BESTYRELSE

Kontoret:

Telefontid: Mandag, tirsdag, onsdag,
torsdag kl. 9.00-14.00

Fulbyvej 15, Sorø, 4180

57 86 54 70

CVR-nr. 60997314


Arne T. Henriksen

Formand for Danmarks Biavlerforening.
Tlf: 51 48 10 27

Ivan Nielsen

Bestyrelsesmedlem.

Tlf. 30 12 75 32

Peter Nissen

Bestyrelsesmedlem.

Tlf. 21 24 22 60

Jan Bønlykke Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Tlf. 21 72 33 47

Bo Brebøl

Bestyrelsesmedlem.
Tlf: 22 16 07 22

Torben Strømgaard Hansen

Bestyrelsesmedlem

Tlf. 29 65 80 08

Helle Sehested

Bestyrelsesmedlem
Tlf. 20 15 37 82

Thomas Skall

Suppleant

Tlf. 26 12 25 02