FORSIKRINGER

Som medlem af Danmarks Biavlerforening er du dækket af en erhvervsansvarsforsikring og en produktansvarsforsikring, som Danmarks Biavlerforening har tegnet kollektivt for alle medlemmer. Dermed sparer du selv udgiften til disse forsikringer.

Som medlem er du automatisk dækket af følgende forsikringer:

  • Erhvervsansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, som biavler eller lokalforening kan pådrage dig overfor tredjemand for skader forvoldt i forbindelse med biavlen eller aktiviteter relateret
    til biavl.
  • Produktansvarsforsikring omfatter det ansvar, du som biavler har i forbindelse med fremstilling samt
    handel med biernes produkter. Det er en betingelse at produktet er forsynet med Danmarks Biavlerforenings
    etiket, samt at krav fra offentlige myndigheder er overholdt.
  • Derudover er alle lokalforeninger under Danmarks Biavlerforening dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.