Arrangementer


04. april 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Rengørings dag

Vi starter lørdagen med kaffe og rundstykker. Herefter skal bi-gårdens materiel rengøres og klargøres til den nye sæson. Vi slutter omkring middagstid med en portion gule ærter med hvad der hører til.

LÆS MERE

06. april 2020

SALLING FJENDS B.F.
Mandagsmøde

Begynderkursets teoridel fortsat.

LÆS MERE

07. april 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Start af årets begynderkursus (Lektion 1)

Start af årets begynderkursus. Velkomst og opstart. Præsentation af bestyrelse, undervisere, programmet mv. Lidt om bien, udvikling, anatomi, familien og bigården. NB: Der serveres kaffe og kage den første aften.

LÆS MERE

08. april 2020

KALØVIG-EGNENS B.F.
Kaløvig-egnens Biavlerforening – kursus for nye biavlere 2020 – 4. aften

Vores kursus består i år af 5 teoriaftener - de øvrige datoer er: 27/2, 12/3, 26/3 og 23/4. Læs mere om kurset og hvordan du tilmelder dig på vores hjemmeside: www.kalovig-egnensbiavlerforening.dk

LÆS MERE

13. april 2020

RIBE & OMEGNS B.F.
Begynderkursus i biavl

Kurset består af 4 teoriaftener og efterfølgende praktikaftener i skolebigården. Pris: 1200 kr. som inkluderer undervisning af kyndige biavlere, en bifamilie som du selv er med til at lave og får med hjem efter sommeren, samt 1 års medlemskab af Danmarks Biavlerforening og Ribe Biavlerforening. Tilmelding: senest 1. april til Leif Skov Pedersen, tlf. 27 50 03 20, porsholt@hotmail.com eller Jens Svendsen, tlf. 24 24 18 54, kongeaabiavl@hotmail.com

LÆS MERE

14. april 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 2)

Årets gang i bigården. Hvor skal bierne bo og lidt om biavlerens udstyr

LÆS MERE

15. april 2020

LANGELANDS B.F.
Kursus i biavl

Kursus for nye Biavlere og repetition for andre interesserede

LÆS MERE

15. april 2020

RINGE OG OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne

LÆS MERE

20. april 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi begynder nu rigtig i skole-bigården

Vi ser om bierne har overlevet vinteren og får skiftet bund i staderne.

LÆS MERE

20. april 2020

SALLING FJENDS B.F.
Mandagsmøde

Alle medlemmer er velkomne til en hyggelig snak om bier og dette års planer. Der klargøres materiel til en ny sæson. Kaffen koster 20 kr.

LÆS MERE

21. april 2020

NORDDJURS BIAVLERFORENING
Arbejdsaften i skolebigården.

Arbejdsaften. 21.april 2020 kl. 18.00 Vi skal have klargjort vores materiel. Når vi er færdige med de planlagte jobs, er der tændt op i grillen og så griller vi pølser og drikker lidt øl/sodavand.

LÆS MERE

21. april 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 3)

Aftenens emne handler om bi-sygdomme og biplanter

LÆS MERE

21. april 2020

HAN HERREDS B.F.
Begynder kursus 2020

Vil du være biavler? Hanherreds Biavlerforening tilbyder kursus for nye biavlere. Du undervises i teori og praksis henover sommeren af erfarne biavlere.

LÆS MERE

21. april 2020

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Skolebigården

Ser og taler om biernes overvintring og tilstand. Materiel gøres klar.

LÆS MERE

23. april 2020

KALØVIG-EGNENS B.F.
Kaløvig-egnens Biavlerforening – kursus for nye biavlere 2020 – 5. aften

Vores kursus består i år af 5 teoriaftener - de øvrige datoer er: 27/2, 12/3, 26/3 og 8/4. Læs mere om kurset og hvordan du tilmelder dig på vores hjemmeside: www.kalovig-egnensbiavlerforening.dk

LÆS MERE

26. april 2020

NORDDJURS BIAVLERFORENING
Åbning af skolebigården.

Åbning af skolebigården. 26.april 2020. kl. 14.00. Vi hygger med kaffe og kage, der afholdes et lotteri, hvor vi traditionen tro udlodder 2 parrede dronninger. Tag gerne familien med.

LÆS MERE

27. april 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Biernes udvikling

Vi ser på biernes udvikling og om der er sværmtendenser. Måske skal der magasiner sættes på. Dronetavler isættes.

LÆS MERE

28. april 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 4)

Biernes produkter + årets gang i bi-gården -Sommer

LÆS MERE

29. april 2020

FREDERICIA & OMEGNS B.F.
Skolebigården åbner for alle.

Onsdag d. 29. april 2020, kl. 19.00 og hver onsdag i sommerhalvåret.

LÆS MERE

29. april 2020

FREDERICIA & OMEGNS B.F.
Ekstraordinær generalforsamling

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling. Begrundelsen er at de vedtægtsændringer, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling i november 2019, skal vedtages endeligt. Generalforsamlingen foregår i forbindelse med første skolebigårdsaften i det nye år.

LÆS MERE

04. maj 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi fjerner droneyngel.

Vi fjerner droneyngel og ser efter mider og sværmceller.

LÆS MERE

05. maj 2020

NORDDJURS BIAVLERFORENING
Skolebigården er åben hver tirsdag.

Skolebigården er åben. 5. maj 2020 kl. 19.00. Skolebigården er nu åben, hver tirsdag kl. 19.00, sommeren igennem.

LÆS MERE

05. maj 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 5)

Det centrale bigårdsregister + forberedelse af egne materialer til der kommer bier.

LÆS MERE

05. maj 2020

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Besøg i skolebigården

Vi ser til bierne. Vores nybegyndere skal i bigården for første gang. Vi vil dele os op i grupper og gennemgår et bistade for at finde dronningen, og se hvor meget yngel der er, og om der skal et magasin mere på.

LÆS MERE

05. maj 2020

GRINDSTED OG OMEGNS B.F.
Vi starter 2020 programmet i Grindsted og Omegns Biavlerforening

Vi samles første aften og går på besøg i skolebigården.

LÆS MERE

05. maj 2020

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Skolebigården

Udvidelse af bifamilierne, samt brug af dronetavler.

LÆS MERE

11. maj 2020

RIBE & OMEGNS B.F.
Standerhejsning

Vi starter sæsonen i skolebigården med standerhejsning, hygge og bisnak. Der er salg af brugt biavlsmateriel, så kom med dit brugte biavlsudstyr, bøger og andet, som du vil sælge. Der er også lækre pølser på grillen.

LÆS MERE

11. maj 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Kontrol af biernes sundhedstilstand

Biernes sundhedstilstand. Ved sygdoms inspektør Poul Vestergaard. Samme aften om-larves der dronninger.

LÆS MERE

12. maj 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 6)

Besøg hos materiale forhandler kl.19.00

LÆS MERE

13. maj 2020

FREDERICIA & OMEGNS B.F.
Begynderkursus

Begynderkursus i biavl. Nyt kursus med vægt på en blanding af teori og praktisk biavl.

LÆS MERE

19. maj 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 7)

Honningbehandling + Årets gang i bi-gården - Efterår

LÆS MERE

19. maj 2020

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Besøg i skolebigården

. Vi ser igen til bierne. Hvordan har de udviklet sig siden sidst. Har der været træk, skal der udvides med endnu et magasin. Husk at bestille dronninger hos Mogens Nielsen

LÆS MERE

19. maj 2020

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Skolebigården

Ser til bierne. Er der gang i dem? Trækkilder?

LÆS MERE

20. maj 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Biernes dag.

FN har valgt dagen til Biernes dag. Der vil være forskellige arrangementer denne aften på museet. Entreen koster kr. 35.00

LÆS MERE

20. maj 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus

(FN) Biernes dag Frilandsmuseet i Herning. (entré 35 kr.)

LÆS MERE

25. maj 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi ser til bierne

Vi ser til bierne og fjerner måske dronetavlerne

LÆS MERE

26. maj 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 8)

Vi besøger en privat biavler Svend Erik Eriksen, hvor vi får os en snak om biavl, og også noget om dronningeavl mm.

LÆS MERE

02. juni 2020

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Besøg i skolebigården

Vi fylder de første hold parrekassetter. De bedste muligheder for en god parring, er i juni måned. Vi gennemgår proceduren i, hvordan vi forbereder os til at modtage en parret dronning om 3 uger. Vi ser om det er ved tiden der skal slynges. Vi laver en ny familie ved at tilsætte en celle eller dronning

LÆS MERE

02. juni 2020

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Skolebigården

Opfølgning. skal bierne have mere plads? Nye familier? Er dronetavlen brugt?

LÆS MERE

08. juni 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Loppe og bytte marked

Efter at vi har set til bierne afholder vi loppe og byttemarked med biavls-udstyr mm.

LÆS MERE

08. juni 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 9)

Skole-bigården er åben for nybegynderholdet fra kl. 18.00 til 21.00 hver mandag i sommeren. Vi afholder loppe / byttemarked og auktion denne aften.

LÆS MERE

15. juni 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Der slynges honning.

Forårs-honning fratages og slynges. Kom og vær med til årets første slyngning.

LÆS MERE

15. juni 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 10)

De første af nybegynderholdet kan måske modtage deres nye bifamilie

LÆS MERE

16. juni 2020

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Skolebigården

Har bierne samlet noget? Skal der slynges?

LÆS MERE

20. juni 2020

DANMARKS BIAVLERFORENING
Honning og jordbærdag

Honning og jordbærdag 2020

LÆS MERE

22. juni 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Grillaften

Vi starter grillen og får både grillet kød og pølser. Der vil være et stort salatbord mm. Medbring selv service og drikkevarer. Betaling 100 kr. pr. person, børn under 12 år gratis adgang. Tilmelding nødvendigt senest onsdag den 17. juni

LÆS MERE

23. juni 2020

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Besøg i skolebigården, afhentning af parringskassetter

Hente dronninger. Vi ser med spænding resultatet af parringer. Forhåbentlig er alle dronninger blevet parret. Vi ser til evnt. aflægger i skolebigården. Under kaffen vil vi forvisse os om, at alle har gjort klar til at modtage dronningen.

LÆS MERE

29. juni 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi ser om til bierne.

Vi ser om småfamilierne udvikler sig.

LÆS MERE

30. juni 2020

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Skolebigården

Vi siger GOD SOMMER med grillen tændt

LÆS MERE

02. juli 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi deltager på Landsskuet i Herning

Vi fortæller de besøgende om biavl mm. Salg af foreningens honning.

LÆS MERE

06. juli 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bigårdsbesøg

Vi ser til bierne og nyder naturen der. Nærmere følger pr. mail.

LÆS MERE

13. juli 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi ser til bierne.

Vi ser til bierne.

LÆS MERE

27. juli 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi fratager honning og slynger.

Vi slynger sommerhonningen fra vore bier i skolebigården. Kom og vær med til at skrælle og slynge.

LÆS MERE

03. august 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bierne sættes på lyng.

Når bierne er kommet hjem ved mørkets frembrud køres der nogle stader på lyng.

LÆS MERE

11. august 2020

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Grill og hyggeaften

Grill- og hyggeaften. for hele familien

LÆS MERE

17. august 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi kører en tur på heden.

Vi ser til bierne der har stået på lyng i 2 uger. Vi får os en snak om lynghonning mm.

LÆS MERE

24. august 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varoa behandling

Vi varoa behandler bierne i Skolebigården med myresyre.

LÆS MERE

07. september 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bierne fodres.

Bierne fodres med flydende foder.

LÆS MERE

06. oktober 2020

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Generalforsamling Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Honningbedømmelse: Medbring din bedste honning (uden etiket). Nyt Nyt. Bestyrelsen vil fremover selv bedømme honningen. vinderen vil så blive offentliggjort til vores årsafslutning, eller ved henvendelse efter årsafslutningen.

LÆS MERE

26. oktober 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling og bagefter er foreningen vært med smørrebrød og kaffe. Gerne tilmelding for rigtig indkøb af maden.

LÆS MERE

30. oktober 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
!50 års jubilæum.

Herning og Omegns Biavlerforening har 150 års jubilæum. Det skal fejres med en lille fest og nærmere følger pr. mail.

LÆS MERE

09. november 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Honningbedømmelse

Honningbedømmelse. Indlevering af prøver fra Kl. 18.30. 20 kr. pr. prøve - max. 2 pr. medlem.

LÆS MERE

17. november 2020

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Årsafslutning/ Julehygge

Julehygge/årsafslutning Julehygge er for hele familien. Bestyrelsen laver et arrangement til aftenen. Se indbydelse når den udsendes først i november. Der vil være en eller anden form for underholdning. Øl, vand og vin til rimelige priser.

LÆS MERE

05. december 2020

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Oxalsyreudlevering og demonstration i skolebigården

Oxalsyredemonstration kl. 10.00-12.00. Som noget nyt vil der være kaffe og rundstykke når du henter din oxalsyre Vi blander en passende mængde oxalsyre. Vi viser nede i skolebigården, hvordan man behandler med oxalsyre. Der bliver mulighed for (uden beregning) at få oxalsyre med hjem til behandling af dine egne bier. Medbring en dertil egnet flaske eller et glas

LÆS MERE

07. december 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Årsafslutning

Årsafslutning med gløgg og æbleskiver samt underholdning. Husk pakke til pakkespil til en pris af max. kr. 25.00 Bindende tilmelding pr. mail til formanden.

LÆS MERE

12. december 2020

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varoa behandling.

Vi varoa behandler bierne i Skolebigården med Oxalsyre. Oxalsyre-blanding kan købes til privat brug.

LÆS MERE

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept.