TAL & FAKTA

HONNINGBIER
Værdien af honningbiernes bestøvning af afgrøder bidrager årligt med 1 milliard kr. til landbrugets og frugtavlens indtjening.

Værdien af biernes bestøvning af landbrugsafgrøder er 30-50 gange større end værdien af honning.

Det anslås, at der er omkring 100.000 bifamilier i Danmark.

HONNING
Den danske honningproduktion dækker halvdelen af det danske forbrug af honning.

Der kan høstes 30-50 kilo honning/bifamilie/år – udbyttet varierer dog meget og afhænger blandt andet af vejret og udbuddet af blomstrende planter.

DANSKE BIAVLERE

Hovedparten (93%) af de danske biavlere er fritidsbiavlere og de har i gennemsnit 9 bifamilier hver.

Deltidsbiavlere (5%) har i gennemsnit 70 bifamilier hver.

Erhvervsbiavlerne (2%) har i gennemsnit 160 bifamilier.

Andelen af kvindelige biavlere er stigende. Således udgjorde kvinder i 2006 11,5% af medlemmerne i Danmarks Biavlerforening. Denne andel var steget til 18% i 2011 og anses i dag (2016) at være steget yderligere.


< TILBAGE