Pressemeddelelse: Besøg en bi

Biernes verden er fascinerende, og deres arbejde med bestøvning af afgrøder og vilde planter er utrolig vigtig. Det synes FN også, og derfor er den 20. maj udråbt som international bi-dag. Danmarks Biavlerforening opfordrer derfor danskerne til at markere Biernes Dag ved at tage ud og opleve bierne på tæt hold.

 

I disse coronatider er der en stigende interesse for at komme ud i det fri og opleve naturen på tætteste hold. Og netop nu er der rig lejlighed til at opleve bierne på tæt hold, hvor de har travlt med at besøge blomster. I Danmark har vi knap 300 arter af bier, så en bi er ikke bare en bi. De spænder lige fra honningbiernes store kolonier med flere tusinde individer, over humlebiernes kolonier med op til flere hundrede individer og til de enligt levende bier. Nogle bier er ikke kræsne og kan leve af mange forskellige blomster, mens andre er helt afhængige af helt bestemte blomster.

 

Selvom bier er meget forskellige, så har de også fællestræk. Nemlig at de bidrager til bestøvningen af Danmark – både landbrugets afgrøder, haveejernes frugttræer og -buske samt naturens vilde planter. Et andet fællestræk er, at de har vanskelige kår, da de oplever perioder med fødemangel, mangel på egnede levesteder og samtidig udsættes for en række pesticider.

 

Besøg en bigård

Bier er gennem hele deres liv afhængig af nektar og pollen fra blomster. Nektaren dækker biernes energibehov, mens pollen bl.a. giver dem protein, som er nødvendigt for at kunne opfostre nye bier. Mangel på føde i biernes aktive periode er en af de primære årsager til store tab af honningbifamilier og til tilbagegangen for nogle af de øvrige arter af bier.

 

»I Danmarks Biavlerforening har vi 40 besøgsbigårde fordelt over hele landet, og her kan de besøgende få indblik i biernes spændende verden. Det er nok de færreste som er klar over, at honningbierne danser for hinanden for at fortælle, hvor der er gode blomster at hente føde i. I besøgsbigårdene kan du også få viden om humlebierne og de enlige bier, og samtidig kan du få gode råd til, hvordan du bliver bivenlig til gavn for alle bier,« siger Arne T. Henriksen, formand for Danmarks Biavlerforening.

 

Der er tre ting vi alle kan gøre for at blive mere bivenlige. For det første skal vi så og plante bivenligt, så der er blomster til bierne lige fra det tidlige forår og indtil sent på efteråret. For det andet skal vi klippe bivenligt, dvs. på tidspunkter, hvor klipning ikke forhindrer eller ødelægger blomstring, og hvor klipning medvirker til øget blomstring. Endelig gælder det om at give plads til det vilde, så der er levesteder til bierne.

 

Hvor bor bierne?

Som nævnt er en bi ikke bare en bi. For eksempel stiller bierne forskellige krav til levesteder, blandt andet til, hvor de kan lave deres reder. Nogle arter bygger for eksempel rede i gamle plantestængler, andre i sneglehuse, mens andre igen bygger rederne i jorden.

 

»Vi ved meget om honningbiernes levevis og krav til levesteder, men mindre om, hvilke krav humlebier og enlige bier stiller. Derfor har Danmarks Biavlerforening iværksat et projekt, hvor 50 frivillige biavlere skal finde og dokumentere redepladser for humlebier og enlige bier. Netop nu har de frivillige travlt med dette arbejde, og jeg vil opfordre danskerne til selv at tage ud i naturen og gøre deres egne observationer,« siger Arne T. Henriksen.

 

Den vigtige bestøvning

Værdien af biernes og andre insekters bestøvning af afgrøder er blevet vurderet til mellem 421 og 690 mio. kr. i Danmark, og det er nok lavt sat, da det ser ud til, at insektbestøvning betyder mere for udbyttets størrelse, kvalitet og holdbarhed end hidtil antaget. Over de seneste 50 år er landbruget på verdensplan blevet mere afhængige af bestøvere, da produktionen af bestøver-afhængige afgrøder er firedoblet. FN´s landbrugs- og fødevareorganisation anslår, at 100 afgrødetyper udgør 90 procent af verdens fødevarer – af disse er 71 bi-bestøvede. Der er derfor al mulig grund til at lære mere om bierne, så vi alle kan passe på dem.

 

Derfor er det oplagt at besøge en af de 40 besøgsbigårde og lære om honningbierne og de andre knap 300 arter af bier. Turen kan afsluttes med en ekspedition på egen hånd efter humlebier og enlige bier – se, det er en god måde at markere Biernes Dag på.

Du finder besøgsbigårdene på www.biavl.dk/besoegsbigaarde og du kan læse mere om Danmarks bier og om hvordan du bliver bivenlig på www.bivenlig.dk.

 

Udsendt 18. maj 2020


< TILBAGE