ANNONCER

Danmarks Biavlerforening har i de seneste år oplevet en meget stor interesse for biavl. Således tæller medlemsskaren idag 6300 personer og flere er på vej.

Medlemmerne er fordelt over hele landet, og selv om en stor del er bosiddende på landet, ser vi i disse år en medlemsfremgang i byerne. Ligeledes udlignes forskellen på antallet af mænd og kvinder, idet der bliver flere og flere kvindelige medlemmer.

Lige så forskellige medlemmerne er som personer, lige så forskellige er de når drejer sig om omfanget af biavlen. Det spænder lige fra fritidsbiavleren med en enkelt bifamilie i baghaven og til erhvervsbiavleren med flere hundrede bifamilier.

Medlemmerne er kendetegnede ved at en bred interesse for natur. Men også ønsket om at producere kvalitetsfødevarer og tanken om selvforsyning står højt på listen over bevæggrunde hos et meget stort antal biavlere.

Nedenfor kan du downloade en folder om mulighederne for at annoncere i Danmarks Biavlerforenings medier.

Deadlines og omdeling af Tidsskrift for Biavl 2021:

Tidsskrift for Biavl nr. Deadline Omdeles med PostNord
1 Mandag den 28. december 2020 17. – 22. januar
2 Tirsdag den 26. januar 15. – 20. februar
3 Onsdag den 24. februar 15. – 19. marts
4 Onsdag den 24. marts 19. – 22. april
5 Tirsdag den 27. april 19. – 25. maj
6 Onsdag den 26. maj 17. – 22. juni
7 Onsdag den 23. juni 19. – 23. juli
8 Onsdag den 28. juli 16. – 20. august
9 Torsdag den 26. august 15. – 21. september
10 Tirsdag den 28. september 18. – 22. oktober
11 Tirsdag den 26. oktober 15.  – 19. november
12 Onsdag den 24. november 13. – 17. december

 


< TILBAGE