Arrangementer


18. maj 2021

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Vi ser til bierne

Vi ser igen til bierne. . Hvordan har de udviklet sig siden sidst. Har der været træk, skal der udvides med endnu et magasin. Husk at bestille dronninger hos Mogens Nielsen

LÆS MERE

18. maj 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 7)

Honning-behandling + årets gang i bigården (efterår)

LÆS MERE

18. maj 2021

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Mødes i skolebigården. Vi ser til bierne. Er der gang i dem? Trækkilder?

LÆS MERE

18. maj 2021

GRINDSTED OG OMEGNS B.F.
Grindsted og Omegns Biavlerforening

Vi snakker om udstyr til biavlen og dronningen, dronernes og arbejderbiernes opgaver i familien

LÆS MERE

20. maj 2021

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben bigård

Gert Vejlgaard viser rundt i et par af sine bigårde og fortæller om sin biavl. Han har både trugstader med lavnormal talver og opstablingsstader med NM. Han driver de fleste bigårde sammen med andre biavlere. I det hele taget betyder de sociale møder med makkerne, kunderne og de besøgende i bigårdene meget for Gert. Medbring selv kaffe og kage - eller anden forplejning 😊 - som vi indtager i Tangeskov.

LÆS MERE

24. maj 2021

MIDTSJÆLLANDS B.F.
Kursus for nye biavlere

Der undervises i den teoretiske del af kurset for begyndere. Med dette kursus får du en god basis til at gå videre med den praktiske del, der finder sted torsdag i samme uger og i resten af sæsonen i vores skolebigård. Se det udførlige program på foreningens hjemmeside midtbi.dk. Prisen for den samlede kursuspakke inkl. kursusmateriale er kr. 550,- og det forudsættes, at du melder dig ind i Danmarks Biavlerforening, herunder lokalforeningen Midtsjællands Biavlerforening. Henvendelse til Eskild Urhøj, eskild.urhoj@gmail.com eller telefon 27470311.

LÆS MERE

25. maj 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 8)

Besøg hos en privat biavler Svend Erik Eriksen, hvor vi får os en snak om biavl, og også noget om dronningeavl mm. Det er samtidigt afslutningen på den teoretiske del af undervisningen.

LÆS MERE

26. maj 2021

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæsonens aktiviteter i skolebigården:

LÆS MERE

29. maj 2021

POLLEN-PROPOLIS FORENINGEN
Åben Pollen og Propolis workshop i Billund med visning af udstyr og produkter

Åben workshop med visning af udstyr og produkter

LÆS MERE

31. maj 2021

MIDTSJÆLLANDS B.F.
Kursus for nye biavlere

Der undervises i den teoretiske del af kurset for begyndere. Med dette kursus får du en god basis til at gå videre med den praktiske del, der finder sted torsdag i samme uger og i resten af sæsonen i vores skolebigård. Se det udførlige program på foreningens hjemmeside midtbi.dk. Prisen for den samlede kursuspakke inkl. kursusmateriale er kr. 550,- og det forudsættes, at du melder dig ind i Danmarks Biavlerforening, herunder lokalforeningen Midtsjællands Biavlerforening. Henvendelse til Eskild Urhøj, eskild.urhoj@gmail.com eller telefon 27470311.

LÆS MERE

31. maj 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi ser til bierne

Vi ser til bierne og fjerner måske dronetavlerne.

LÆS MERE

01. juni 2021

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Mødes i skolebigården. Opfølgning. Skal bierne have mere plads? Nye familier? Er dronetavlen brugt?

LÆS MERE

05. juni 2021

B.F. FOR HADERSLEV OG OMEGN
Åben Bigård hos Per Koustrup

Åben bigård hos Per Koustrup, Nederbyvænget 320 i Haderslev Husk! deltagere medbringer selv kaffe og kage til eftermiddagskaffe

LÆS MERE

05. juni 2021

LOLLAND-FALSTER B.F.
Dronningeproduktion i skolebigården

Omlarving

LÆS MERE

07. juni 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Loppe/bytte marked

Vi afholder loppe / bytte marked og auktion

LÆS MERE

07. juni 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 9)

Skolebigården er åben for nybegynderholdet fra kl. 18.00 til kl. 21.00 hver mandag. (Se programmet for de øvede) Der afholdes loppe / bytte-marked og auktion.

LÆS MERE

08. juni 2021

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Vi ser til bierne og sættet dronninger til parring

Vi fylder de første hold parrekassetter De bedste muligheder for en god parring, er i juni måned. Vi gennemgår proceduren i, hvordan vi forbereder os til at modtage en parret dronning om 3 uger. Vi ser om det er ved tiden der skal slynges. Vi laver en ny familie ved at tilsætte en celle eller dronning

LÆS MERE

09. juni 2021

LOLLAND-FALSTER B.F.
Generalforsamling 2021

LF-Biavl Generalforsamling 2021: Onsdag, den 9. juni 2021, kl. 19 på Guldborgland Skole

LÆS MERE

12. juni 2021

LOLLAND-FALSTER B.F.
Dronningeproduktion i skolebigården

Bur og fylde parringskasser

LÆS MERE

14. juni 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Honning fratages

Der slynges honning

LÆS MERE

15. juni 2021

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Mødes i skolebigården. Har bierne samlet noget? Skal dr slynges?

LÆS MERE

15. juni 2021

LOLLAND-FALSTER B.F.
Dronningeproduktion i skolebigården

Celler i parringskasser

LÆS MERE

19. juni 2021

LOLLAND-FALSTER B.F.
Dronningeproduktion i skolebigården

Tjekke parringskasser

LÆS MERE

19. juni 2021

RIBE & OMEGNS B.F.
Jordbær-honning dag i skolebigården

Skolebigården åbner porten for alle interesserede. Vi viser bierne frem, fortæller om deres fantastiske liv og deres betydning - og om hvor spændende det er at være biavler. En lokal jordbæravler sørger for at alle kan få lækre danske jordbær med nyslynget honning.

LÆS MERE

21. juni 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Grillaften

Vi samles i Naturcenteret og griller kødet som foreningen fremskaffer. Medbring selv service og drikkevarer. Entré: V 100 kr./B 50 kr. Tilmelding til formanden senest den 16 juni på mail.

LÆS MERE

22. juni 2021

LOLLAND-FALSTER B.F.
Bigårdsbesøg

Besøg hos bestyrelsesmedlem Birgit Holse. Fokus på biavl, biodiversitet, blomsterhave, veterantraktorer o.m.m. Lolland-Falster Biavlerforening sørger for honning, is og jordbær til de fremmødte. Nærmere info følger på www.lf-biavl.dk samt LF-Biavls FaceBookside og SMS-servicen.

LÆS MERE

24. juni 2021

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Vi besøger en parringsstation hos Søren. Søren vil undervisning i det at lave parringsfamilier.

LÆS MERE

28. juni 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Småfamilier

Vi ser om småfamilierne udvikler sig

LÆS MERE

29. juni 2021

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Afhentning af dronninger

Hente dronninger. Vi ser med spænding resultatet af parringer. Forhåbentlig er alle dronninger blevet parret. Vi laver evnt. aflægger i skolebigården. Under kaffen vil vi forvisse os om, at alle har gjort klar til at modtage dronningen.

LÆS MERE

29. juni 2021

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Vi siger god sommer med grillen tændt i skolebigården.

LÆS MERE

30. juni 2021

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæsonens aktiviteter i skolebigården.

LÆS MERE

01. juli 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Landsskuet

Vi deltager og fortæller de fremmødte om biernes forunderlige liv, og sælger samtidigt noget af foreningens honning.

LÆS MERE

05. juli 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bigårdsbesøg

Vi tager på bi-gårdsbeøg hos ?? Vi ser til bierne og nyder naturen der. Nærmere følger pr. mail

LÆS MERE

12. juli 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi ser til bierne

Vi ser til bierne

LÆS MERE

14. juli 2021

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæsonens aktiviteter i skolebigården.

LÆS MERE

26. juli 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Honning-slyngning

Vi fratager honning og slynger.

LÆS MERE

31. juli 2021

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæsonens aktiviteter i skolebigården.

LÆS MERE

02. august 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bier på lyng

Bierne sættes på lyng

LÆS MERE

10. august 2021

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Gril og hyggeaften

Grill- og hyggeaften. Bestyrelsen er mødt ind i god tid så grillen er klar når i kommer kl. 19,00. Efter velkomst er vi klar til at grille og hygge os. Bestyrelsen sørger for tilbehøret til grillaftenen. Du/i medbringer selv grillkød og pølser, bestik og drikkevarer. For et beskedent beløb, fremskaffer vi diverse tilbehør. Såsom kartoffelsalat, blandet salat, dressing og flutes, og også kaffe/the. Pris vil fremgå af indbydelsen. Der vil være tilmelding.

LÆS MERE

14. august 2021

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæsonens aktiviteter i skolebigården.

LÆS MERE

16. august 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi kører en tur til lyngtrækket

Vi kører en tur på heden, hvor vi ser til bierne, og får os en snak om lynghonning.

LÆS MERE

23. august 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varoa behandling

Vi varoa behandler bierne med myresyre V/Egon Green

LÆS MERE

28. august 2021

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæsonens aktivieter i skolebigården.

LÆS MERE

06. september 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bierne fodres

Bierne fodres med flydende foder

LÆS MERE

05. oktober 2021

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Honningbedømmelse: Medbring din bedste honning (uden etiket). Nyt Nyt. Bestyrelsen vil fremover selv bedømme honningen. vinderen vil så blive offentliggjort til vores årsafslutning, eller ved henvendelse efter årsafslutningen.

LÆS MERE

08. november 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Honningbedømmelse

Honningbedømmelse (indlevering af prøver fra kl. 18.30 kr. 20,00 pr. prøve - max 2 pr. medlem

LÆS MERE

23. november 2021

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Julehygge/årsafslutning.

Julehygge/årsafslutning. Julehygge er for hele familien. Bestyrelsen laver et arrangement til aftenen. Se indbydelse når den udsendes først i november. Der vil være en eller anden form for underholdning. Øl, vand og vin til rimelige priser. Tilmelding senest den 15. nov. Mail hks.kongehojen45@gmail.com

LÆS MERE

27. november 2021

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæsonens aktiviteter i skolebigården.

LÆS MERE

04. december 2021

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Oxalsyreudlevering

Oxalsyredemonstration kl. 10.00-12.00 Vi blander en passende mængde oxalsyre. Kl. 11,00 viser vi i skolebigården, hvordan man behandler med oxalsyre. Der bliver mulighed for (uden beregning) at få oxalsyre med hjem til behandling af dine egne bier. Medbring en dertil egnet flaske eller et glas. der vil være kaffe og rundstykker.

LÆS MERE

06. december 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Årsafslutning

Årsafslutning med gløgg og æbleskiver og underholdning. (husk pakke til pakkespil til en pris af max. kr. 25,00)

LÆS MERE

11. december 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varoa med oxalsyre

Varoa behandling med Oxalsyre. Oxalsyre-blanding kan købes til privat brug

LÆS MERE