TIDSSKRIFT FOR BIAVL

Som medlem af Danmarks Biavlerforening modtager du hver måned medlemsbladet Tidsskrift for Biavl. Bladet holder dig orienteret om, hvad der foregår indenfor biavlen såvel i Danmark som i udlandet. Derudover udkommer bladet jævnligt med ekstra temanumre om aktuelle emner. Vil du læse biavlerblade fra andre lande, er dette sikret gennem et samarbejde med de øvrige nordiske lande, så kan du til favorabel pris abonnere på andre nordiske biavlstidsskrifter.

Som medlem er du altid orienteret gennem foreningens medier:

  • Det månedlige medlemsblad Tidsskrift for Biavl
  • Jævnlige udgivelser af temahæfter
  • Mulighed for at abonnere på andre nordiske biavlstidsskrifter