PRESSEMEDDELELSE: Nu skal folkeskoleelever blive klogere på biers betydning

Nyt undervisningsmateriale fra Danmarks Biavlerforening og Lidl skal gøre landets folkeskoleelever klogere på biers livsbetingelser og deres store betydning for bestøvning af afgrøder. Undervisningsmaterialet, som både indeholder læringsmateriale og poser med frø til udsåning, er målrettet 2.-4. klassetrin og kan bestilles gratis af skoler.

 

 

Danske insekters levevilkår er under pres, og det har blandt andet betydning for vores vilde planter og dyrkede afgrøder, som er afhængige af insektbestøvning. Det vurderes at fire ud af fem af plantearterne i Danmark er helt eller delvis afhængig af insektbestøvning.

Det har fået dagligvarekæden Lidl til at alliere sig med Danmarks Biavlerforening om at udvikle undervisningsmateriale til folkeskolens 2.-4. klasser.

 

”Bier og insekters arbejde er en forudsætning for, at vi blandt andet har frugt og grønt i vores supermarkeder. Som dagligvarekæde ønsker vi at tage ansvar og sætter nu også fokus på læring og oplysning, der bidrager til forståelsen af vigtigheden af bier og andre bestøvende insekters afgørende rolle i forhold til biodiversitet og fødevareproduktion. Jeg håber, at vi med undervisningsmaterialet kan give folkeskolerne nogle redskaber, der kan inspirere og hjælpe dem i deres arbejde om flora og fauna,” siger Rasmus Pape, indkøbsdirektør hos Lidl.

 

Dagligvarekæden har siden 2021 samarbejdet med Danmarks Biavlerforening om en række forskellige initiativer og aktiviteter, som skal styrke den biologiske mangfoldighed.

Nu er turen kommet til undervisningsmateriale til folkeskolen, og hos Danmarks Biavlerforening ser man frem til den øgede opmærksomhed på biernes livsbetingelser.

 

”Det er vigtigt, at vi fra barnsben forstår vigtigheden af vores bestøvere og deres helt afgørende rolle i vores økosystemer og fødevareproduktion. Bierne er i øjeblikket pressede på grund af manglen på føde og levesteder, og det fører både til svigtende udbytter i landbruget samt mindre frø- og frugtsætning i naturen, hvilket betyder mindre føde til den vilde fauna. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu sammen med Lidl kan være med til at oplyse og udbrede kendskabet til biernes livsbetingelser og deres store betydning for naturen og menneskers dagligdag,” siger Arne T. Henriksen, formand Danmarks Biavlerforening.

 

Ishøj skole sætter bier på skemaet

Mette Montell er naturfagslærer på Ishøj Skole, og hun glæder sig til at tage det nye undervisningsmateriale i brug og sætte yderligere fokus på bier og biodiversitet i undervisningen.

 

”Det er ikke nyt for os at undervise eleverne i biodiversitet og biernes levevilkår – det har vi gjort i flere år. Som skole kan vi spille en afgørende rolle i at tage bolden op i forhold til de natur- og klimamæssige udfordringer, vi står over for i Danmark og verden. Vi har ikke haft særligt meget fysisk materiale til de små elever i natur/teknologi, så det er virkelig dejligt at kunne give eleverne et hæfte hver, hvor de kan følge med i teksten og se på de gode billeder og illustrationer. Her kan vi med undervisningsmaterialet lære og vise vores elever, hvilken afgørende rolle insekter har for vores biodiversitet, og hvordan naturen hænger sammen. Nu glæder jeg mig til at sætte yderligere fokus på bier og forhåbentlig starte en masse refleksioner og diskussioner i klassen om vores natur, og hvordan vi sammen kan blive bedre til at passe på den,” siger Mette Montell.

 

Om undervisningsmaterialet

Der er i første omgang blevet udarbejdet et begrænset antal klassesæt, som – efter først-til-mølle – kan bestilles gratis på  https://laeringskit-lidlsbidrag.dk

 

Undervisningssættet indeholder:

  • 20 x læringshæfter
  • 20 x opgavehæfter
  • 20 x frøposer
  • 1 x lærervejledning
  • 1 x Bivenlig magasin

Materialerne kan også downloades gratis på www.lidl.dk/lidlsbidrag

 

 

 

Fakta

Sammen med Danmarks Biavlerforening har Lidl udarbejdet tre overordnede fokusområder, hvor Lidl kan gøre en indsats for at styrke den biologiske mangfoldighed i Danmark.

 

  1. Lidls sortiment skal blive endnu mere bi- og insektvenligt. Det betyder et endnu større udvalg af blandt andet dansk honning, økologiske varer og bi- og insektvenlige planter til haven.
  2. Lidl vil skabe flere naturlige levesteder og fødekilder for bier og andre insekter ved kædens butikker og lagre i Danmark. Fx vil der ved udgangen af 2025 være flere naturlige områder med træer, blomster og planter til gavn for biodiversiteten ved op til 25 % af alle Lidls butikker i Danmark, hvor det er muligt.
  3. Lidl vil sætte fokus på læring og oplysning ved at sprede budskabet om biers og andre bestøvende insekters afgørende betydning for bevarelse af vores økosystemer, biodiversitet og ikke mindst madforsyning i Danmark og resten af verden.

< TILBAGE