Pressemeddelelse: Bier klar til at øge udbytte i landbruget uden klimabelastning

En del biavlere rundt i landet har aftale om at sikre bestøvning hos frøavlere, frugtavlere og andre jordbrugere. Et nyt materiale og kurser rundt i landet skal give biavleren mere viden om emnet.

Er man jordbruger med bestøvningskrævende afgrøder, så er det helt normalt at leje en biavler til at opsætte bistader, så man sikrer at afgrøden bliver optimalt bestøvet. Men selvom de fleste kender historien om blomsten og bien, så er det faktisk ikke så enkelt, som de fleste måske tror.

Der er mange ting, som biavleren skal være opmærksom på, når han lejer sine bifamilier ud til bestøvning. Udsætningstidspunkt, vejrforhold, bistadernes placering og bifamiliernes størrelse er blot nogle af de ting biavleren skal overveje. Dertil kommer de specifikke forhold ved hver enkel afgrøde.

Alt dette får landets biavlere nu mulighed for at fordybe sig i, med et nyt hæfte, der samler nyeste viden. Samtidig er der uddannet 30 instruktører som er klar til at holde kurser for biavlere rundt i landet. På den måde burde både biavlere og bier være i topform til at løfte biernes fornemste opgave når foråret melder sig.

Øget udbytte og kvalitet uden at udlede mere CO2

Biernes bestøvning er helt afgørende, når man producerer eksempelvis kløverfrø, hvor biernes bestøvning vurderes at øge udbyttet med 85 %. Det samme gør sig gældende i en lang række andre frøafgrøder, samt i frugt- og bæravlen. Men også en helt almindelige afgrøde som raps vurderes at kunne øge udbyttet med 5-15 %. Denne udbyttestigning sker helt uden, at udlede ekstra gødning, pesticider og CO2.

Og det er ikke alene mængden der øges. For afgrøder som æbler og jordbær kan en optimal bestøvning give større og mere velformede frugter. Nyere forsøg har vist, at biernes bestøvning også kan forbedre andre kvalitetsparametre, f.eks. modner jordbær og raps hurtigere og mere ensartet, rapsfrø får et højere olieindhold, og jordbærrene bliver rødere og fastere og for nogle sorter, sødere. Desuden holder jordbærrene længere i butikkerne og hos forbrugerne.

“Bestøvningen prioriteres højt i de afgrøder, der er mest afhængige af bestøvning, men det overses ofte i de selvbestøvede afgrøder. Det koster uden tvivl mange penge hvert år pga. tabt udbytte, forringet kvalitet og uens modning” fortæller Lise Hansted, konsulent i Danmarks Biavlerforening, der er en af forfatterne bag det nye hæfte. I forbindelse med tilblivelsen af hæftet er der også indhentet inspiration hos de hollandske biavlere, som har en lang større indtægt fra bestøvningsopgaver end de har fra honningsalg.

Det nye hæfte “Bestøvningsbiavl” er udgivet af Danmarks Biavlerforening i samarbejde med biavlsorganisationerne ErhvervsBiavlerne, Danske Biavleres Landsforening, Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere,  samt Landbrug & Fødevarer. Hæftet er udgivet med støtte fra Landbrugsstyrelsen og skrevet af Lise Hansted, Lars Egelunn Nielsen og Henrik Kjelkvist.

Hæftet kan downloades på www.bestøverportalen.dk, hvor der også er oprettet en datingfunktion, der kan skabe kontakt mellem jordbrugere og biavlere.

 

Hjemmeside:

www.bestøverportalen.dk

 

Download hæftet på:

www.bestoeverportalen.dk/fakta-om-bestoevning/bestoevningsbiavl

 

Hent billede i fuld opløsning til fri anvendelse på nedenstående link:

www.biavl.dk/presse/pressefoto

 

Udsendt den 22. november 2018

 


< TILBAGE