NORDDJURS BIAVLERFORENING

8586 Ørum Djurs

Norddjurs Biavlerforening dækker den nordlige del af Djursland og vores arrangementer er i sommerhalvåret, koncentreret omkring skolebigården. Skolebigården er beliggende på Skærvad Hovedgårds jorder. Skolebigården er foreningens største aktiv og den bruges ugentlig, dels som samlingssted for foreningens aktive medlemmer, men også som stedet, hvor de nye biavlere får undervisning i praktisk biavl. Skolebigården er åben for alle biavlsinteresserede, men der skiltes ikke med, hvor den ligger. Hvis nogen vil besøge os, må man ringe til foreningens formand eller til foreningens skolebigårds koordinator. I vinterhalvåret holder vi til i lånte lokaler, på Ørum Skole. Her afholdes begynderkursus i slutningen af foråret og desuden virker skolen som stedet, hvor der afholdes arrangementer, som generalforsamling og foredrag. Vi er en forholdsvis lille forening med 30-40 medlemmer. Dette antal har vi kunnet holde i mange år, men det er vores helt klare mål, at antallet af medlemmer meget gerne må stige. Norddjurs Biavlerforening (tidligere) Biavlerforeningen for Grenaa og Omegn blev stiftet i 1979, efter at der i nogle år ikke havde været en forening i lokalområdet, med tilknytning til Danmarks Biavlerforening.

Formand: Claus Danielsen
Telefon: 23 35 52 98
Email: clausdanielsen@ofir.dk
Web: www.bfgo.dk

 

Kontakt os

11 + 4 =