Danmark har en af de mindste bestande af honningbier i EU

Den seneste opgørelse fra EU viser, at Danmark med sine 115.000 bifamilier er et af de lande med færrest bifamilier.

Antallet og tætheden af honningbier i Danmark er blandt de laveste i EU. Ifølge EU’s opgørelse er antallet af bifamilier i Danmark nu 115.000. Dermed er det gennemsnitlige antal bifamilier pr. kvadratkilometer i Danmark helt nede på 2,67. Danmark indtager således en 17. plads på listen, hvor lande har helt op til 12 bifamilier pr. km2.

I den senere tid har flere omtalt honningbierne som en trussel for vilde bier i Danmark, idet man i andre lande under særlige omstændigheder har påvist at honningbier har skabt konkurrence til vilde bier. Opgørelserne fra EU giver ikke grundlag for denne påstand, som også afvises i flere nye studier. I en nyligt publiceret artikel[1] gennemgås den eksisterende litteratur om konkurrence mellem honningbier og vilde bier. Artiklen konkluderer, at den eksisterende litteratur ikke leverer et entydigt bevis for konkurrence mellem honningbier og vilde bier.

 

”Selvfølgelig eksisterer der konkurrence mellem forskellige dyre- og plantearter i naturen, men det er langt fra en væsentlig udfordring for de vilde bier, slet ikke i naturområder, hvor der er masser af fødekilder gennem hele sæsonen. De reelle trusler for de bestøvende insekter er manglende fødegrundlag i landbrugslandet, pesticider og mangel på levesteder,” siger Knud Graaskov, formand for Danmarks Biavlerforening.

 

I Holland har man undersøgt forekomsten og konkurrencen mellem vilde bier og honningbier i hedeområder. De hollandske anbefalinger er, at antallet af honningbistader i større hedeområder begrænses til mellem 0,25 og 0,5 bistader pr. ha. Til sammenligning har Danmarks Biavlerforening opgjort tætheden af bifamilier i Hanstholm Reservatet og Nationalpark Thy. Her udgør tætheden kun hhv. 0,07 og 0,05 bistader pr. ha. Altså væsentligt lavere end de hollandske anbefalinger.

 

Heksejagt

Danmarks Biavlerforening tager afstand fra den seneste tids negative omtale af honningbier.

 

”Det er kedeligt, at grupper under påskud af at fremme bestøvningen, skaber en heksejagt og en selvhævdelse der reelt risikerer at øge manglen på bestøvning i Danmark. Det skaber indtryk af manglende fagligt indblik, når sådanne grupper ikke kan pege på de reelle problemer, og ikke arbejder konstruktivt for at løse problemerne. Alle bestøvende insekter er vigtige, og løser hver deres opgave i naturen og landbruget, derfor tager vi som forening afstand fra den seneste tids omtale,” siger Knud Graaskov, formand for Danmarks Biavlerforening.

 

Honningbierne er naturligt hjemmehørende i Danmark. De hører oprindeligt til i naturskoven og er kommet til Danmark da skoven indvandrede efter den sidste istid. Frem til 1980erne var vildtlevende honningbier ikke sjældne, og de levede i hulmure og hule træer. Men varroamidens indtog i 1984 har betydet, at de vildtlevende honningbier er blevet sjældne.

 

Sidste vinter mistede danske biavlere 19,6 % af bifamilierne eller det der svarer til næsten hver femte bifamilie. Vintertabet over de sidste 30 år er 11,9 %, hvorfor tabet den seneste vinter var et godt stykke over normalen.

 

Honningbierne medvirker til større frø- og frugtsætning i naturen, så der er frø og bær til fugle og vildt. I landbruget medvirker biernes bestøvning til øget produktion. I en udredning[2] fra EU-kommissionens Udvalg for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter blev det anslået, at honningbier varetager 90 pct. af insektbestøvningen for ca. 80.000 plantearter. Værdien af honningbiers bestøvning af afgrøder og vilde planter anslås i EU gennemsnitligt til at være 30-50 gange større end værdien af den producerede honning. Lægges denne vurdering til grund, vil det for Danmark betyde en bestøvningsværdi på mellem 1,5 mia. kr. og 2,5 mia. kr. årligt for honningbier alene.

 

[1] Mallinger RE et al. (2017) Do managed bees have negative effects on wild bees? A systematic review of the literature. PLoS ONE 12(12): e0189268
[2] KOM(94)0256-C4-0108/94, 13pp

I den vedhæftede pdf-fil ses EUs opgørelse over antal bifamilier.

 


< TILBAGE