Producér mere uden ekstra belastning af klimaet

Ved at sørge for tilstrækkeligt med bier til bestøvningen af en række afgrøder, er det muligt at øge udbyttet uden at belaste klimaet tilsvarende. For at rette fokus på biernes store betydning for den globale fødevareproduktion, har FN udråbt den 20. maj som Biernes Dag.

 

 

Værdien af biernes og andre insekters bestøvning af afgrøder er blevet vurderet til omkring 1 mia. kroner årligt i Danmark. Værdien er nok lavt sat, da det ser ud til, at insektbestøvning betyder mere for udbyttets størrelse, kvalitet og holdbarhed end hidtil antaget.

For eksempel øges udbyttet af hestebønne med 5-45%, mens forårets gule rapsmarker giver op mod 15% større udbytte, og samtidig øges olieindholdet i frøene, så der kan laves mere rapsolie. Biernes bestøvning af jordbær kan resultere i op til 70% større høst og samtidig fås større, fastere og rødere jordbær. Desuden holder jordbærrene længere i butikkerne og hos forbrugerne.

 

»Bier og andre insekter medvirker til at øge både udbytte og kvalitet uden forøgelse af andre input, som f.eks. gødning og sprøjtemidler og uden større klimabelastning,« siger Arne T. Henriksen, formand for Danmarks Biavlerforening.

 

Biernes vigtige bestøvning

FN´s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, anslår, at 100 afgrødetyper udgør 90 procent af verdens fødevarer – af disse er 71 bi-bestøvede.

Biernes bestøvning er helt afgørende, når man producerer eksempelvis kløverfrø, hvor biernes bestøvning vurderes at øge udbyttet med 85%. Det samme gør sig gældende i en lang række andre frøafgrøder, samt i frugt- og bæravlen.

 

»Bestøvningen prioriteres højt i de afgrøder, der er mest afhængige af bestøvning, men det overses ofte i de afgrøder som ikke er afhængige af biernes bestøvning, men som har gavn af biernes hjælp. Det koster uden tvivl mange penge hvert år pga. tabt udbytte, forringet kvalitet og uens modning af afgrøderne,« siger Arne T. Henriksen.

 

De danske biavlere gør en stor indsats for at deres bier kan bestøve afgrøderne, og ofte er det kombinationen af honningbier og vilde bier, som giver den bedste bestøvning. Forskellige bier kan komplementere hinanden på flere måder, f.eks. ved at arbejde i forskellig højde i planten, på forskellige tidspunkter af dagen, have forskellig blomsterpræference, og forskellig præference for nektar og pollen, og der kan være forskel på deres mobilitet. Bierne supplerer simpelthen hinanden.

 

Besøg bierne på Biernes Dag

På Biernes Dag den 20. maj kan du komme på besøg i en af landets besøgsbigårde, hvor du kan høre meget mere om honningbier, vilde bier og deres betydning for bestøvningen. Samtidig kan du få gode råd til, hvordan du bliver bivenlig til gavn for både honningbier og vilde bier. Du kan finde den nærmeste besøgsbigård på www.biavl.dk/besoegsbigaarde

 

20. maj 2019


< TILBAGE