Ny formand for biavlerne: Hr. og fru Danmark skal kende til biavlernes vigtige arbejde

PRESSEMEDDELESE

Torben Strømgaard Hansen er i dag blevet valgt til ny formand for Danmarks Biavlerforening. Den ny formand vil kæmpe for, at danskerne bliver langt mere bevidste om biavlens betydning for bestøvningen af landbrugets afgrøder og naturen.

 

Danmarks Biavlerforening holdt i dag sin årlige generalforsamling. Her blev Torben Strømgaard Hansen valgt som ny formand. Han afløser Arne T. Henriksen, som efter fem år på posten har valgt at stoppe.

 

»Jeg er stolt over at være blevet valgt til ny formand for landets biavlere, og jeg ser frem til de mange nye opgaver og udfordringer, der venter. En af de helt store opgaver bliver at gøre befolkningen endnu mere bevidste om, hvor stor en rolle biernes bestøvning har for både landbruget, frugtavlen og naturen – og for klimaindsatsen,« siger Torben Strømgaard Hansen.

 

I medierne har man i de senere år kunnet læse, at bier og andre insekter har det meget vanskeligt – både i Danmark og i den store verden. Årsagerne er mange, men de helt store udfordringer er manglen på fødekilder, levesteder og brugen af sprøjtemidler.

For honningbiernes vedkommende optræder der år, hvor helt op mod en tredjedel af biavlernes bifamilier dør. Det er naturligvis et tab for biavlerne, men det er mindst et lige så stort et tab for omgivelserne. I Danmark anslås det, at værdien af biernes bestøvning udgør op mod en milliard kroner årligt i form af større udbytter af afgrøder i landbrug og frugtavl. Herudover bestøver bierne en lang række blomstrende træer, buske og planter i haver, parker og naturen. En undersøgelse fra 2021 har vist, at hvis biernes bestøvning medtages i beregningen af honnings klimaaftryk, så aflaster honningen faktisk klimaet for CO2.

 

»Biavlen har en lang og stolt tradition i Danmark, og er kendetegnet ved en begejstring for bierne og naturen. Langt hovedparten af biavlerne er fritidsbiavlere, som bruger fascinationen for bier som en indgang til at blive klogere på vores natur, og de gør en kæmpe indsats for at skabe bedre betingelser for bier og andre insekter. Jeg mener, at vi sammen med andre med interesse for naturen skal skabe et blomstrende landskab, hvor der er plads til alle bier,« siger biavlernes nyvalgte formand.

 

Dansk honning er resultatet af bestøvning i Danmark

En anden stor udfordring er, at der importeres honning af tvivlsom kvalitet til EU, og dermed også til det danske marked. Nye undersøgelser viser at næsten halvdelen af den honning, der importeres til EU, kan være forfalsket. Samtidig er de nugældende regler for mærkning af udenlandsk honning meget problematiske. Danmarks Biavlerforening arbejder på at få strammet reglerne for mærkning af udenlandsk honning, så oprindelseslandene tydeligt fremgår og hvor stor en andel af honningen der stammer fra de enkelte lande.

 

»Det er meget problematisk for forbrugernes opfattelse af honning, når de hører om forfalsket honning fra udlandet og samtidig ikke kan se, hvor honningen i supermarkedet stammer fra. Jeg ser det derfor som en af mine fornemste opgaver at sikre, at forbrugerne er bevidste om, at når de køber dansk honning, så køber de et ægte naturprodukt som er resultatet af biernes bestøvning af blomster i Danmark,« siger Torben Strømgaard Hansen.

 

Fakta

Torben Strømgaard Hansen

Alder: 54 år

Bor i Gram

Arbejder til daglig som trafikplanlægger.

Torben Strømgaard Hansen har været biavler i knap 25 år og han driver biavlen sammen med sin far. Han har siden 2020 siddet i bestyrelsen for Danmarks Biavlerforening.

 

Danmarks Biavlerforening

Oprettet 1866

Danmarks Biavlerforening er en videns- og interesseorganisation for biavlerne. Foreningen arbejder målrettet for at forbedre bierne, biavlens og biavlernes vilkår i Danmark. Tæller knap 6500 medlemmer og 83 lokalforeninger landet over.

 


< TILBAGE