tilmelder dig på vores hjemmeside: www.kalovig-egnensbiavlerforening.dk

LÆS MERE

14. april 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 2)

Årets gang i bigården. Hvor skal bierne bo og lidt om biavlerens udstyr

LÆS MERE

20. april 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi begynder nu rigtig i skole-bigården

Vi ser om bierne har overlevet vinteren og får skiftet bund i staderne.

LÆS MERE

21. april 2020

NORDDJURS BIAVLERFORENING
Arbejdsaften i skolebigården.

Arbejdsaften. 21.april 2020 kl. 18.00 Vi skal have klargjort vores materiel. Når vi er færdige med de planlagte jobs, er der tændt op i grillen og så griller vi pølser og drikker lidt øl/sodavand.

LÆS MERE

21. april 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 3)

Aftenens emne handler om bi-sygdomme og biplanter

LÆS MERE

23. april 2020

KALØVIG-EGNENS B.F.
Kaløvig-egnens Biavlerforening – kursus for nye biavlere 2020 – 5. aften

Vores kursus består i år af 5 teoriaftener - de øvrige datoer er: 27/2, 12/3, 26/3 og 8/4. Læs mere om kurset og hvordan du tilmelder dig på vores hjemmeside: www.kalovig-egnensbiavlerforening.dk

LÆS MERE

26. april 2020

NORDDJURS BIAVLERFORENING
Åbning af skolebigården.

Åbning af skolebigården. 26.april 2020. kl. 14.00. Vi hygger med kaffe og kage, der afholdes et lotteri, hvor vi traditionen tro udlodder 2 parrede dronninger. Tag gerne familien med.

LÆS MERE

27. april 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Biernes udvikling

Vi ser på biernes udvikling og om der er sværmtendenser. Måske skal der magasiner sættes på. Dronetavler isættes.

LÆS MERE

28. april 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 4)

Biernes produkter + årets gang i bi-gården -Sommer

LÆS MERE

04. maj 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi fjerner droneyngel.

Vi fjerner droneyngel og ser efter mider og sværmceller.

LÆS MERE

05. maj 2020

NORDDJURS BIAVLERFORENING
Skolebigården er åben hver tirsdag.

Skolebigården er åben. 5. maj 2020 kl. 19.00. Skolebigården er nu åben, hver tirsdag kl. 19.00, sommeren igennem.

LÆS MERE

05. maj 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 5)

Det centrale bigårdsregister + forberedelse af egne materialer til der kommer bier.

LÆS MERE

11. maj 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Kontrol af biernes sundhedstilstand

Biernes sundhedstilstand. Ved sygdoms inspektør Poul Vestergaard. Samme aften om-larves der dronninger.

LÆS MERE

12. maj 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 6)

Besøg hos materiale forhandler kl.19.00

LÆS MERE

19. maj 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 7)

Honningbehandling + Årets gang i bi-gården - Efterår

LÆS MERE

20. maj 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Biernes dag.

FN har valgt dagen til Biernes dag. Der vil være forskellige arrangementer denne aften på museet. Entreen koster kr. 35.00

LÆS MERE

20. maj 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus

(FN) Biernes dag Frilandsmuseet i Herning. (entré 35 kr.)

LÆS MERE

25. maj 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi ser til bierne

Vi ser til bierne og fjerner måske dronetavlerne

LÆS MERE

26. maj 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 8)

Vi besøger en privat biavler Svend Erik Eriksen, hvor vi får os en snak om biavl, og også noget om dronningeavl mm.

LÆS MERE

08. juni 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Loppe og bytte marked

Efter at vi har set til bierne afholder vi loppe og byttemarked med biavls-udstyr mm.

LÆS MERE

08. juni 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 9)

Skole-bigården er åben for nybegynderholdet fra kl. 18.00 til 21.00 hver mandag i sommeren. Vi afholder loppe / byttemarked og auktion denne aften.

LÆS MERE

15. juni 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Der slynges honning.

Forårs-honning fratages og slynges. Kom og vær med til årets første slyngning.

LÆS MERE

15. juni 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 10)

De første af nybegynderholdet kan måske modtage deres nye bifamilie

LÆS MERE

22. juni 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Grillaften

Vi starter grillen og får både grillet kød og pølser. Der vil være et stort salatbord mm. Medbring selv service og drikkevarer. Betaling 100 kr. pr. person, børn under 12 år gratis adgang. Tilmelding nødvendigt senest onsdag den 17. juni

LÆS MERE

29. juni 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi ser om til bierne.

Vi ser om småfamilierne udvikler sig.

LÆS MERE

02. juli 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi deltager på Landsskuet i Herning

Vi fortæller de besøgende om biavl mm. Salg af foreningens honning.

LÆS MERE

06. juli 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bigårdsbesøg

Vi ser til bierne og nyder naturen der. Nærmere følger pr. mail.

LÆS MERE

13. juli 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi ser til bierne.

Vi ser til bierne.

LÆS MERE

27. juli 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi fratager honning og slynger.

Vi slynger sommerhonningen fra vore bier i skolebigården. Kom og vær med til at skrælle og slynge.

LÆS MERE

03. august 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bierne sættes på lyng.

Når bierne er kommet hjem ved mørkets frembrud køres der nogle stader på lyng.

LÆS MERE

17. august 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi kører en tur på heden.

Vi ser til bierne der har stået på lyng i 2 uger. Vi får os en snak om lynghonning mm.

LÆS MERE

24. august 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varoa behandling

Vi varoa behandler bierne i Skolebigården med myresyre.

LÆS MERE

07. september 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bierne fodres.

Bierne fodres med flydende foder.

LÆS MERE

26. oktober 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling og bagefter er foreningen vært med smørrebrød og kaffe. Gerne tilmelding for rigtig indkøb af maden.

LÆS MERE

30. oktober 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
!50 års jubilæum.

Herning og Omegns Biavlerforening har 150 års jubilæum. Det skal fejres med en lille fest og nærmere følger pr. mail.

LÆS MERE

09. november 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Honningbedømmelse

Honningbedømmelse. Indlevering af prøver fra Kl. 18.30. 20 kr. pr. prøve - max. 2 pr. medlem.

LÆS MERE

07. december 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Årsafslutning

Årsafslutning med gløgg og æbleskiver samt underholdning. Husk pakke til pakkespil til en pris af max. kr. 25.00 Bindende tilmelding pr. mail til formanden.

LÆS MERE

12. december 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varoa behandling.

Vi varoa behandler bierne i Skolebigården med Oxalsyre. Oxalsyre-blanding kan købes til privat brug.

LÆS MERE

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept.