ANNONCER

Danmarks Biavlerforening har i de seneste år oplevet en meget stor interesse for biavl. Således tæller medlemsskaren i dag 6500 personer og flere er på vej.

Medlemmerne er fordelt over hele landet, og selv om en stor del er bosiddende på landet, ser vi i disse år en medlemsfremgang i byerne. Ligeledes udlignes forskellen på antallet af mænd og kvinder, idet der bliver flere og flere kvindelige medlemmer.

Lige så forskellige medlemmerne er som personer, lige så forskellige er de når drejer sig om omfanget af biavlen. Det spænder lige fra fritidsbiavleren med en enkelt bifamilie i baghaven og til erhvervsbiavleren med flere hundrede bifamilier.

Medlemmerne er kendetegnede ved at en bred interesse for natur. Men også ønsket om at producere kvalitetsfødevarer og tanken om selvforsyning står højt på listen over bevæggrunde hos et meget stort antal biavlere.

Nedenfor kan du downloade en folder om mulighederne for at annoncere i Danmarks Biavlerforenings medier.

 

 

Deadlines og omdeling af Tidsskrift for Biavl 2024:

Tidsskrift for Biavl nr. Deadline Omdeles
1 Torsdag den 21. december 2023 15. – 20. januar
2 Onsdag den 24. januar 12. – 17. februar
3 Fredag den 23. februar 11. – 16. marts
4 Fredag den 22. marts 15. – 20. april
5 Onsdag den 24. april 13. – 18. maj
6 Torsdag den 23. maj 10. – 15. juni
7 Fredag den 21. juni 15. – 20. juli
8 Fredag den 26. juli 12. – 17. august
9 Onsdag den 28. august 16. – 21. september
10 Onsdag den 25. september 14. – 19. oktober
11 Torsdag den 24. oktober 11.  – 16. november
12 Fredag den 22. november 9. – 14. december

 


< TILBAGE