DEN NYE BIAVLER

Den nye biavler er skrevet til de mange, der i disse år melder sig til kurserne i de lokale biavlerforeninger overalt i landet. Bogen er skrevet på grundlag af en undervisningsplan, der er brugt i Horsens Biavlerforening og udviklet i løbet af de seneste år.

Bogen er inddelt i 8 kapitler samt en oversigt (kap. 9 Årets gang). Den er en introduktion til biavl, der gør det muligt for nye biavlere at komme i gang på en forsvarlig måde. Udgangspunktet er, at begyndernes viden om biavl er lille. Derfor begynder bogen med det mest elementære. Iagttagelser i bigården er spredt ud over flere kapitler og udfolder sig gradvist.

den-nye-biavler

 

Den nye biavler er skrevet af Eigil Holm.

Bogen koster 199,- kr. og kan købes i bishoppen

 

Her kan du se de 25 videoer, der henvises til fra bogen:
Dronningen vandrer

Trafik ved flyvebrædtet

Opstablingsstade åbnes

Trugstade

Trådstrammer og ilodning

Stadekniv og vildbyg

Røgpuster

Bier drikker

Bigård, opstabling

Honningtavler

Pollentavle

Drone- og dronningeceller

Sort tavle

Stik

Sværmfangst

Bestøvning


Dronningegitter og bitømmerVentilatorbier blæser lys ud

Honninghøst

Skrælning og slyngning

Røring og aftapning

Dronningeavl

Kielerstade

Ny dronning tilsættes

Varroabekæmpelse