Pressemeddelelse: Registrering af bier skal sikre forebyggelse og bekæmpelse af sygdomsudbrud

I dag træder EU´s nye dyresundhedslov i kraft. Det betyder blandt andet, at alle medlemslande skal sikre, at deres biavl er registreret i et offentligt system.

 

Det er vigtigt, at relevante myndigheder kan finde placeringen af landets bigårde, hvis man skal sikre landets bifamilier i tilfælde af et sygdomsudbrud. Det kan eksempelvis være ondartet bipest, som har eksisteret i Danmark i en del årtier. Men det kan også være i tilfælde af at nye invasive arter, som kan skade bierne, breder sig.

 

»I Danmarks Biavlerforening går vi ind for et system, hvor man hurtigt og effektivt kan finde frem til placeringen af landets bigårde og samtidig kan håndtere flytning af bifamilier. Disse funktioner er vigtige i forhold til at kunne forhindre spredning af sygdomme, og derfor er det en hjælp til at sikre biavlen og biavlerne. På den baggrund anbefaler vi selvfølgelig, at landets biavlere tager godt imod EU´s initiativ for at sikre biernes sundhed,« siger Arne T. Henriksen, formand for Danmarks Biavlerforening.

 

Fejrer 10 år gammelt system med at gøre det obligatorisk

Landbrugsstyrelsen har til dette formål valgt at bruge Centralt BigårdsRegister, som blev lanceret i 2011. Her skal landets biavlere nu registrere placeringen af deres bigårde. En stor del af biavlerne er dog allerede registreret, selvom det indtil i dag har været frivilligt.

Systemet har dog gennem alle år lidt af fejl og mangler, og med ti år på bagen er systemet ikke længere tidssvarende, ligesom der opleves nedbrud på systemet.

 

»Det er utilfredsstillende, at Landbrugsstyrelsen ikke viser vilje til at lancere et system, der giver reel værdi for biavlerne. Vi indledte allerede for et år siden en dialog med styrelsen, om den forestående proces. Alligevel har styrelsen ikke kunnet informere om processen. End ikke på Binævnets seneste møde i marts, kunne styrelsen fremlægge en plan,« siger Arne T. Henriksen.

 

De vigtige bestøvere

Det er vigtigt, at vi i Danmarks har sunde bier til at sikre bestøvningen af en lang række planter, blandt andet afgrøder. Honningbierne spiller en vigtig rolle i vores fødevareproduktion. Derfor er det vigtigt, at der hurtigt og effektivt kan sættes ind overfor sygdomme og skadedyr hos biavlernes bier.

 

FAO, FN´s landbrugs- og fødevareorganisation, anslår, at 100 afgrødetyper udgør 90 procent af verdens fødevarer – af disse er 71 bi-bestøvede.

 

 

Udsendt den 21. april 2021.


< TILBAGE