DEN POLITISKE INDSATS

Som medlem af Danmarks Biavlerforening støtter du arbejdet for, at fastholde og skabe de bedst mulige vilkår for bierne og biavlen. I det politiske arbejde er der særligt fokus på kommunerne, Folketinget og EU.
I kommunerne sker interessevaretagelsen primært ved at understøtte lokalforeningerne i eventuelle indsatser. I forhold til Folketinget holdes aktiv kontakt til relevante ministre og ordførere, ligesom der indsendes høringssvar til relevante høringer. EU-systemet påvirkes primært gennem repræsentation i EU’s landbrugsråd COPA COGECA.

Som medlem af Danmarks Biavlerforening varetager vi dine erhvervspolitiske interesser på følgende måde:

  • Understøtter lokalforeningernes politiske arbejde i landets kommuner
  • Er opmærksom og påvirker ændring af relevante love og bekendtgørelser
  • Sikrer løbende kontakt til Folketingets ordførere og ministre
  • Repræsenterer biavlen i relevante råd og nævn, herunder Binævnet og Dialogforum for Pesticider
  • En del af Landbrug & Fødevarer
  • Repræsenteret i EU’s landbrugsråd COPA COGECA