BESØG EN BIAVLER

– et undervisningstilbud

Biavlen er vigtig for samspillet i naturen. Biernes bestøvning af den vilde flora og en lang
række af vore frugttræer, frugtbuske og afgrøder i land- og havebruget er af vital betydning for vores daglige tilværelse. Ud over betydningen for balancen i naturen spiller biavlens produktion af honning, pollen, voks m.m. en stor rolle.

Honningbien, som biavleren har i sine stader, giver en enestående mulighed for at få indblik i et fantastisk insektsamfund, der spiller en uvurderlig rolle i den økologiske balance i vores verden.

Eleverne vil få aktivt erhverve sig viden om bierne og deres livsforløb. Der arbejdes med biernes forskellige funktioner i stadet.

Bestøvningens betydning for den vilde flora og kulturplanterne vises, ligeledes vil klimaets indvirkning på dyrelivet og floraen i naturen indgå som en naturlig del af undervisningen.

Honningens vej fra nektar til færdig honning og dens mange anvendelsesmuligheder vil selvsagt blive vægtet og grundigt belyst.

Projektet kan bruges tværfagligt (natur og teknik, dansk, matematik, musik og hjemkundskab).

Biavlere er stolte af deres bier og det håndværk, som biavl er, og de vil meget gerne vise det frem.

Børnehave- og skoleklasser er meget velkomne i skolebigårdene og mange foreninger råder over bidragter, så eleverne kan komme helt tæt på bierne og få et indblik i deres fascinerende samfund.

Danmarks Biavlerforening råder også over et antal bidragter, som kan lånes i forbindelse med skolers besøg hos en biavler.

Vil din klasse gerne lære om bierne og biavl, så kontakt den lokale biavlerforening og hør nærmere om mulighederne (Find nærmeste lokale biavlerforening her).

Danmarks Biavlerforening har udgivet to pjecer, som fortæller om de praktiske forberedelser i forbindelse med et besøg hos en biavler.

Hent pjecer

Download pjece til skoler
Download pjece til biavlere


< TILBAGE