ANNONCER

Danmarks Biavlerforening har i de seneste år oplevet en meget stor interesse for biavl. Således tæller medlemsskaren idag knap 6500 personer og flere er på vej.

Medlemmerne er fordelt over hele landet, og selv om en stor del er bosiddende på landet, ser vi i disse år en medlemsfremgang i byerne. Ligeledes udlignes forskellen på antallet af mænd og kvinder, idet der bliver flere og flere kvindelige medlemmer.

Lige så forskellige medlemmerne er som personer, lige så forskellige er de når drejer sig om omfanget af biavlen. Det spænder lige fra fritidsbiavleren med en enkelt bifamilie i baghaven og til erhvervsbiavleren med flere hundrede bifamilier.

Medlemmerne er kendetegnede ved at en bred interesse for natur. Men også ønsket om at producere kvalitetsfødevarer og tanken om selvforsyning står højt på listen over bevæggrunde hos et meget stort antal biavlere.

Nedenfor kan du downloade en folder om mulighederne for at annoncere i Danmarks Biavlerforenings medier.

Deadlines og omdeling af Tidsskrift for Biavl 2022:

Tidsskrift for Biavl nr. Deadline Omdeles med PostNord
1 Onsdag den 29. december 2021 17. – 21. januar
2 Fredag den 28. januar 14. – 18. februar
3 Fredag den 25. februar 14. – 18. marts
4 Fredag den 25. marts 21. – 26. april
5 Onsdag den 27. april 17. – 21. maj
6 Onsdag den 25. maj 15. – 21. juni
7 Onsdag den 22. juni 15. – 22. juli
8 Onsdag den 27. juli 15. – 19. august
9 Tirsdag den 30. august 19. – 23. september
10 Onsdag den 28. september 17. – 21. oktober
11 Onsdag den 26. oktober 14.  – 18. november
12 Torsdag den 24. november 12. – 16. december

 


< TILBAGE