PRESSEMEDDELELSE: Vis hvor bivenlig du er

Interessen for at hjælpe bierne er stor. Der bliver sået og plantet meget for bierne. Nu kan flere målgrupper registrere sig som bivenlige hos Danmarks Biavlerforening, der også inspirerer til yderligere tiltag.

 

Vilde bier og honningbier er pressede i Danmark og det kan få alvorlige konsekvenser for de vilde planter og de dyrkede afgrøder, som er afhængige af insektbestøvning. Bierne lever nemlig af blomsternes nektar og pollen. Under indsamlingen flytter bierne pollen fra blomsternes støvknapper til deres støvfang, og denne proces kaldes bestøvning. Bestøvningen sikrer at planterne danner frø og frugter.

Blandt de forhold, som truer biernes eksistens er bl.a. et mangelfuldt fødegrundlag gennem hele sæsonen og tab af levesteder. En varieret blomstring gennem hele sæsonen giver bierne en varieret kost på alle tidspunkter af sæsonen, og endelig giver det føde til flere forskellige arter af bier.

Danmarks Biavlerforening har gennem længere tid oprettet bivenlige kommuner. Der kommer stadig flere kommuner til, og det har samtidig skabt en interesse fra en lang række andre, f.eks. virksomheder og haveejere, der gerne vil anerkendes for og inspireres til bivenlige indsatser. Derfor kan flere målgrupper nu ansøge om at blive bivenlig på www.bivenlig.dk.

»Vi ved, at interessen for at så og plante for bierne tager fart, og det er efter vores vurdering et godt udgangspunkt for at blive bivenlig, hvad enten man er haveejer, landmand, virksomhed, skovdyrker eller kommune. Men der er flere ting man kan gøre og det prøver vi at inspirere til,« siger Arne T. Henriksen, formand for Danmarks Biavlerforening.

  

Tre anbefalinger til alle

Bier er gennem hele deres livscyklus afhængig af nektar og pollen fra blomster. Nektaren forsyner bierne med kulhydrater, som bruges til at dække biernes energibehov. Pollen dækker behovet for protein, fedt, vitaminer og mineralstoffer. For de vilde bier spiller egnede levesteder med såvel føde, som redepladser og materialer til redebygning også en vigtig rolle. Derfor peger Danmarks Biavlerforening på tre ting, som alle kan gøre for at blive mere bivenlige:

– ”Så og plant bivenligt”, der særligt handler om at øge biernes fødegrundlag ved at så og plante bivenlige planter, samt i videst muligt omfang at vælge de rigtige planter. Det skal sikre, at der er blomster hele sæsonen, lige fra det tidlige forår og indtil sent på efteråret.

– ”Klip bivenligt”, der handler om at beskære og klippe på de bedst mulige tidspunkter, nemlig hvor klipningen ikke forhindrer eller ødelægger blomstring, og hvor klipningen medvirker til øget blomstring.

– ”Skab bivenlig plads”, der særligt handler om at give plads til det vilde, så der er levesteder til bierne.

 

På www.bivenlig.dk kan du finde eksempler på, hvordan du kan blive mere bivenlig.

 

10. maj 2019


< TILBAGE