Kom tæt på bierne på Biernes Dag

Biernes verden er fascinerende, og deres arbejde med bestøvning af afgrøder og vilde planter er utrolig vigtig. Det synes FN også, og derfor er den 20. maj udråbt som FN´s internationale bi-dag. Du kan i den forbindelse komme tæt på bierne i dit lokalområde.

 

For at rette fokus på biernes vanskelige kår og deres store betydning for den globale fødevareproduktion, har FN valgt at udråbe den 20. maj som international bi-dag. Således også i Danmark, hvor biavlere rundt om i landet viser deres bier frem og opfordrer alle danskere til at blive mere bivenlige.

 

Besøg bierne i besøgsbigårdene

Biernes Dag markeres i dit lokalområde, når besøgsbigårdene slår dørene op og giver dig et indblik i biernes spændende verden. Du vil kunne høre om honningbierne, de mange arter af vilde bier og deres betydning for bestøvningen. Samtidig kan du få gode råd til, hvordan du bliver bivenlig til gavn for både honningbier og vilde bier. Måske kan du også få et praj om, hvor langt biavlerne er med årets honningproduktion.

 

Den vigtige bestøvning

FN´s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, anslår, at 100 afgrødetyper udgør 90 procent af verdens fødevarer – af disse er 71 bi-bestøvede.

Værdien af biernes og andre insekters bestøvning af afgrøder vurderes til at udgøre op mod 1 mia. kr. årligt i Danmark, og det er nok lavt sat, da det ser ud til, at insektbestøvning betyder mere for udbyttets størrelse, kvalitet og holdbarhed end hidtil antaget.

Hertil kommer værdien af insekternes bestøvning af naturens planter – denne værdi kan ikke gøres op i kroner og øre, men den medvirker til at sikre mangfoldigheden af vilde planter, og til at sikre føde til fugle og vildt. Også haveejernes frugttræer og bærbuske nyder godt af de flittige insekters bestøvning. Der er derfor god grund til at interessere sig for de små flittige væsner.

 

Du kan læse mere om besøgsbigårdene på www.biavl.dk/besoegsbigaarde. Her kan du også se, hvilke besøgsbigårde som afholder arrangementer på Biernes Dag.

 

 

Billeder kan frit downloades og anvendes på: www.biavl.dk/presse/pressefoto


< TILBAGE