ANNONCER

Danmarks Biavlerforening har i de seneste år oplevet en meget stor interesse for biavl. Således tæller medlemsskaren i dag 6500 personer og flere er på vej.

Medlemmerne er fordelt over hele landet, og selv om en stor del er bosiddende på landet, ser vi i disse år en medlemsfremgang i byerne. Ligeledes udlignes forskellen på antallet af mænd og kvinder, idet der bliver flere og flere kvindelige medlemmer.

Lige så forskellige medlemmerne er som personer, lige så forskellige er de når drejer sig om omfanget af biavlen. Det spænder lige fra fritidsbiavleren med en enkelt bifamilie i baghaven og til erhvervsbiavleren med flere hundrede bifamilier.

Medlemmerne er kendetegnede ved at en bred interesse for natur. Men også ønsket om at producere kvalitetsfødevarer og tanken om selvforsyning står højt på listen over bevæggrunde hos et meget stort antal biavlere.

Nedenfor kan du downloade en folder om mulighederne for at annoncere i Danmarks Biavlerforenings medier.

 

 

Deadlines og omdeling af Tidsskrift for Biavl 2023:

Tidsskrift for Biavl nr. Deadline Omdeles med PostNord
1 16. – 20. januar
2 Tirsdag den 24. januar 13. – 17. februar
3 Torsdag den 23. februar 13. – 17. marts
4 Torsdag den 23. marts 17. – 21. april
5 Onsdag den 26. april 15. – 20. maj
6 Fredag den 26. maj 15. – 19. juni
7 Torsdag den 22. juni 17. – 21. juli
8 Torsdag den 27. juli 14. – 18. august
9 Tirsdag den 29. august 18. – 23. september
10 Tirsdag den 26. september 16. – 20. oktober
11 Onsdag den 25. oktober 13.  – 17. november
12 Torsdag den 23. november 11. – 15. december

 


< TILBAGE