PRESSEMEDDELELSER


Biernes Dag er bestøvningens dag

FN har udråbt den 20. maj som international bi-dag for at rette fokus på biernes trange kår og betydningen heraf for bestøvningen af en lang række fødevarer. Også i Danmark kan vi øge indsatsen for at bevare biernes levesteder og i højere grad fokusere på værdien af bestøvningen.

LÆS MERE

Lad mælkebøtterne blomstre og nyd det summende liv i haven

Det kan være en god ide at være lidt doven, når det kommer til bekæmpelse af mælkebøtter. Blomsten er nemlig en rig fødekilde for bier og andre bestøvere. Derfor opfodrer Danmarks Biavlerforeningen til at vente med at fjerne de solgule blomster, så bierne kan drage nytte af mælkebøtterne i en tid, hvor fødekilderne er knappe. Det er netop i foråret at mange arter af bier er aktive og skal fodre deres yngel.

LÆS MERE

EU´s redningsplan for naturen i landbrugslandet er annulleret

Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening – BirdLife Danmark og Danmarks Biavlerforening kræver handling, efter Europa-Parlamentet i går stemte for en straksafvikling af de 4 % udyrkede arealer, der ellers skulle have skabt hårdt tiltrængte åndehuller for de vilde dyr i det danske landbrugsland.

LÆS MERE

Nu kommer bierne på skoleskemaet

I dag åbner undervisningsplatformen Biernes Verden, hvor børn og unge i folkeskolens 5.-9. klasser kan udforske biernes fascinerende verden. Eleverne skal lære om Danmarks knap 300 bi-arter og deres vigtighed for biodiversitet og for vores fødevarer. Samtidig er det målet at lokke flere unge til at tage på opdagelse i naturen.

LÆS MERE

Nu bliver det nemmere at vælge dansk honning

Danmarks Biavlerforening har i flere år arbejdet for, at der på EU-niveau indføres klarere regler for oprindelsesmærkning af udenlandsk honning, så forbrugerne ikke vildledes. I dag har Europa-Parlamentet vedtaget et nyt honningdirektiv, som netop skal sikre forbrugerne mod vildledning.

LÆS MERE

Når en krone sparet ikke er en krone tjent

Udenlandsk honning er billigere end dansk, men den skaber ikke bestøvning af afgrøder i Danmark. Netop for at rette fokus på biernes betydning for bestøvningen, har FN udråbt lørdag den 20. maj til Biernes Dag.

LÆS MERE

Kom tæt på bierne

Biernes verden er fascinerende. Samtidig er biernes arbejde med bestøvning af afgrøder og vilde planter vigtig for både fødevareproduktion og biodiversitet.

LÆS MERE

Ny formand for biavlerne: Hr. og fru Danmark skal kende til biavlernes vigtige arbejde

Torben Strømgaard Hansen er i dag blevet valgt til ny formand for Danmarks Biavlerforening. Den ny formand vil kæmpe for, at danskerne bliver langt mere bevidste om biavlens betydning for bestøvningen af landbrugets afgrøder og naturen.

 

LÆS MERE

PRESSEMEDDELELSE: Gratis undervisningsmateriale til folkeskoleelever

Dagligvarekæden Lidl og interesseorganisationen Danmarks Biavlerforening har de seneste år udviklet undervisningsmateriale, som har til formål at gøre landets skoleelever klogere på biers livsbetingelser og betydning for biodiversiteten. Sidste år var materialet så populært, at de blev revet væk på bare få timer, så nu gentager de succesen med nye undervisningskits målrettet 2.-4. klassetrin, som kan bestilles gratis af landets folkeskoler fra den 17. april.

LÆS MERE

PRESSEMEDDELELSE: Forfalsket honning fra ikke-EU-lande kan ramme forbrugerne dobbelt

EU’s koordinerede indsats mod honningforfalskning bekræfter, at en betydelig del af honning importeret fra ikke-EU-lande formentlig er forfalsket.

LÆS MERE

PRESSEMEDDELELSE: Honninghjerte – navnet forpligter

Honninghjerter hører julen til. Men de traditionelle hjerteformede kager må kun kaldes honninghjerter, hvis de reelt er lavet med honning.

LÆS MERE

PRESSEMEDDELELSE: Danmarksmester: Jørn er en ørn til honning

Jørn A. Tønder fra Haderslev er netop blevet kåret som Danmarks bedste til at lave honning. Hans pressede honning er helt igennem enestående blandt andet på grund af dens smukke fremtoning og forunderlige smagsnuancer.

LÆS MERE

PRESSEMEDDELELSE: Oversete bier kan skabe en mere bæredygtig landbrugsproduktion

Biernes bestøvning sikrer på bæredygtig vis højere udbytte og bedre kvalitet. Selvom FN har udråbt den 20. maj som FN´s internationale bi-dag er noget af potentialet i biernes bestøvning stadig overset.

LÆS MERE

PRESSEMEDDELELSE: Gør hver dag til Biernes Dag

Bierne er under pres verden over. Også i Danmark står det skidt til med biernes levevilkår, og det er dårligt nyt for de vilde planter og de dyrkede afgrøder, som er afhængige af biernes bestøvning. For at rette fokus på biernes situation og betydning, har FN udråbt den 20. maj som international Biernes Dag.

LÆS MERE

PRESSEMEDDELELSE: Biavlere viser vejen

Biavlerne i Langelands Biavlerforening går forrest, når det drejer sig om at skabe bedre levevilkår for Danmarks bier. Det bliver markeret den 20. maj på Biernes Dag med indvielsen af Biernes Have, som er et eldorado for de trængte bier og andre bestøvende insekter.

LÆS MERE

PRESSEMEDDELELSE: Honning er bare et biprodukt

Biernes vigtigste opgave er at bestøve blomster, og honningen er blot en ekstra gevinst. Det er noget af det, som man kan lære meget mere om på forårets begynderkurser i biavl.

LÆS MERE

PRESSEMEDDELELSE: Biavlerne hilser ny sprøjtemiddelstrategi velkommen

Danmarks Biavlerforening noterer med tilfredshed, at den nye pesticidaftale indeholder positive tiltag, som vil gøre det mere sikkert for bierne at bestøve afgrøder.

LÆS MERE

PRESSEMEDDELELSE: Nu skal folkeskoleelever blive klogere på biers betydning

Nyt undervisningsmateriale fra Danmarks Biavlerforening og Lidl skal gøre landets folkeskoleelever klogere på biers livsbetingelser og deres store betydning for bestøvning af afgrøder. Undervisningsmaterialet, som både indeholder læringsmateriale og poser med frø til udsåning, er målrettet 2.-4. klassetrin og kan bestilles gratis af skoler.

LÆS MERE

PRESSEMEDDELELSE: Danmarks bedste honning

Ejnar Nielsen er netop blevet kåret som Danmarks bedste til at lave honning. Enestående, fantastisk og helt unik er nogle af de tillægsord dommerne brugte, da de bedømte Ejnar Nielsens lynghonning.

LÆS MERE

Pressemeddelelse: Lad hækken blomstre – vent med at klippe

Ligusterhækken og andre blomstrende hække har fået en ekstra opgave, nemlig at være fødekilde for trængte bier. Men det kræver, at du lader hæksaksen ligge.

LÆS MERE

Pressemeddelelse: Bisværme – et af naturens vidundere

Netop nu kan man opleve at få uventet besøg af flere tusinde bier. Det er en bisværm, og det er et fascinerende syn og et ægte tegn på godt vejr. Biavlere er klar til at hjælpe, hvis du får besøg af en bisværm.

LÆS MERE

Pressemeddelelse: Bierne kan hjælpe i klimaindsatsen

Ved at sørge for tilstrækkeligt med bier til bestøvningen af en række afgrøder, er det muligt at øge udbyttet uden at belaste klimaet tilsvarende. For at rette fokus på biernes store betydning for den globale fødevareproduktion, har FN udråbt den 20. maj som Biernes Dag.

LÆS MERE

Pressemeddelelse: Bivenlig Biernes Dag

Torsdag den 20. maj er det Biernes Dag. Danmarks Biavlerforening markerer dagen ved at udgive hæftet ”Bivenlig – inspiration og viden”, som giver inspiration til, hvordan vi alle kan hjælpe bierne. Og det er ikke meget der skal til for at hjælpe, så det er bare om at komme i gang.

LÆS MERE

Pressemeddelelse: Udspil til fremtidens landbrug kræver mere fokus på miljø

Indsatsen for naturen i landbrugslandet er prioriteret meget lavt i regeringens landbrugsudspil. Det er svært at se hvordan regeringen vil nå målene i EU’s biodiversitetsstrategi, samt gøre en indsats for de arter der er knyttet til landbrugslandet.

LÆS MERE

Pressemeddelelse: Registrering af bier skal sikre forebyggelse og bekæmpelse af sygdomsudbrud

I dag træder EU´s nye dyresundhedslov i kraft. Det betyder blandt andet, at alle medlemslande skal sikre, at deres biavl er registreret i et offentligt system.

LÆS MERE

Pressemeddelelse: Kvinder er da biavlere

For ti år siden var hver sjette biavler en kvinde. Andelen er siden steget stødt, og i dag er hver tredje ny biavler en kvinde. Det er særligt tanken om selvforsyning og det helt unikke indblik i biernes verden, som får kvinderne til at trække i bidragten.

LÆS MERE

Pressemeddelelse: Nyt fund af yderst sjælden bi

I de seneste 50 år er dråbehvepsebien kun blevet set to gange. Nu er der gjort endnu et fund af den yderst sjældne bi. Fundet er gjort i forbindelse med et netop afsluttet projekt, som Danmarks Biavlerforening har gennemført på Sorø Golfklubs baner.

LÆS MERE

Pressemeddelelse: Er dine honninghjerter lavet på dansk honning?

Danmarks Biavlerforening lancerer ny mærkning, så det tydeligt fremgår, om fødevarer indeholder dansk honning.

LÆS MERE

Pressemeddelelse: Danmarksmester i honning

Sten Holmgaard Sørensen, København, er netop blevet kåret som danmarksmester i honning. Danmarks bedste honning er en flydende honning, som bierne har indsamlet i parcelhushaver i Hvidovre.

LÆS MERE

Pressemeddelelse: Flere biavleres bier har bestøvet for sidste gang

Flere af landets største biavlere drejer nøglen om efter denne sæson. Forbrugerne undlader at købe dansk honning og da bierne i forvejen har det svært i vores miljø, vil det betyde, at vi kommer til at mangle bestøvning det kommende forår.

LÆS MERE

Pressemeddelelse: Lad hækken blomstre og bliv biernes ven

I den kommende tid har du som haveejer mulighed for at få tusindvis af nye venner. Det eneste du skal gøre, er at lade hækkeklipperen ligge lidt endnu, så bliver du og din have nemlig mere bivenlig.

LÆS MERE

Pressemeddelelse: Bien og blomsten – trods corona

Den gradvise genåbning af Danmark er gået biavlen forbi – naturen står nemlig ikke stille på grund af corona. Og netop nu har de danske biavlere travlt med at sørge for, at deres bifamilier sikrer bestøvningen af en række afgrøder.

LÆS MERE

Pressemeddelelse: Besøg en bi

Biernes verden er fascinerende, og deres arbejde med bestøvning af afgrøder og vilde planter er utrolig vigtig. Det synes FN også, og derfor er den 20. maj udråbt som international bi-dag. Danmarks Biavlerforening opfordrer derfor danskerne til at markere Biernes Dag ved at tage ud og opleve bierne på tæt hold.

LÆS MERE

Pressemeddelelse: Mælkebøtter er guld for bier – vent med at klippe

Mælkebøtte er hadet af mange, men er i virkeligheden guld værd for bierne. Derfor skal man tænke sig om en ekstra gang, inden man klipper eller luger den væk.

LÆS MERE

Pressemeddelelse: Sprøjt med omtanke

Forårets komme kan tydeligt aflæses i naturen og på markerne. Men den spirende vækst betyder også, at det kan være nødvendigt for landmændene at sprøjte mod ukrudt og skadedyr. Og her er det vigtigt at tage hensyn til bierne, som skal bestøve de blomstrende planter på marker og i naturen. Værdien af bestøvningen af afgrøder udgør én milliard kroner årligt i form af højere udbytter til landmændene.

LÆS MERE

Pressemeddelelse: Oplev bierne danse rumba

Netop nu har du mulighed for at få et enestående indblik i en af naturens delikate indretninger, nemlig biernes og blomsternes – og som en biting kan du høste din egen honning. Det sker når Danmarks Biavlerforenings lokalforeninger landet over afholder begynderkurser i biavl.

LÆS MERE

PRESSEMEDDELELSE Rødliste bekræfter: Mangel på blomster og levesteder truer bierne

I den netop offentliggjorte Rødliste 2019 fremgår det, at det står skidt til for mange plante- og dyrearter. Når det drejer sig om bier, så er 44 procent af de vurderede arter rødlistede.

LÆS MERE

PRESSEMEDDELELSE: Dansk honning til tops i ny stor test

En ny test af 14 honninger viser omfattende problemer med udenlandsk honning. Dansk honning fremhæves atter som et produkt af høj kvalitet.

LÆS MERE

PRESSEMEDDELELSE: Bien og blomsten får en plan

Danmarks Biavlerforening hilser den nye bestøverstrategi velkommen. Med strategien skal vi sikre, at der også frem i tiden er bestøvende insekter, der kan varetage bestøvningen af afgrøder og naturens blomstrende planter.

LÆS MERE

PRESSEMEDDELELSE: Slut med at vildlede forbrugere til at købe udenlandsk honning

På baggrund af en henvendelse fra Danmarks Biavlerforening i starten af september vælger fødevareminister Mogens Jensen nu at stramme op for mærkning af udenlandsk honning.

LÆS MERE

Få en smagsprøve på biernes arbejde

Lørdag kan man over hele landet smage frugterne af biernes anstrengelser, nemlig jordbær og honning. Når bierne producerer honning, sikrer de samtidig bestøvningen, så vi får flere og bedre jordbær.

LÆS MERE

Golfbaner giver nye muligheder for bier

Golfbanernes varierede landskab og udsåning af blomster giver nye levesteder for bier. Landets golfbaner bliver mere bivenlige i nyt samarbejde mellem Dansk Golf Union og Danmarks Biavlerforening.

LÆS MERE

Blomstrende ligusterhække giver mætte bier

Lige nu blomstrer ligusterhække over hele landet. Det giver føde til bier og andre insekter, og derfor opfordrer Danmarks Biavlerforening haveejerne til at vente med hækklipningen.

LÆS MERE

Producér mere uden ekstra belastning af klimaet

Ved at sørge for tilstrækkeligt med bier til bestøvningen af en række afgrøder, er det muligt at øge udbyttet uden at belaste klimaet tilsvarende. For at rette fokus på biernes store betydning for den globale fødevareproduktion, har FN udråbt den 20. maj som Biernes Dag.

LÆS MERE

Kom tæt på bierne på Biernes Dag

Biernes verden er fascinerende, og deres arbejde med bestøvning af afgrøder og vilde planter er utrolig vigtig. Det synes FN også, og derfor er den 20. maj udråbt som FN´s internationale bi-dag. Du kan i den forbindelse komme tæt på bierne i dit lokalområde.

LÆS MERE

PRESSEMEDDELELSE: Vis hvor bivenlig du er

Interessen for at hjælpe bierne er stor. Der bliver sået og plantet meget for bierne. Nu kan flere målgrupper registrere sig som bivenlige hos Danmarks Biavlerforening, der også inspirerer til yderligere tiltag.

LÆS MERE

Pressemeddelelse: Biavl er spændende selvforsyning

Tænk, hvis du kunne spise hjemmebagt brød med hjemmelavet marmelade, eller brygge din egen øl, som du kunne nyde til aftensmaden. Og forestil dig så, at du bruger honning til at lave det af – vel at mærke din egen honning. Netop nu har du mulighed for at lære, hvordan du laver honning

LÆS MERE

Pressemeddelelse: Bier klar til at øge udbytte i landbruget uden klimabelastning

En del biavlere rundt i landet har aftale om at sikre bestøvning hos frøavlere, frugtavlere og andre jordbrugere. Et nyt materiale og kurser rundt i landet skal give biavleren mere viden om emnet.

LÆS MERE

Pressemeddelelse: Danmarks første festival for mjød

Nu er der alle muligheder for at smage sig gennem mjødens univers. Lørdag 29. september mødes syv af de bedste professionelle mjødbryggere fra Danmark og Sverige til Danmarks første mjødfestival og præsenterer, deres bud på den gode mjød. I alt vil der være mere end 40 forskellige mjød, som man kan få smagsprøver på.

LÆS MERE

Pressemeddelelse: Ung fynsk biavler placerer sig blandt de bedste unge biavlere i verden

Den 17-årige biavler Mathias Andersen fra den fynske by Ferritslev, kunne sent torsdag aften løfte vindertrofæet, da han sammen med sit hold bestående af unge biavlere fra flere lande, vandt konkurrencen International Meeting of Young Beekeepers (IMYB) 2018.

LÆS MERE

Pressemeddelelse: Årets første honning er klar

Bierne har haft travlt med at bestøve blomster og hente honning – og nu er årets første honning endelig klar til, at du kan smage på den. Dette sker ved 100 arrangementer rundt i landet på lørdag.

LÆS MERE

PRESSEMEDDELELSE: Lad hækkeklipperen blive inde i weekenden

Lige nu blomstrer ligusterhække over hele landet. Det er godt for bierne, og derfor opfordrer Danmarks Biavlerforening haveejerne til at udsætte klipningen.

LÆS MERE

PRESSEMEDDELELSE: Biernes Dag er bestøvningens dag

Hvordan skal et dagligt æble kunne holde doktoren væk, hvis der ikke er æbler at få? Æbler og en lang række andre afgrøder er afhængige af biernes bestøvning, men bierne har det svært, og den 20. maj er derfor udråbt som FN´s internationale bi-dag.

LÆS MERE

Bierne får ny formand

Arne T. Henriksen er ny formand i Danmarks Biavlerforening. Han vil bl.a. arbejde for, at alle danskere bliver bivenlige.

På Danmarks Biavlerforenings generalforsamling lørdag den 14. april blev Arne T. Henriksen valgt til formand, og han skal dermed stå i spidsen for 6000 biavlere.

LÆS MERE

Alle skal gøre en indsats for bierne

 

Foråret banker på, og det er tid til at vise vilje til handling, hvis vi skal sikre en stærk og mangfoldig bestand af bier i Danmark.

LÆS MERE

Danmark har en af de mindste bestande af honningbier i EU

I den senere tid har flere omtalt honningbierne som en trussel for vilde bier i Danmark, idet man i andre lande under særlige omstændigheder har påvist at honningbier har skabt konkurrence til vilde bier. Opgørelserne fra EU giver ikke grundlag for denne påstand, som også afvises i flere nye studier.

LÆS MERE

Dansk honning scorer hattrick

En dansk honning er netop blevet kåret til verdens bedste faste honning ved biavlernes verdenskongres APIMONDIA i Istanbul. Det er tredje gang i streg, at de to fynske biavlere Lars Fischer og Zofuz Knudsen præmieres for deres honning.

LÆS MERE

Danmarks Biavlerforening øger overvågningen i danske bigårde

En høj vinterdødelighed og store tab hos enkelte avlere giver anledning til bekymring, og der iværksættes omfattende overvågningsprogram.

LÆS MERE

Hele verdens biavlere inviteres til København

Når medlemmerne af biavlernes verdensorganisationen, Apimondia, skal tage stilling til, hvor verdenskongressen skal holdes i 2021, vil København være blandt kandidaterne.

LÆS MERE

Biavlere ser med spænding på effekten af nye regler

Danmarks Biavlerforening anser de nye regler for økologisk biavl som et skridt i retning af mere rimelige bestemmelser – men der tages ikke syvmileskridt.

LÆS MERE

Nye regler for økologisk biavl, er et alt for lille skridt i den rigtige retning

Danske biavlere må fortsat leve med ulige vilkår, hvis Miljø- og Fødevareministerens forslag til nye regler for økologisk biavl bliver til virkelighed.

LÆS MERE

Biavlere sværmer om Ringe

Op mod 2000 biavlere og andre naturinteresserede forventes at besøge Ringe i denne weekend. Det sker i forbindelse med Biernes Fest, der er en markering af Danmarks Biavlerforenings 150 års jubilæum.

LÆS MERE

Biavler laver skæg med bier – og af bier

Et kraftigt fuldskæg behøver ikke bestå af strid hårvækst på hagen. Det kan også bestå af nogle tusinde honningbier, der alle som én er i stand til at stikke. Kunsten er selvfølgelig at få dem til at lade være og at få dem til at blive siddende.

LÆS MERE

Øl fra bier

I forbindelse med Danmarks Biavlerforenings 150 års jubilæum, lancerer Midtfyns Bryghus en ny øl. Selvfølgelig er det en honningøl.

LÆS MERE

Luftens helte redder æblehøsten

I disse uger har landets 4 milliarder honningbier travlt. De er nemlig sendt på overarbejde med bestøvningsopgaver.

LÆS MERE

Uakkk! Danmarks Biavlerforening fejres af Anders And

Særudgaven, der udkommer i dag, er blevet til i samarbejde med Danmarks Biavlerforening, der i år har 150 års jubilæum.

LÆS MERE

UDVIDELSE BLOT EN KOSMETISK ÆNDRING

Det er blot en dråbe i havet, når NaturErhvervstyrelsen udvider arealet, hvor økologisk biavl er en mulighed.

LÆS MERE

NU KOMMER SOMMEREN

Lørdag den 20. juni kan du nyde smagen af sommer. Det sker når biavlerne fejrer Honning&Jordbærdag med årets første høst af honning.

LÆS MERE

BRAKMARKERNE BLIVER EN GEVINST FOR BIERNE

Danmarks Biavlerforening glæder sig over, at miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen nu giver landmænd mulighed for at forbedre biernes vilkår med blomstrende planter i brakmarker.

LÆS MERE

BIERNE SKAL UD OVER RANDEN

Randzonerne kan hjælpe bierne. Dette forår er det nemlig tilladt at så bivenlige planter på randzonerne.

LÆS MERE

5000 BIAVLERE HJÆLPER NATUREN

Danmarks Biavlerforening runder netop nu medlem nummer 5000. Selvom antallet af biavlere er det højeste siden 1995, så er det ikke tilstrækkeligt til at sikre bestøvningen af blomster i naturen og på landmændenes marker.

LÆS MERE

400 AF LANDETS STØRSTE ARBEJDSGIVERE MØDES I VEJEN

360 millioner medarbejderes sundhed og effektivitet er på dagsordenen ved biavlskonferencen i den kommende weekend.

LÆS MERE