Nye regler for økologisk biavl, er et alt for lille skridt i den rigtige retning

Danske biavlere må fortsat leve med ulige vilkår, hvis Miljø- og Fødevareministerens forslag til nye regler for økologisk biavl bliver til virkelighed.

NaturErhvervstyrelsen har netop udsendt nyt forslag til regler for økologisk biavl. I de nye regler lægger Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen op til en ændring, der øger antallet af områder, hvor økologisk biavl er en mulighed. Arealet er udvidet fra 8.000 ha til nu 170.000 ha.

»Forslaget er et skridt i den rigtige retning, men desværre et alt for lille skridt. Vi ser stadig langt mere lempelige vilkår i vores nabolande, og således vil forbrugerne fortsat primært finde udenlandsk økologisk honning i butikkerne. Den udenlandske økologiske honning er vel at mærke produceret, så det ikke overholder de danske krav, og alligevel mærkes det med det røde danske ø-mærke« siger Knud Graaskov, formand for Danmarks Biavlerforening.

Danmarks Biavlerforening har i en længere periode samarbejdet med Landbrug & Fødevares Økologisektion om en ændring af reglerne. Desværre er der kun i begrænset omfang blevet lyttet til erhvervets ønsker.

Det helt store problem i forbindelse med økologisk biavl i Danmark er, at økologireglerne tolkes alt for restriktivt i forhold til i andre lande. Det medfører, at der i dag importeres over 600 tons økologisk honning årligt. Et marked, som danske biavlere ikke kan få del i.

»En betydelig produktion af dansk økologisk honning skal muliggøres ved, at den danske
fortolkning afstemmes med udenlandske retningslinjer. Med ministerens forslag vil dansk økologisk honning fortsat primært være produceret på nogle få naturarealer, og således ikke på økologiske landbrug, der kunne nyde godt af biernes bestøvning« siger Knud Graaskov.

Yderligere oplysninger:
Formand Knud Graaskov, Danmarks Biavlerforening, tlf. 26 84 31 43
Sekretariatsleder Rune Havgaard Sørensen, Danmarks Biavlerforening, tlf. 51 30 72 06


< TILBAGE