STRATEGI OG VÆRDIER

Strategi 2020-2025

Strategien fastsætter retning for Danmarks Biavlerforening frem til 2025. Strategien er en såkaldt emergent strategi, hvor indhold kan justeres på baggrund af den aktuelle situation.

Hvert år udarbejder bestyrelsen årsplan, indeholdende de aktiviteter foreningen vil gennemføre for at understøtte strategien. På den måde udvikler foreningen sig skridt for skridt i henhold til strategien. Vi håber at rigtig mange vil følge os på denne spændende rejse.

 

Missionen

Missionen fortæller, hvorfor Danmarks Biavlerforening er sat i verden. Vores mission er ikke en hemmelig mission, men en mission, som vi alle kender. Det er nemlig foreningens formålsparagraf:

”Danmarks Biavlerforenings formål er at skabe et levende og givende fællesskab for biavlerne. Vi arbejder for biavlens vilkår, biernes livsbetingelser og for at udbrede kendskabet til biernes produkter.”

 

Visionen

Visionen er det, vi stiler efter. Det er fremtidsscenariet, som vi gerne vil nå frem til:

”Danmarks Biavlerforening vil være et værdiskabende fællesskab, der rummer biernes og biavlens mangfoldighed. Foreningen skal sætte dagsordenen og leverer viden og oplysning både til medlemmerne og samfundet.”

 

Download og læs hele foreningens strategi.

 

 

Værdier

“Biavl med ansvar og omhu” er overskriften for Danmarks Biavlerforenings værdisæt, som beskriver hvordan vi arbejder, samarbejder og hvordan vi ønsker at blive opfattet i omverdenen.

Download og læs foreningens værdisæt.


< TILBAGE