ANNONCER

Danmarks Biavlerforening har i de seneste år oplevet en meget stor interesse for biavl. Således tæller medlemsskaren idag 6000 personer og flere er på vej.

Medlemmerne er fordelt over hele landet, og selv om en stor del er bosiddende på landet, ser vi i disse år en medlemsfremgang i byerne. Ligeledes udlignes forskellen på antallet af mænd og kvinder, idet der bliver flere og flere kvindelige medlemmer.

Lige så forskellige medlemmerne er som personer, lige så forskellige er de når drejer sig om omfanget af biavlen. Det spænder lige fra fritidsbiavleren med en enkelt bifamilie i baghaven og til erhvervsbiavleren med flere hundrede bifamilier.

Medlemmerne er kendetegnede ved at en bred interesse for natur. Men også ønsket om at producere kvalitetsfødevarer og tanken om selvforsyning står højt på listen over bevæggrunde hos et meget stort antal biavlere.

I folderen kan du læse mere om mulighederne for at annoncere i Danmarks Biavlerforenings medier.


< TILBAGE


Cookie Box Indstillinger