Biavlere ser med spænding på effekten af nye regler

Danmarks Biavlerforening anser de nye regler for økologisk biavl som et skridt i retning af mere rimelige bestemmelser – men der tages ikke syvmileskridt.

Hidtil har det stort set været umuligt for danske biavlere at producere økologisk honning. Dette har været en torn i øjet på Danmarks Biavlerforening, da mere lempelige regler i andre EU-lande, har betydet, at udenlandsk økologisk honning er strømmet ind i Danmark, og forsynes med det røde danske ø-mærke.

På grund af de danske regler, har der hidtil kun været fire producenter af økologisk honning i Danmark, og det har været umuligt at tage konkurrencen op med den udenlandske honning. De nye regler, som er gældende fra 1. marts, er stadig strammere, end det forslag Danmarks Biavlerforening har fremlagt i samarbejde med Landbrug & Fødevares Økologisektion, men det åbner dog for nye muligheder.

»Forslaget er et skridt i den rigtige retning, men vi havde håbet på et større skridt. Vi er i gang med en meget langvarig og vigtig proces, hvor vi både udfordrer de danske bestemmelser og EU-forordningen. Samtidig skal det selvfølgelig ske i respekt for de grundlæggende økologiske principper,« siger Knud Graaskov, formand for Danmarks Biavlerforening.

»Vi vil nu se, om de nye regler får en reel effekt. Samtidig vil vi følge tæt, om de kan administreres på fornuftig måde, og uden for meget besvær for biavlerne. Vi er blevet stillet i udsigt, at reglerne evalueres i løbet af efteråret 2017, og vi vil gøre vores til at få reglerne landet på en god måde,« fortsætter Knud Graaskov.

For Danmarks Biavlerforening har tre parametre især været vigtige, og dette er nu ændret:

• Økologiske biavl har hidtil skullet drives i træbistader. Dette giver både en uhensigtsmæssig risiko for spredning af sygdomme hos bierne, ligesom det giver mange tunge løft for biavleren. Fremover skal bistadet bestå af minimum 50% naturmaterialer (opgjort ved vægt).

• Det er ikke længere en hindring at drive økologisk biavl, hvis der i nærheden af bigården findes konventionelle arealer, der ikke giver pollen og nektar til bierne (f.eks. en konventionel kornmark). I de nye regler fokuseres i stedet på, om der er økologiske nektar- og pollenkilder i nærheden af bigården.

• Med de nye regler øges arealet, hvor det er muligt at drive økologisk biavl fra ca. 8000 ha til ca. 200.000 ha. Ifølge oplysninger fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen omfatter dette naturarealer og 300 økologiske landbrugsbedrifter.

Det har blandt andet været vigtigt for Danmarks Biavlerforening at skabe mulighed for at drive økologisk biavl på nogle økologiske landbrug. Her har bierne adgang til et varieret fødegrundlag, og de økologiske landbrug kan nyde godt af biernes bestøvning.

Danmarks Biavlerforening er klar til at rådgive interesserede biavlere om, hvordan de kan komme i gang med økologisk biavl. De er bl.a. opbygget en erfagruppe, ligesom der vil blive udsendt informationsmaterialer.

Selvom de nye regler træder i kraft 1. marts, vil der gå et stykke tid, før produktionen af dansk økologisk honning stiger, da der for alle nye økologer eksisterer en omlægningstid på et år, hvor honningen ikke må sælges som økologisk.

 

 


< TILBAGE