Arrangementer


11. august 2020

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Grill og hyggeaften

Grill- og hyggeaften. for hele familien

LÆS MERE

11. august 2020

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Mødes i skolebigården. Hvordan har sommeren været? Er der honning? Snak om honningbehandling - også om podning.

LÆS MERE

11. august 2020

HORSENS B.F.
Bigårdsmøde

Varroabehandling/indvintring

LÆS MERE

12. august 2020

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben skolebigård med gennemgang af bifamilierne

Vi ser til nogle af skolebigårdens bifamilier, hvor vi får en snak om, hvad der sker lige nu. Der er rig lejlighed til at få besvaret dine spørgsmål af en af foreningens erfarne biavlere. Bagefter er der hygge med udveksling af erfaring og ideer.

LÆS MERE

12. august 2020

FREDERICIA & OMEGNS B.F.
Bierne skal varroa behandles med myresyre

Bierne skal varroa behandles med myresyre. Kursisterne vil blive undervist i dette.

LÆS MERE

17. august 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi kører en tur på heden.

Vi ser til bierne der har stået på lyng i 2 uger. Vi får os en snak om lynghonning mm.

LÆS MERE

20. august 2020

VARDE OG OMEGNS B.F.
Lyngtur

Torsdag den 20. august holder foreningen den traditionsbundne lyngtur, hvor vi kigger på hedebierne og deres arbejde. Noget tyder på et godt lyngår så det bliver spændende at se om bierne kan samle noget lækkert lynghonning.

LÆS MERE

24. august 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varoa behandling

Vi varoa behandler bierne i Skolebigården med myresyre.

LÆS MERE

25. august 2020

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Mødes i skolebigården. Der skal myresyrebehandles.

LÆS MERE

26. august 2020

FREDERICIA & OMEGNS B.F.
En aften på Randbøl Hede

Vi mødes på Kirstinelyst Naturcenter med ledsager, hvor vi spiser grillmad. Herefter tilser vi bierne på heden. Bagefter er der kaffe. Program udsendes med kørselsvejledning og tilmelding.

LÆS MERE

05. september 2020

DANMARKS BIAVLERFORENING
Erfadag om bestøvningsbiavl

Vi besøger Hunsballe grønt og Hyldetoftegård, hvor biavler Bo Egelunn Nielsen fortæller om bestøvning af især bær i væksthus, i tunnel og på friland. Claus Hunsballe fra Hunsballe grønt, vil fortælle om produktion af jordbær og blåbær i væksthus og tunnel.

LÆS MERE

07. september 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bierne fodres.

Bierne fodres med flydende foder.

LÆS MERE

08. september 2020

HORSENS B.F.
Summemøde

En snak om, hvordan vi sælger overskud af honning, etiketter m.v.

LÆS MERE

19. september 2020

DANMARKS BIAVLERFORENING
Generalforsamling

Som det tidligere har fremgået, så er Danmarks Biavlerforenings generalforsamling grundet situationen omkring COVID19 udsat, og afholdes således lørdag den 19. september 2020 kl. 10.00 i HUSET i Middelfart.

LÆS MERE

23. september 2020

BJERRINGBRO B.F.
Generalforsamling

Bjerringbro B.F. afholder generalforsamling

LÆS MERE

27. september 2020

RIBE & OMEGNS B.F.
Arbejdsdag i skolebigården

Vi skal lukke ned for vinteren og klargøre til den nye sæson. Der vil blive serveret mad og selvfølgelig skal der hygges.

LÆS MERE

03. oktober 2020

HORSENS B.F.
Udebesøg hos Mendy

Blomster, bærbuske og frugttræer — byttemarked for planter og frø, både de bivenlige og de andre. I dagens anledning tændes der op i grillen.

LÆS MERE

06. oktober 2020

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Generalforsamling Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Honningbedømmelse: Medbring din bedste honning (uden etiket). Nyt Nyt. Bestyrelsen vil fremover selv bedømme honningen. vinderen vil så blive offentliggjort til vores årsafslutning, eller ved henvendelse efter årsafslutningen.

LÆS MERE

20. oktober 2020

HORSENS B.F.
Generalforsamling

Afholdelse af ordinær generalforsamling. Deltagelse i den traditionsrige fællesspisning forinden generalforsamlingen kræver tilmelding.

LÆS MERE

26. oktober 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling og bagefter er foreningen vært med smørrebrød og kaffe. Gerne tilmelding for rigtig indkøb af maden.

LÆS MERE

30. oktober 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
!50 års jubilæum.

Herning og Omegns Biavlerforening har 150 års jubilæum. Det skal fejres med en lille fest og nærmere følger pr. mail.

LÆS MERE

09. november 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Honningbedømmelse

Honningbedømmelse. Indlevering af prøver fra Kl. 18.30. 20 kr. pr. prøve - max. 2 pr. medlem.

LÆS MERE

17. november 2020

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Årsafslutning/ Julehygge

Julehygge/årsafslutning Julehygge er for hele familien. Bestyrelsen laver et arrangement til aftenen. Se indbydelse når den udsendes først i november. Der vil være en eller anden form for underholdning. Øl, vand og vin til rimelige priser.

LÆS MERE

05. december 2020

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Oxalsyreudlevering og demonstration i skolebigården

Oxalsyredemonstration kl. 10.00-12.00. Som noget nyt vil der være kaffe og rundstykke når du henter din oxalsyre Vi blander en passende mængde oxalsyre. Vi viser nede i skolebigården, hvordan man behandler med oxalsyre. Der bliver mulighed for (uden beregning) at få oxalsyre med hjem til behandling af dine egne bier. Medbring en dertil egnet flaske eller et glas

LÆS MERE

05. december 2020

HORSENS B.F.
Bigårdsmøde og glögg

Inspektion af bigården og behandling med oxalsyre.

LÆS MERE

07. december 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Årsafslutning

Årsafslutning med gløgg og æbleskiver samt underholdning. Husk pakke til pakkespil til en pris af max. kr. 25.00 Bindende tilmelding pr. mail til formanden.

LÆS MERE

12. december 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varoa behandling.

Vi varoa behandler bierne i Skolebigården med Oxalsyre. Oxalsyre-blanding kan købes til privat brug.

LÆS MERE