BIER I SKOLEN

Bier er nogle spændende små dyr. Og de er meget vigtige, for de bestøver mange blomster både i naturen og på markerne. Fordi de bestøver blomsterne, kan både vi og mange af dyrene i naturen få mad. Og så får vi naturligvis også honning fra bierne.

Bier og biavl er for alle. Drenge og piger. Unge og gamle.


LÆS OM BIERNE

Her kan du læse meget mere om bier, honning og biavl, bl.a.:

  • Hvad er en bi?
  • Hvor bor bierne?
  • Hvordan snakker bierne sammen?
  • Hvordan laver bierne honning?
  • Og meget mere…
LÆS MERE

FAKTAARK

Her kan du bl.a. downloade faktaark om følgende emner:

  • Bierne og blomsterne
  • Bifamilien
  • Årets gang hos bierne
  • Biernes dans
  • Biavlerens udstyr
LÆS MERE

UNDERVISNINGSMATERIALE – BIERNES SPÆNDENDE VERDEN

Nyt spændende undervisningsmateriale til skolernes 2. – 4. klassetrin. Materialet er udarbejdet af Lidl og Danmarks Biavlerforening og skal gøre eleverne klogere på biers livsbetingelser og deres store betydning for bestøvning af afgrøder.

 

LÆS MERE

TEMAHÆFTER

Her kan du finde en række af de temahæfter, der er udgivet gennem tiden, og som kan bruges i undervisningen.

LÆS MERE

REGISTRERING AF BESTØVENDE INSEKTER

Materiale til registrering (monitering) af bestøvende insekter i skoler. Registreringen kan foretages i forskellige biotoper. Formålet er at samle resultater fra flere år og/eller forskellige områder, så man kan måle effekten af forskellige tiltag for de bestøvende insekter eller forskellen på biotoper.

 

LÆS MERE

BIVENLIG SKOLE

Få gode råd til, hvordan skolens grønne arealer kan gøres bivenlig til gavn for bier, sommerfugle og fugle.

 

LÆS MERE

OPSKRIFTER – ISÆR FOR BØRN

Disse opskrifter er primært rettet mod børn, da de er lækre og nemme at lave og for de flestes vedkommende kan laves uden brug af komfur. Det står angivet, hvis det er nødvendigt med en voksens hjælp.

LÆS MERE

VEJLEDNING TIL LÆRERE

LÆS MERE

ANDET MATERIALE OM BIER

Links, bøger og andet godt om bier.

LÆS MERE