ORGANISATION

Danmarks Biavlerforening er en sammenslutning af selvstændige foreninger. En forening optaget i Danmarks Biavlerforening kan både være en lokal biavlerforening og en specialforening med særlige interesser inden for biavl.

Medlemskab i Danmarks Biavlerforening for den enkelte biavler opnås alene gennem medlemskab af en forening, optaget i Danmarks Biavlerforening.

GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen, foreningens øverste myndighed, mødes én gang årligt. Foreninger eller listeforbund med mindst 15 medlemmer er berettigede til at sende en delegeret til generalforsamlingen. Generalforsamlingen er offentlig, men kun de delegerede og Danmarks Biavlerforenings bestyrelse har forhandlingsret, og kun delegerede har stemmeret.

BESTYRELSE

Den overordnede ledelse af Danmarks Biavlerforening ligger hos bestyrelsen, som vælges for en toårig periode på generalforsamlingen. Formanden for bestyrelsen vælges for et år ad gangen og vælges direkte på generalforsamlingen. Alle politiske organer og udvalg arbejder ulønnet.

UDVALG

Danmarks Biavlerforening har en række udvalg, som hver består af to bestyrelsesmedlemmer samt en tilknyttet konsulent. Herudover har de fleste af udvalgene tilknyttet frivillige ressourcepersoner som deltager i udvalgsarbejdet. Udvalgsformanden er altid et bestyrelsesmedlem.

Danmarks Biavlerforenings faste udvalg er:

 • Fagligt udvalg
 • Markedsføringsudvalg
 • Økonomiudvalg
 • Medieudvalg
 • Uddannelsesudvalg
 • Herudover kan der oprettes ad hoc udvalg

SEKRETARIAT

Foreningens sekretariat består p.t. af 6 medarbejdere. Sekretariatet står for servicering og administration af medlemmer, konsulenttjeneste, udvalgsbetjening, etikettrykning, udgivelse af Tidsskrift for Biavl, pressebetjening samt meget mere.

Konsulenttjenesten løser en bred vifte af faglige opgaver, for eksempel:

 • generel telefonrådgivning
 • rådgivning om driftsteknik
 • rådgivning om sygdomme hos honningbier
 • rådgivning om varroa-bekæmpelse
 • etablering af ERFA-grupper
 • bigårdsbesøg
 • rådgivning om driftstab ved forsikringssager
 • rådgivning ved naboklager over bihold
 • rådgivning om indretning af slyngerum m.m.
 • rådgivning om honningbehandling
 • foredrag om faglige emner

< TILBAGE